• Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego