Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego

 

Kształcenie praktyczne odbywać się będzie w nowocześnie wyposażonych pracowniach szkolnych oraz zakładach usługowych
– czas trwania nauki 5 lat

Zdobędę dwie kwalifikacje:

 • OGR.03.Projektowanie, urządzanie i  pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.
 • OGR.04.Organizacja prac związanych z budową  oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planowania, projektowania i urządzania terenów zieleni miast i obszarów wiejskich,
 • przygotowania terenu do sadzenia drzew i krzewów,
 • zakładania nowoczesnych trawników i kwietników,
 • wyboru roślin do zaplanowanych nasadzeń,
 • wyznaczania drzew i krzewów do cięć sanitarnych,
 • nadzorowania przycinania żywopłotów, strzyżenia trawników
 • do aktywnego zachowania się na rynku pracy.

Co mogę robić jak skończę taką szkołę?

 • pracować np. w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni, itp.,
 • w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody,
 • u właścicieli obiektów krajobrazowych, w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych;
 • prowadzić własna firmę,
 •  kształcić się dalej w szkołach wyższych.