Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego

 

Kształcenie praktyczne odbywać się będzie w nowocześnie wyposażonych pracowniach szkolnych oraz przedsiębiorstwach produkcyjnych – czas trwania nauki 5 lat

Zdobędę dwie kwalifikacje:

  • SPL.01. Obsługa magazynów
  •  SPL.04. Organizacja transportu

Kształcenie zapewnia uzyskanie certyfikowanych kwalifikacji w ramach realizowanych projektów unijnych!

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • Organizacji dostaw towarów
  • Zarządzania zapasami i przestrzenią magazynową oraz środkami transportu
  • do aktywnego zachowania się na rynku pracy.

Co mogę robić jak skończę taką szkołę?

  • mogę być zatrudniony działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych i usługowych,
  • mogę być zatrudniony przedsiębiorstwach transportowo – spedycyjnych, w jednostkach samorządu terytorialnego, w jednostkach służby zdrowia (szpitale, sanatoria)
  • mogę być zatrudniony w firmach zajmujących się organizacją imprez masowych ( koncerty, festiwale), w firmach obsługujących ruch turystyczny
  • mogę być zatrudniony jako pracownik cywilny w jednostkach wsparcia sił zbrojnych ( bazy materiałowe

ZAWÓD POSZUKIWANY PRZEZ PRACODAWCÓW!