Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego

 

Bez tytułu.jpgOlimpiada Wiedzy i Umiejętności Fryzjerskich jest przedsięwzięciem edukacyjnym mającym na celu podnoszenie rangi i doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w korelacji z zapotrzebowaniem na wysoko wykwalifikowanych pracowników i właścicieli salonów świadczących usługi z branży fryzjerskiej. Trójstopniowy system współzawodnictwa będzie miejscem integrującym uczniów i nauczycieli z całej Polski. Sprzyjać to będzie wymianie doświadczeń i doskonaleniu warsztatu zawodowego nauczycieli.

Celem Olimpiady jest stworzenie szkołom kształcącym w branży fryzjersko-kosmetycznej możliwości wymiany doświadczeń i współzawodnictwa opartego na ustalonych zasadach, poszerzenie i podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów w zawodzie fryzjer i  technik usług fryzjerskich, zintegrowanie środowiska edukacyjnego branży fryzjersko-kosmetycznej.

profilW dniu 25-26.10.2023 uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica i CKU uczestniczyli w spotkaniu profilaktycznym prowadzonym przez pracownika SANEPID-u w Ostródzie nt. chorób zakaźnych. Udział w zajęciach miał na celu uświadomić uczniom jak ważne są nawyki higieniczne, wskazać kierunki i działania profilaktycznego . 

image001.png

Powiat Ostródzki powierzył Stowarzyszeniu Sursum Corda ("w górę serca") realizację projektu w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej.

Celem jest zapewnienie powszechnego dostępu do darmowej pomocy, świadczonej w wyznaczonych punktach przez prawników, doradców obywatelskich i mediatorów, wsparcie mieszkańców (w tym młodzieży) w radzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, a także podniesienie świadomości prawnej i obywatelskiej poprzez różnorodne działania edukacyjne.

W ramach działań edukacyjnych przekazujemy Państwu NIEODPŁATNIE następujące materiały:
- kwartalnik młodzieżowy „Z paragrafem na TY”, pt.: „ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA I KARNA NIELETNICH ORAZ MAŁOLETNICH” (z opcją wydruku),

- apteczka PRAWNA dla rodziców, pt.: „ROZWÓD/SEPARACJA RODZICÓW, A OPIEKA NAD DZIECKIEM” (z opcją wydruku).

 

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajdą Państwo na dedykowanej dla Powiatu stronie internetowej.

tIIK1b9HnPnKK80Z.jpg

Zapraszamy na specjalne spotkanie online  organizowane przez Fundację Miasto i Lecturus, spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, które odbędzie się 26 października o godz. 18:00. Na platformie ClickMeeting przedstawiciele ww. fundacji opowiedzą o kursach przygotowujących do egzaminów, które startują już 6 listopada br. W ofercie matematyka, j. polski i j. angielski - wszystko online, 1x w tygodniu, z materiałami multimedialnymi i doświadczonymi nauczycielami! Nagranie ze spotkania będzie dostępne także na profilu facebookowym Fundacji Miasto. Drodzy Rodzice, sprawdźcie, jak pomóc swoim dzieciom osiągnąć super wyniki maturalne!

rodzice powiat facebook 26 10

818 października 2023 w Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie odbyło się uroczyste podsumowanie XXV Warmińsko- Mazurskich Dni Rodziny. Tegorocznym wydarzeniom przyświecało hasło: „Razem tworzymy Rodzinę”. W gali uczestniczyli m.in. Marszałek Województwa, pan Gustaw Marek Brzezin, zastępca Prezydenta Olsztyna pani Ewa Monika Kaliszuk, Starosta Ostródzki, pan Andrzej Wiczkowski, Burmistrz Ostródy, pan Zbigniew Michalak, pani Jolanta Dakowska- Warmińsko- Mazurski Lider Młodzieżowego Wolontariatu.

 

Galeria zdjęć