Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego

dzien kobiet

fotoartJulia Frydrych z klasy I wf otrzymała bon podarunkowy w wysokości 100 zł. Nagrodę uzyskała za wyróżnienie jej pracy „Recykling” w Konkursie Ekologicznym EKO - ART zorganizowanym przez Warmińsko - Mazurską Wojewódzką Komendę OHP w Olsztynie. Konkurs polegał na wykonaniu plakatu w dowolnej technice związanej z istotnymi kwestiami dotyczącymi ochrony środowiska. Do udziału w konkursie młodzież zachęciły: wychowawca klasy Danuta Piękoś- Janulis i wychowawca OHP Justyna Rochmińska.

konk walTuż przed walentynkami został ogłoszony konkurs z okazji Święta Zakochanych. Konkurs polegał na napisaniu opowiadania walentynkowego.

 Prace uczniów  były kreatywne i oryginalne, a  emocje, zawarte między słowami, szczegółowość opisów przedstawionej rzeczywistości wywarły na nas duże wrażenie.

Spośród przesłanych prac, komisja konkursowa w składzie Anna Kowalczyk i Ewa Kowalska wyłoniła zwycięzców- I miejsce zajęła Natalia Ruść z kl. 3 Traf, natomiast wyróżnienia otrzymali : Daria Antoszek z kl. I Tmf  oraz Patryk Zbonikowski z kl. II wp.

Wszystkim uczestnikom  gratulujemy i życzymy dużo miłości!  

W Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i CKU w Ostródzie odbył się konkurs zatytułowany POLSKIE ROCZNICE HISTORYCZNE W  2021 ROKU. Konkurs polegał na wykonaniu prezentacji multimedialnej, która nawiązywałaby do polskich rocznic historycznych na przestrzeni wieków (tzw. „okrągłe rocznice”). Celem konkursu było przybliżenie uczniom historii Polski w oparciu o takie daty jak np. 1241 – bitwa pod Legnicą, 1791 – uchwalenie konstytucji 3 maja, 1921 – podpisanie traktatu ryskiego kończącego wojnę polsko – bolszewicką czy 1981 – wprowadzenie stanu wojennego w Polsce. Komisja konkursowa w składzie Małgorzata Kierozalska i Sławomir Kalwiński (także organizatorzy konkursu) nie przyznała pierwszego miejsca. Ostatecznie po długich naradach postanowiono wyróżnić cztery prezentacje, a ich autorzy to: 1. Wiktoria Kupniewska, 2. Aleksandra Kotarba i Joanna Drozińska, 3. Oliwia Nowakowska i Nikola Podlewska, 4. Aleksandra Powierża i Damian Kapuściński. Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy i przedstawiamy jedną z wybranych prezentacji.

wal