Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego

dsc 02161 września  uczniowie klas pierwszych oraz nauczyciele zebrali się w sali gimnastycznej na rozpoczęciu roku szkolnego 2020/21. Uroczystość przebiegała w odmiennych warunkach niż dotychczas, w reżimie sanitarnym, zgodnie z zaleceniami GIS.

Pani Dyrektor Anna Teodorowicz przywitała wszystkich zebranych i zapewniła o prawidłowym funkcjonowaniu szkoły w czasie pandemii koronawirusa. Złożyła życzenia efektywnej i bezpiecznej pracy  w nowym roku szkolnym. Przekazała również życzenia od Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego  i Starosty Powiatu Ostódzkiego. Pozostałe klasy spotkały się z wychowawcami w salach lekcyjnych.

Jaki to będzie rok? - czas pokaże. Na pewno musimy kontynuować dobre tradycje szkoły, w nowych, trudnych warunkach. Uczniom i pedagogom życzymysamych sukcesów!

Galeria zdjęć

Do pobrania