Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego

 

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Przedmiot/y nauczany/e

1.      

Teodorowicz Anna  - DYREKTOR SZKOŁY

fizyka

2.      

Rudzińska Elżbieta – wicedyrektor d.s. szkół dla dorosłych

biologia

3.      

Marchlewski Dariusz – wicedyrektor d.s. szkół młodzieżowych

mechaniczne

4.      

Klonowska Hanna – kierownik Pracowni Ćwiczeń Praktycznych

przedsiębiorczość, ekonomiczne

5.      

Kaszczyński Piotr – kierownik szkolenia praktycznego

mechaniczne, ochrona środowiska

6.      

Raszewski Marcin, Ćwirynkało Katarzyna

pedagog

7.      

Chrzanowska Anna

język polski, wiedza o kulturze

8.      

Krajewska Agata

język polski

9.      

Sadowska Joanna

język polski

10.   

Świątek Krzysztof

języki obce nowożytne

(niemiecki i angielski)

11.   

Grabowska Anna

12.   

Nowicki Marcin

13.   

Ćwirynkało Katarzyna

14.   

Kotwicka Magdalena

15.   

Rutkiewicz Anna

16.   

Olszewski Jarosław

język angielski, informatyka

17.   

Kalwiński Sławomir

historia, wiedza o społeczeństwie

18.   

Turulska Agnieszka

historia

19.   

Wojtowicz Teresa – doradca zawodowy

historia, wiedza o społeczeństwie

20.   

Kujawa Elżbieta

religia

21.   

Dudek Monika

matematyka

22.   

Anna Demska

23.   

Kowalska Elwira

matematyka, informatyka

24.   

Malecka Wioletta

25.   

Klonowska Małgorzata

matematyka, fizyka, elektromechaniczne, wok

26.   

Ogonowska Anna

matematyka, podstawy przedsiębiorczości, doradztwo zawodowe

27.   

Luczek Agnieszka – doradca zawodowy

ochrona środowiska

 geografia

28.   

Filipiuk Andrzej

edukacja dla bezpieczeństwa, bhp

29.   

Laskowski Tomasz

wychowanie fizyczne

30.   

Ostrowska Kamila

biologia, architek. krajobr., fryzjerskie

31.   

Nowakowska- Prześniak Joanna

chemia

32.   

Żmijewski Marcin

wychowanie fizyczne

33.   

Orkisz Mateusz

34.   

Stano Arkadiusz

35.   

Rybiński Dariusz

mechaniczne i logistyczne

36.   

Przybyszewski Cezary

37.   

Zakrzewski Krzysztof

logistyczne

38.   

Kopytowska Dorota

architektura krajobrazu

39.   

Żukowska Anna

gastronomiczne

40.   

Olszewska Wioletta

fryzjerskie

41.   

Mierzejewska Agnieszka

42.   

Banasiuk Honorata

43.   

Wioletta Dawidczyk

przedsiębiorczość, ekonomiczne, reklama, logistyczne

44.   

Piękoś-Janulis Danuta

45.   

Kierozalska Małgorzata

nauczyciele biblioteki

46.   

Kulaszewicz Katarzyna  - oligofrenopedagog

47.   

Kowalska Ewa

48.   

Kowalczyk Anna

49.   

Bunalska Monika

administracja

50.   

Miąskowska Katarzyna

51.   

Błażewska Dorota

logopeda