Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego

 

W ramach podjętej współpracy w ZSZ im. S. Staszica  i CKU w Ostródzie kształcone będą kadry w zawodach deficytowych na rynku pracy:

 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie- BS I
 • monter sieci i instalacji sanitarnych- BS I
 • dekarz – BS I
 • technik inżynierii sanitarnej
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie

Zajęcia praktyczne za zasadzie pracownika młodocianego realizowane będą
w oparciu i z wykorzystaniem potencjału  zakładu pracy Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „EKOBUD” Sp. z o.o. w Ostródzie  oraz warsztatów szkolnych.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „EKOBUD” Sp. z o.o.
w Ostródzie 
istnieje i działa od około 25 lat jako spółka z o.o. i od 50 lat jako przedsiębiorstwo na terenie obecnego woj. Warmińsko-mazurskiego oraz województw ościennych.

Spółka działa także na niwie społecznej, jest sponsorem klubów sportowych, wspiera inicjatywy kulturalne i oświatowe. Dewizą Spółki jest hasło „PO PIERWSZE KLIENT”, którego efektem jest pełna obsługa w zakresie finansowym i prawnym, pomoc w wyborze mieszkań
i aranżacji, gwarancji oraz zarządzania.

Spółka EKOBUD ma w swoim dorobku wiele inwestycji o różnorodnym charakterze, w tym:

 • budynki mieszkalne oraz całe osiedla mieszkaniowe
 • obiekty użyteczności publicznej
 • hale sportowe, sale gimnastyczne i baseny
 • obiekty szkolne i dydaktyczne
 • hale przemysłowe
 • obiekty ochrony środowiska i oczyszczalnie ścieków
 • roboty drogowe, uzbrojenia terenów i inne budowle inżynieryjne

Łącząc doświadczenia Staszic + Ekobud  gwarantują:

 • bardzo wysoką zdawalność egzaminów
 • dogodny dojazd
 • zagraniczne wyjazdy – praktyki i staże zawodowe
 • wyjazdy studyjne do zakładu na etapie rekrutacji
 • bogatą bazę sportową
 • szeroki wybór zajęć rozwijających zainteresowania i pasje
 • stypendia w trakcie nauki
 • atrakcyjne formy zajęć praktycznych w rzeczywistych warunkach pracy
 • gwarantowane zatrudnienie po ukończeniu nauki