Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego

Z powodu sytuacji panującej w kraju termin rozpoczęcia rekrutacji do szkół ponadpodstawowych zostaje przesunięty.

Nowy harmonogram został umieszczony w zakładce REKRUTACJA.

Obowiązuje również nowy regulamin.

Od 25 maja br. maturzyści będą mielimożliwość korzystania z konsultacji  na terenie szkoły.

Od 1 czerwca br. uczniowie będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły.

Organizacja konsultacji uwzględnia wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, na podstawie których, zostały opracowane wewnętrzne procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie szkoły.

Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej!

Aby uczeń mógł przystąpić do konsultacji, najpóźniej w dniu poprzedzającym ustalony termin,  skontaktuje się z nauczycielem prowadzącym  poprzez Librusa, w celu zgłoszenia uczestnictwa. Konsultacje mogą się odbywać zgodnie z zamieszczonym poniżej harmonogramem.

HARMONOGRAM KONSULTACJI

8wspUczennica klasy 1 TrfG, Wiktoria Wieczorek, została wybrana do grona ośmiu najlepszych wolontariuszy powiatu ostródzkiego w XVIII Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych". To ogromne wyróżnienie dla wolontariuszki naszego Klubu Wolontariatu, która pomaga nam dopiero pierwszy rok. Gratulujemy serdecznie i ściskamy kciuki za kolejnych wolontariuszy, którzy zechcą spróbować swoich sił w konkursie rok!

Laureatem tegorocznej edycji konkursu został Michał Kłosowski, absolwent klasy IV Tlma, działający w klubie wolontariatu przy Internacie ZSZ im. Sandora Petöfi w Ostródzie

Ze względu na sytuację epidemiologiczną uroczysta Gala konkursowa odbędzie się prawdopodobnie w terminie późniejszym.

Informacje o wynikach znajdziecie również na stronie Powiatu Ostródzkiego

Wytyczne CKE MEN i GIS plakat