Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego

 

Kształcenie praktyczne odbywać się będzie w zakładach stolarskich przy wsparciu organizacyjnym Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Ostródzie. 

Wybierając ten zawód będziesz zobowiązany do podpisania umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego(pracownik młodociany)

– czas trwania nauki 3 lata

Uczeń zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie po zakończeniu  klasy trzeciej.

 

  • kwalifikacja - DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

Co będę umieć?

  • strugać, dłutować, wiercić, kleić, okleinować, montować, wykańczać
  • wykonywać płyty metodą klejonego drewna oraz połączenia drewna stosowane w meblarstwie i stolarce
  • montować meble oraz stolarkę budowlaną i wykańczać ich powierzchnię
  • naprawiać i odświeżać meble i wyroby stolarki budowlanej
  • wykonywać meble wzorcowe, kopie mebli stylowych oraz współczesne meble artystyczne

Co mogę robić jak skończę taką szkołę?

  • mogę być zatrudniony w dużych zakładach meblowych lub w warsztatach stolarskich w zakładach rzemieślniczych
  • mogę otworzyć własną firmę
  • mogę dalej uczyć się zawodzie technik technologii drewna

film zostaje