Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego

Sekretariat

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

NIEDZIELA

Szkoła młodzieżowa

7.30 –15.00

7.30 – 15.00

7.30 – 15.00

7.30 – 15.30

9.00 – 15.00

---

---

Szkoła dla dorosłych

9.00 – 12.30;

15.00 - 17.00

8.00 – 12.30;

15.00 - 16.00

9.00 – 12.30;

15.00 - 17.00

nieczynne

15.00  – 17.00

8.00 – 16.00*

nieczynne

*- tydzień ze zjazdem

 

DNI, GODZINY PRACY

ŚWIETLICY SZKOLNEJ

PEDAGOGA

PSYCHOLOGA
 

BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

DORADCY ZAWODOWEGO

PIELĘGNIARKI

TYDZIEŃ ZE ZJAZDEM

TYDZIEŃ BEZ ZJAZDU

ZSZ

CKU

PONIEDZIAŁEK

8.50 - 14.05

10.00-15.00 /MR/

8.00-20.00

8.00-20.00

9.00-11.00

16.00-20.00

8.00-15.00

WTOREK

8.50 - 14.05

11.00-15.00 /MR/

8.00-16.00

8.00-16.00

----

----

11.00-15.00

ŚRODA

8.50 - 14.00

9.00-15.00 /MR/

11.00-13.00 /KĆ/

8.00-9.30 /BM/

8.00-20.00

8.00-20.00

9.00-14,00

16.00-20.00

8.00-15.00

CZWARTEK

8.50 - 14.00

8.00-11.30 /BM/

8.00-14.00

8.00-16.00

10.00-13.00

----

----

PIĄTEK

8.50 - 14.00

9.00-12.00

8.00-20.00

8.00-20.00

12.20-15.50

----

----

SOBOTA - ZJAZDY

----

----

9.00-15.00

----

----

2h/tygodniowo –  
wg potrzeb

----

NIEDZIELA - ZJAZDY

----

----

9.00-15.00

----

----