Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego

 

W ramach podjętej współpracy od roku szkolnego 2018/19 w ZSZ im. S. Staszica  i CKU w Ostródzie kształcone będą kadry w zawodach deficytowych na rynku pracy:

 • technik Mechanik (budowa i projektowanie jachtów)
 • szkutnik (patent sternika motorowodnego),

Zajęcia praktyczne realizowane będą w oparciu i z wykorzystaniem potencjału  zakładu pracy MAZURY Sp. z o.o. w Ostródzie oraz warsztatów szkolnych.

Firma wypromowała 15 własnych modeli (podstawowych) łodzi motorowych i motorowo-wiosłowych. Posiada partnerów handlowych sprzedających jej wyroby praktycznie w całej Europie.

MAZURY Sp. z o.o. jest producentem zarówno własnych projektów, jak również z form powierzonych.  Aktualnie produkcja zbliża się do wielkości 1000 jednostek rocznie w rozmiarach 3,50 - 11,00 metrów

Łącząc doświadczenia gwarantujemy:

 • bardzo wysoką zdawalność egzaminów
 • dogodny dojazd
 • zagraniczne wyjazdy – praktyki i staże zawodowe
 • wyjazdy studyjne do zakładu na etapie rekrutacji
 • bogatą bazę sportową
 • szeroki wybór zajęć rozwijających zainteresowania i pasje
 • stypendia w trakcie nauki
 • atrakcyjne formy zajęć praktycznych w rzeczywistych warunkach pracy
 • zatrudnienienie w nowoczesnej firmie po ukończeniu nauki
 • w ramach współpracy z zakładem na zajęciach praktycznych każdy uczeń będzie miał możliwość wykonania kajaka , który zabierze na własność.