Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego

 

Zdobędę dwie kwalifikacje:

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

ELE.05.. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Co będę umieć?

  • wykonywać i uruchamiać instalacje elektryczne na podstawie dokumentacji technicznej;
  • montować i uruchamiać maszyny i urządzenia elektryczne na podstawie dokumentacji technicznej;
  • wykonywać konserwację instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych;
  • eksploatować instalacje elektryczne;
  • eksploatować maszyny i urządzenia elektryczne

Co mogę robić jak skończę taką szkołę?

  • mogę być zatrudniony w przedsiębiorstwach przemysłu energetycznego i maszynowego
  • mogę być zatrudniony w przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń
  • mogę dalej uczyć się na studiach na kierunku mechanika, energetyka automatyka i robotyka albo mechatronika