Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego

 

Sekretariat

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

NIEDZIELA

Szkoła młodzieżowa

7.30 –15.00

7.30 – 15.00

7.30 – 15.00

7.30 – 15.30

9.00 – 15.00

---

---

Szkoła dla dorosłych

9.00 – 12.30;

15.00 - 17.00

8.00 – 12.30;

15.00 - 16.00

9.00 – 12.30;

15.00 - 17.00

nieczynne

15.00  – 17.00

8.00 – 16.00*

nieczynne

*- tydzień ze zjazdem

 

DNI, GODZINY PRACY

ŚWIETLICA SZKOLNA

PEDAGOG /AO/

PEDAGOG SPECJALNY /KĆ/

PSYCHOLOG

BIBLIOTEKA SZKOLNA

DORADCA ZAWODOWY

PIELĘGNIARKA

ZSZ

CKU

PONIEDZIAŁEK

8.00-13.00

11.45-16.30 /AO

13.15-16.00

8.00-15.00

8.00-10.30

15.00-16.00

/KO

----

8.00-15.00

WTOREK

8.00-14.00

8.00-1500 /AO

13.15-16.00

8.00-16.00

8.00-9.30

11.30-12.30 /KO

12.00-15.00 /TW

----

8.00-15.00

ŚRODA

8.00-13.00

8.00-9.30 /AO

8.00-15.00 /KĆ

7.00-11.00

8.00-16.00

8.00-14.00 /AL

8.00-14.00 /AL

----

8.00-15.00

CZWARTEK

8.00-13.00

8.00-9.30 /AO

13.10-15.10 /AO

9.00-15.00 /KĆ
14.15-15.30

8.00-16.00

8.00-11.00

14.10-15.10 /AL

----

----

PIĄTEK

8.00-13.00

11.45-15.00 /AO

7.00-10.15

8.00-16.00

8.00-15.00*

----

----

----

SOBOTA

----

----

 

8.00-15.00*

----

8.00-12.00 /TW

----

NIEDZIELA

----

----

 

8.00-14.00*

----

8.00-12.00 /TW

*- tydzień ze zjazdem