Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego

 

spot poliW ramach pracy profilaktyczno-wychowawczej szkoła i policja utrzymują stałą, bieżącą współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń. 10 listopada 2022 r.  uczniowie klas pierwszych  technikum uczestniczyli w spotkaniu z aspirantem sztabowym, panem M. Olszewskim oraz aspirantem, panem P. Koterwas. Podejmowano m.in. tematykę związaną z zagrożeniami przestępczością oraz demoralizacją młodzieży w środowisku lokalnym, odpowiedzialnością nieletnich za popełnione czyny karalne, zasadami bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

dscn7173W Staszicu  obchodzimy Dzień Niepodległości bardzo uroczyście. Od samego rana przywitały nas pieśni patriotyczne. Aby podkreślić wagę święta na telebimach możemy oglądać zdjęcia  i rysunki przedstawiające bohaterów naszej wolności.

Nauczyciele języka polskiego i historii przeprowadzili lekcje patriotyczne przybliżające uczniom rangę i wagę obchodzonego Święta.

O godzinie 11.11 cała społeczność szkolna w ramach akcji „Szkoła do Hymnu” odśpiewała Hymn Państwowy. Przedstawiliśmy również młodzieży krótki rys historyczny dróg do wolności. Uczniowie wybranych klas technikum wzięli udział w konkursie historycznym dotyczącym odzyskania niepodległości.

Cały dzień w Staszicu upłynął w świątecznym i patriotycznym nastroju.

Galeria zdjęć

dsc 013908 listopada 2022 roku w „Staszicu” odbyło się Święto Patrona Szkoły. Po uroczystej części apelu, na której można było zapoznać się z sylwetką Stanisława Staszica, pani Dyrektor Anna Teodorowicz przekazała przewodniczącemu Samorządu Uczniowskiego symboliczny klucz do bram szkoły, tym samym oddając młodzieży szkołę we władanie na czas Otrzęsin Klas Pierwszych. Pierwszoklasiści po prezentacji zawodów, w których się kształcą, wzięli udział w kilku konkurencjach przygotowanych przez starsze koleżanki i kolegów z Samorządu Uczniowskiego. Wychowawcy i „kociaki” musieli między innymi wykazać się umiejętnościami muzycznymi, plastycznymi, czy też wiedzą o szkole. Pierwszaki spisały się na medal i zasłużyły na miano pełnoprawnych członków społeczności uczniowskiej Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie.

Galeria zdjęć

czytajpl

img 8730

Jedną z wielu tradycji Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie jest odbywająca się co roku uroczystość Pasowania na ucznia zawodu rzemieślniczego oraz „wyzwolenia na czeladnika”. W tym roku było wyjątkowo!

Głównym organizatorem uroczystości jest Rzemiosło, a dokładnie Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Ostródzie, a korzenie tej tradycji sięgają ponad 700 lat. Aktu „pasowania na ucznia” i „wyzwolenia na czeladnika” dokonał Starszy Cechu pan Andrzej Siwczak. Zaszczytu pasowania na ucznia szkoły branżowej pierwszego stopnia w zawodzie rzemieślniczym dostąpiło ponad 100 uczniów w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, cukiernik, elektryk,  krawiec, kucharz, monter sieci i instalacji sanitarnych oraz stolarz.

Galeria zdjęć