• Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego

whatsapp image 2019 10 24 at 14.12.57Dnia 23 października 2019r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się regionalna konferencja SZKOŁA I BIZNES – MODEL WSPÓŁPRACY. Spotkanie poświęcone było wzorcowym modelom współpracy szkół z pracodawcami.

Spotkanie to stanowiło także zwieńczenie konkursu „Zawodowy Pracodawca” ogłoszonego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty oraz Prezesa Zarządu ALNEA Sp. z o.o. Warmińsko Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S. A. Na wniosek dyrektora naszej szkoły Anny Teodorowicz tytuł „Zawodowego pracodawcy” w konkursie przyznany został miedzy innymi współpracującemu już od lat ze „Staszicem” Cechowi Rzemieślników i Przedsiębiorców w Ostródzie. To szczególny sposób aby złożyć podziękowanie wszystkim przedsiębiorcom i rzemieślnikom zrzeszonym w cechu, za wkład pracy w kształtowaniu charakteru i umiejętności zawodowych rzeszy fachowców zasilających lokalny rynek pracy. Statuetkę z rąk W-M Kuratora Oświaty oraz Prezesa W-MSSE odebrał Starszy Cechu - Pan Andrzej Siwczak w asyście Pani Sylwii Tumińskiej – dyrektora biura. Gratulujemy!!!

Galeria zdjęć

dsc 064022 października w Pracowni Ćwiczeń Praktycznych odbyły się warsztaty dotyczące wiedzy o produktach tradycyjnych i regionalnych. Warsztaty dedykowane były uczniom klas pierwszych w zawodzie kucharz. Warsztaty zostały przeprowadzone prze Koło Gospodyń Wiejskich z Napromu.

Zajęcia zorganizowane były w ramach  operacji „Lokalne, regionalne i tradycyjne - szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich". Projekt realizowany jest przez Fundację „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” we współpracy z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego.

Galeria zdjęć

wot17 października 2019r. na 6 lekcji odbyło się spotkanie z przedstawicielami 42 Batalionu Lekkiej Piechoty WOT w Morągu. W spotkaniu  pod opieką nauczycieli uczestniczyły klasy 3if, 3 Tlr i 4 Tlma.

spartakiada15 października uczniowie wybranych klas Staszica mieli okazję kibicować osobom z niepełnosprawnością na XVI Spartakiadzie Osób z Niepełnosprawnościami Warsztatów Terapii Zajęciowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Konkurencje sportowe, w których dzielnie rywalizowali również uczestnicy WTZ z Ostródy, odbywały się w hali Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Kościuszki. Wsparcia konkurentom udzielał Hubert Kisiński - laureat prestiżowej nagrody „Kolosy 2015” w kategorii Wyczyn Roku za nowatorską wyprawę rowerami po Amazonce. Dla nas spotkanie z osobami z niepełnosprawnością było lekcją akceptacji każdego człowieka i tolerancji.

dsc 035714 października - Dzień Edukacji Narodowej. Tego roku w ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie odbyła się wielka i bardzo znacząca uroczystość. Nastąpiło otwarcie dwóch nowych pracowni tj. pracowni obsługi i programowania obrabiarek sterownych numerycznie oraz pracowni obróbki ręcznej.

Pracownie wyposażone są w nowoczesny sprzęt umożliwiający kompleksową naukę programowania oraz obsługę obrabiarek CNC - stanowiska komputerowe wyposażone w programy CAD/CAM, drukarkę 3D umożliwiającą szybkie prototypowanie zaprojektowanych części, symulatory obróbcze umożliwiające bezpieczną naukę programowania zakończoną graficzną symulacją obróbki i oczywiście nowoczesne obrabiarki amerykańskiej firmy HAAS. Druga pracownia, to imponująco wyposażona pracownia obróbki ręcznej. Zmodernizowana została również pracownia obrabiarek konwencjonalnych, eksploatowane od lat siedemdziesiątych XX stulecia maszyny, zostały zastąpione obrabiarkami nowej generacji.

Galeria zdjęć