Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica

i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie

W ostatnich miesiącach nasze szkolne życie (choć nie tylko) uległo dużym zmianom. Nowe wyzwania spowodowały konieczność dostosowania się do realiów, jakie przyniosło życie w cieniu pandemii koronawirusa. Wszyscy, w zawrotnym tempie, musieliśmy podporządkować się nowym zasadom współżycia społecznego, zmodyfikować nasze przyzwyczajenia i sposób nauki czy pracy. Przed oświatą postawiono ważne zadanie - całkowite przeniesienie nauczania i zarządzania pracą szkoły do przestrzeni wirtualnej. W przeciągu kilkunastu dni musieliśmy dostosować się do zmienionych oczekiwań, potrzeb i możliwości. W tym krótkim czasie szkołę należało zupełnie przeorganizować - ustalić i utrzymać nowy porządek. Wspólnymi siłami, dzięki determinacji i wytężonej pracy kadry zarządzającej szkołą, pedagogów, ale również Waszej i często Waszych rodziców, sprostaliśmy temu bardzo skomplikowanemu zadaniu i dobrnęliśmy do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Gratuluję sukcesu promocji lub ukończenia szkoły! Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak poradziliście sobie w tej trudnej sytuacji. Brawo! Nie bez znaczenia było tu wsparcie Waszych nauczycieli, którym również serdecznie gratuluję kompetencji, umiejętności i kreatywności w kształtowaniu nowej e-rzeczywistości edukacyjnej. Dziękuję pięknie!

Gratulacje Kasia Ćwirynkało

harm

Z powodu sytuacji panującej w kraju termin rozpoczęcia rekrutacji do szkół ponadpodstawowych zostaje przesunięty.

Nowy harmonogram został umieszczony w zakładce REKRUTACJA.

Obowiązuje również nowy regulamin.

Od 25 maja br. maturzyści będą mielimożliwość korzystania z konsultacji  na terenie szkoły.

Od 1 czerwca br. uczniowie będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły.

Organizacja konsultacji uwzględnia wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, na podstawie których, zostały opracowane wewnętrzne procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie szkoły.

Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej!

Aby uczeń mógł przystąpić do konsultacji, najpóźniej w dniu poprzedzającym ustalony termin,  skontaktuje się z nauczycielem prowadzącym  poprzez Librusa, w celu zgłoszenia uczestnictwa. Konsultacje mogą się odbywać zgodnie z zamieszczonym poniżej harmonogramem.

HARMONOGRAM KONSULTACJI