Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego

 

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Ostródzie jest organizacją zrzeszającą rzemieślników i przedsiębiorców. Cech z upoważnienia Izby Rzemieślniczej sprawuje nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle. W ramach ponad 70-letniej współpracy z w ZSZ im. S. Staszica  i CKU w Ostródzie pomagamy młodzieży w znalezieniu odpowiedniego i wymarzonego zawodu. Dysponujemy bazą ponad 80 zakładów szkolących w zawodach:

- fryzjer

- mechanik pojazdów samochodowych

- elektromechanik pojazdów samochodowych

- blacharz samochodowy

- lakiernik

- stolarz

- cukiernik

- piekarz

- krawiec

- elektryk

- murarz- tynkarz

- dekarz

- monter sieci i instalacji sanitarnych

- fotograf

- ślusarz

- sprzedawca.

Warunkiem kształcenia, jako pracownik młodociany w branżowej szkole I stopnia jest:

- ukończone 16 lat

- ukończone gimnazjum lub 8 letnia szkoła podstawowa

-przedstawienie świadectwa lekarskiego stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu wystawione przez lekarza medycyny pracy

- podpisanie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego przygotowaną przez Cech.

Nauka w szkole branżowej I stopnia i zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego umożliwia:

- uzyskanie umiejętności praktycznych w zakładach rzemieślniczych, a wiedzy teoretycznej
w szkole, dzięki której zdobyć można zawód, który umożliwi znalezienie pracy

- podniesienie jakości kształcenia zawodowego i odpowiednie dostosowanie do potrzeb rynku pracy

- realizowanie praktycznej nauki zawodu w rzeczywistych warunkach pracy poprzez nabywanie umiejętności zawodowych przy uwzględnieniu nowych technologii wykorzystywanych w zakładach pracy

- w czasie 3-letniej pracy pracownik młodociany otrzymuje wynagrodzenie za świadczoną pracę, pracodawca pokrywa koszty ubezpieczenia społecznego, jest to również 3-letni staż pracy w zawodzie

- uzyskanie tytułu czeladnika a po 3  latach pracy w zawodzie istnieje możliwość podniesienia kwalifikacji do poziomu mistrza

- przygotowanie do założenia i prowadzenia własnej działalności

- pracę po nauce zawodu.

W dniu 19.10.2018 została podpisana pierwsza umowa patronacka Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Ostródzie, której celem jest podniesienie  jakości kształcenia zawodowego i nabywanie umiejętności przydatnych na rynku pracy przez młodzież klas wielozawodowych Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie.