Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego

received 569754630756592Klasa 3 TFR - fryzjerki z Panią Honoratą Banasiuk przeprowadziły pokaz makijażu Halloween na warsztatach szkolnych. Dziękuję bardzo uczennicom za udział.

 

 

 

Galeria zdjęć

staszic pamietaWolontariusze z Klubu Ośmiu ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie już po raz kolejny, w przededniu 1 Listopada, SzkolapamietaLOGOTYPŚwięta Zmarłych, odwiedzili  groby dawnych nauczycieli i pracowników szkoły.  Zapalili  symboliczne znicze. Odwiedzanie cmentarza odbyło się w  ramach  akcji „Szkoła Pamięta”.

W tym roku wolontariusze  wraz z opiekunem objęli opieką  cmentarz przy ul. Chrobrego. Młodzież samodzielnie odnalazła  właściwe nagrobki, a podczas spaceru dowiedzieli się, kim były te osoby w historii szkoły. Następna taka „lekcja historii” już w planach.

Opiekunowie Klubu Wolontariatu „Klub Ośmiu”

odp karna27 października 2021 roku  uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w  kolejnych już zajęciach profilaktycznych z serii "Odpowiedzialność karna nieletnich" prowadzonych  przez panią aspirant Karolinę Biernacką z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie. Zajęcia odbyły się w dość nietypowy sposób - za pośrednictwem Teams, do którego ponownie się przyzwyczajamy. Przekazane zostały informacje na temat przepisów odnoszących się do odpowiedzialności karnej nieletnich za różnego rodzaju przestępstwa i wykroczenia, między innymi palenie papierosów i stosowanie innych środków psychoaktywnych, jak również cyberprzemoc.

dsc 095115 października  klasa II Tmf w zawodzie technik mechanik i  technik usług fryzjerskich brała udział w  grze planszowej „Przedsiębiorczość na planszy”. Zajęcia były realizowane w ramach projektu „Gra na start! Edukacja przedsiębiorcza młodzieży z wykorzystaniem planszowej gry edukacyjnej” sfinansowanej przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej i Narodowy Bank Polski.

 

 

Galeria zdjęć