Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego

 

W ramach podjętej współpracy  w ZSZ im. S. Staszica  i CKU w Ostródzie kształcone będą kadry  w zawodach deficytowych na rynku pracy:

 • technik chłodnictwa i klimatyzacji,
 • technik logistyk,
 • technik mechanik,
 • operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego,
 • magazynier logistyk,

Zajęcia praktyczne realizowane będą w oparciu i z wykorzystaniem potencjału  zakładu pracy OSI Food Solutions Poland  oddział Górka oraz warsztatów szkolnych.

 OSI Food Solutions Poland  - produkcja najwyższej jakości surowych wyrobów mięsnych oraz mięsa mielonego, głęboko mrożonych lub chłodzonych.

Nasze produkty są adresowane do sieci gastronomicznych, szybkiego przygotowania posiłków, food serwisu, a także sieci sprzedaży hurtowej i detalicznej.

Łącząc doświadczenia gwarantujemy:

 • bardzo wysoką zdawalność egzaminów
 • dogodny dojazd
 • zagraniczne wyjazdy – praktyki i staże zawodowe
 • wyjazdy studyjne do zakładu na etapie rekrutacji
 • bogatą bazę sportową
 • szeroki wybór zajęć rozwijających zainteresowania i pasje
 • stypendia w trakcie nauki
 • atrakcyjne formy zajęć praktycznych w rzeczywistych warunkach pracy
 • dla najlepszych możliwość zatrudnienia po ukończeniu nauki