Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego

 

Nauka zawodu


–  Kształcenie praktyczne odbywać się będzie w przedsiębiorstwach produkcyjnych spożywczej- zakłady w partnerstwie OSI Food Solutions Poland Sp. z o.o. Górka 15, 14-100 Ostróda, Animex Foods Sp. z o. o. sp.k. Oddział w Morlinach, oraz szkolnych Pracowniach Ćwiczeń Praktycznych.
– czas trwania nauki 4 lata

 

 

Zdobędę dwie kwalifikacje:

 • ELE.03. Wykonywanie robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła
 • ELE.04. Eksploatacja i organizacja robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła

Co będę umieć?

 • wykonać demontaż urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
 • wykonywać odzysku i uzdatniania czynników roboczych
 • obsługę, konserwację oraz nadzorować prawidłową pracę urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych
 • naprawiać elementy bądź wymienić cały zespół w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz określać przyczyny ich uszkodzeń
 • czytać dokumentację techniczną i instrukcje, a także oceniać stan techniczny danego urządzenia
 • dopasować odpowiednie urządzenie chłodnicze, klimatyzacyjne do konkretnych potrzeb, wielkości pomieszczeń, warunków termicznych
 • posługiwać się narzędziami ręcznymi, elektrycznymi i pneumatycznymi oraz przyrządami pomiarowymi

Co mogę robić jak skończę taką szkołę?

 • świadczyć samodzielnie usługi montażu lub naprawy urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych w obiektach budowlanych będących w trakcie budowy lub obiektach użytkowanych (np. sklepy, hotele)
 • zatrudnić się w przedsiębiorstwie budowlanym lub instalacyjnym
 • zatrudnić się jako pracownik serwisowy u producenta urządzeń chłodniczych lub klimatyzacyjnych.

O czym muszę pamiętać?

Jest to zawód wykonywany najczęściej samodzielnie, wymaga sprawności fizycznej, manualnej oraz dobrego słuchu i wzroku. Należy być dyspozycyjnym w przypadku awarii bądź konieczności nagłych napraw.