Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego

 

KLASA PATRONACKA!

Technik mechanik to specjalista posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu budowy, zasad działania  i projektowania maszyn i urządzeń mechanicznych. W swojej pracy
w pełni wykorzystuje współczesne technologie komputerowe. Zadaniem technika mechanika jest tworzenie wielofunkcyjnych produktów o złożonej budowie,
z zastosowaniem najnowocześniejszych metod i technologii wytwarzania części maszyn.

W ramach współpracy od roku szkolnego 2019/20 w porozumieniu z Wagon Service Ostróda kształcenie w zawodzie technik mechanik odbywać się będzie na zasadach klasy patronackiej, na bardzo atrakcyjnych warunkach gwarantowanych przez firmę
( wyprawka szkolna, finansowanie dojazdów dla uczniów z poza terenu miasta Ostródy, dodatkowe szkolenia zawodowe, stypendia - całkowity koszt dofinansowania na jednego ucznia w cyklu kształcenia na poziomie 6 tys zł., możliwość zatrudnienia po ukończeniu szkoły). Celem kształcenia jest przygotowanie wyspecjalizowanej średniej kadry technicznej dla potrzeb zakładu pracy.


  ZAWÓD BARDZO POSZUKIWANY PRZEZ PRACODAWCÓW !

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

– czas trwania nauki 4 lub 5  lat

Kształcenie praktyczne( zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe oraz staże) odbywać się będzie  w Wagon Service Ostróda oraz szkolnych Pracowniach Ćwiczeń Praktycznych.

Do dyspozycji nowe, specjalistyczne  pracownie obrabiarek konwencjonalnych oraz sterowanych komputerowo, nowa pracownia komputerowa do nauki programowania obrabiarek  z programami CAD/CAM, drukarka 3D, pracownia obróbki ręcznej i montażu.

Zdobędę dwie kwalifikacje:

  • MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
  • MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 

Co będę umieć?

  • obsługiwać maszyny i urządzenia produkcyjne
  • tworzyć dokumentację techniczną urządzeń( obsługa programów CAD/CAM)
  • naprawiać maszyny i urządzenia
  • zorganizować produkcję  maszyn i urządzeń
  • wykonywać konserwację maszyn produkcyjnych, instalować maszyny na stanowisku roboczym.

Co mogę robić jak skończę taką szkołę?

  •  preferowane zatrudnienie w Wagon Service Ostróda
  • mogę kontynuować naukę na studiach z preferencją kierunków politechnicznych