Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego

Adres:
szkola@staszic.ostroda.pl (nowy adres)
staszicostroda@poczta.onet.pl
ESP ePUAP: /Staszic_Ostroda/SkrytkaESP
ul. Wyszyńskiego 2
Ostróda
14-100
Polska
Telefon:
89 6465278