Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego

Dokumenty

Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2021
Strategie umiędzynarodowienia ZSZ i CKU
PROCEDURY ORGANIZACJI PRACY ZSZ i CKU w czasie pandemii COVID-19
Plan pracy na rok szkolny 2021/2022
Program poprawy efektywności kształcenia
Regulamin dyżurów nauczycieli
Regulamin wycieczek szkolnych
PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY Szkoła Branżowa I Stopnia
PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY Technikum
SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ
Strategia i procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Zespole Szkół Zawodowych im. S. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie
PROCEDURY POSTEPOWANIA Z DZIECKIEM PRZEWLEKLE CHORYM W SZKOLE
PROGRAM REALIZACJI WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO
WEWNATRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO
statut-ZSZiCKU - obowiązujący do 31.08.2021r.
 
 
Powered by Phoca Download