Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego

 

Lata 1988-1989 

Prace w naszej szkole rozpoczyna pani Anna Widuto (przedmioty zawodowe). Na stanowisko wicedyrektora ds. obrony cywilnej powołany został pan Edward Polanowski. 

13 października 1988 r. następuje otwarcie nowo wybudowanej sali sportowej. Uroczystość wspaniała połączona razem z nadaniem szkole imienia Stanisława Staszica i wręczeniem sztandaru. Z tej okazji uczniowie pod kierunkiem pani Bożeny Bagińskiej zaprezentowali wspaniały spektakl poetycki poświecony szkole i jej patronowi. 


Lata 1989-1990 

Na emeryturę odszedł dotychczasowy dyrektor pan Aleksander Cudakiewicz. Nowym dyrektorem został wieloletni wicedyrektor - pan Leszek Eszer. Kierownikiem internatu został pan Grzegorz Kierozalski. W bibliotece podjęła pracę p. Małgorzata Kenig.

We wrześniu wchodzi zarządzenie ministra edukacji narodowej zakazujące palenia tytoniu w szkole. Dla palących nauczycieli wydziela się osobne pomieszczenie.

26 października 1989 r. odszedł z pracy pan Andrzej Stefański. Na jego miejsce przyszedł do szkoły pan Stanisław Boiłek (przedmioty zawodowe). Z końcem roku odszedł na emeryturę nauczyciel wychowania fizycznego pan Jerzy Misztal. 

6 listopada 1989 roku po raz pierwszy obchodzimy święto szkoły w dzień urodzin naszego patrona Stanisława Staszica.


Lata 1990-1991
 

Pracę w szkole rozpoczyna pani Katarzyna Kulaszewicz (biblioteka), pani Krystyna Rykowska (przedmioty zawodowe mechaniczne), pan Leszek Kamiński

(przysposobienie obronne), pan Maciej Księżopolski (wychowanie fizyczne).

W szkole zaczyna obowiązywać sześciostopniowa skala ocen.

6 listopada 2-gie w historii święto szkoły, pełne zabaw sportowych i turniejów.

Jesienią dyrekcja zakupiła nową kserokopiarkę Canon NP1010.

Kończy współpracę ze szkołą mgr Teresa Franczak (przeprowadza się do Koszalina).

28 czerwca 1991 roku odbył się zjazd absolwentów 5-letniego technikum mechanicznego. W zjeździe wzięły udział 2 roczniki: 1970/1975, 1971/1976.

Lata 1991-1992

2 września uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Pracę rozpoczyna nowa nauczycielka pani Krystyna Opara (historia).

Wprowadzono nowy regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania. 

Dnia 3 września odchodzi na wieczny spoczynek mgr filologii rosyjskiej Józefa Pałka. Od roku 1975 pełniła w naszej szkole funkcję zastępcy dyrektora. 

Nowa ustawa o systemie oświaty wprowadziła obowiązek przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora szkoły. W związku z tym w dniu 9 stycznia 1992 r. w wyniku głosowania wyłoniono członków komisji konkursowej. Zostali nimi: wicedyrektor Mieczysław Bartczak i pedagog szkolny Gertruda Kargińska. Jedynym kandydatem ubiegającym się o stanowisko dyrektora był jej obecny dyrektor mgr inż. Leszek Eszer. 

20 maja 1992 r. odbył się konkurs na stanowisko dyrektora szkoły. Na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Staszica wybrano mgr inż. Leszka Eszera. 

Lata 1992-1993 

Naukę rozpoczęło 1027 uczniów. Z dniem 1 września wchodzi nowy przedmiot: ochrona i kształtowanie środowiska. Szkoda tylko, że MEN zapomniało przygotować program i podręcznik.

Kuratorium podjęło decyzję o likwidacji naszego internatu. Uczniowie będą musieli dojeżdżać lub zamieszkają w internatach innych szkół


Lata 1993-1994 

Pracę w szkole rozpoczynają: pani Anna Czacharowska (język polski), pani Teresa Konopińska (religia) i pan Marek Welenc (religia). 

Niedziela 10 kwietnia 1994 r. na długo pozostanie w naszej pamięci. Około południa na strychu szkoły wybuchł pożar. Wszyscy, którym szkoła jest bliska, ruszyli na ratunek, by jak najszybciej pomniejszyć straty. Ratowano dokumenty, wartościowe sprzęty. Ogień strawił trzy klasy. Wprowadzono całonocne czuwanie, by nie doprowadzić do powtórzenia tragedii. Większym problemem okazało się zalanie budynku wodą, która gasiła pożar.

18 kwietnia wznowiono zajęcia. Szkole potrzebny jest nowy dach, i generalny remont. Ze skutkami zalania będziemy borykać się długie lata.

28 i 29 kwietnia odbyły się dwa koncerty zespołu szkolnego JAMMAL, prowadzonego przez p. Olgierda Wojciechowskiego (świetlica). Dochód przeznaczono na odbudowę szkoły. 

Lata 1994-1995 

Pracę rozpoczęli: pan Wiesław Paszkowski (język polski) oraz nowy kierownik warsztatów pan Waldemar Wszelak. Zajęcia rozpoczęły się 12 września z powodu usuwania strat po pożarze. 

20 listopada 1994 r. odbyła się w sali sportowej aukcja grafik podarowanych przez profesorów i studentów Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi. Dochód przeznaczamy na konto odbudowy szkoły po pożarze.

Zysk całkowity to 44 515 000.

15 grudnia JAMMAL dał koncert w świetlicy na rzecz szkoły. 

W kwietniu 1995 r. zespół JAMMAL otrzymał wyróżnienie za twórczość podczas Festiwalu Piosenki Różnej w Lidzbarku Warmińskim.

W maju wycieczka szkolna w Beskidy – przez Częstochowę, Ogrodzieniec, Żywiec.

Lata 1995-1996 

1 września rozpoczęcie roku szkolnego i przyjęcie nowych nauczycieli. Zatrudniono: mgr Magdalenę Sulgostowską (ochrona i kształtowanie środowiska), mgr Bożenę Pożegowiak (religia), mgr Małgorzatę Fingas na pół etatu (język niemiecki), Krzysztofa Pocałujko (nauka zawodu). 

Naukę rozpoczęło 1039 uczniów. Klas - 28

W ramach wymiany międzynarodowej grupa naszych uczniów pojechała do Osterode am Harz. 

25 marca 1996 r. odbyło się spotkanie Dyrekcji z absolwentami Technikum Mechanicznego 5-letniego i 3-letniego oraz Liceum Zawodowego różnych roczników mające na celu zawiązanie Komitetu Organizacyjnego obchodów jubileuszu 50-lecia istnienia szkoły. 

24 czerwca zakupiono urządzenie treningowe do udzielania pierwszej pomocy, w tym sztucznego oddychania - AMBU - MULTIMAN. 

21 czerwca 1996 – uroczyste zakończenie roku szkolnego. Średnia ocena - 3,25, a średnia frekwencja – 91,22%.Lata 1996-1997 

Inauguracja nowego roku szkolnego 2 września. Na rozpoczęciu powitano nowych nauczycieli: mgr Agnieszkę Luczek (ochrona środowiska, geografia), mgr Małgorzatę Fingas na cały etat (język niemiecki), mgr Arkadiusza Stano (wychowanie fizyczne), ks. Zdzisława Tomporowskiego (religia), pana Andrzeja Osinowskiego (nauczanie zawodu).

Uczniów – 994. Oddziałów - 28

W związku z przygotowaniami do obchodu Jubileuszu 50-lecia istnienia szkoły powołano cztery Komisje - Organizacji Jubileuszu, Organizacji Zjazdu Absolwentów, Finansową, Organizacji Wystaw. 

24 – 27 maja wycieczka w Bieszczady pod wodzą niezastąpionego miłośnika gór p. Wiesława Paszkowskiego.

30 czerwca obchodziliśmy 50-lecie naszej szkoły. Uroczystość była godna takiej rocznicy. W części oficjalnej wygłoszono przemówienia, wręczono jubileuszowe nagrody. W części nieoficjalnej – bal na zamku.

6-14 czerwca wycieczka klas III LZ i II TM3 w Tatry.

Lata 1997-1998 

Na apelu inauguracyjnym poznaliśmy nazwiska nowych nauczycieli: Darii Wierzbowskiej (pedagoga szkolnego), Wojciecha Łukasika (nauczyciela praktycznej nauki zawodu), ks. Eduardasa Kirstukasa (nauczyciela religii). 

Do szkoły będzie uczęszczać 969 uczniów w 29 klasach.

Luty 1998 – biwak „powtórzeniowy” kl. IV LZ w Giławkach, zorganizowany dla maturzystów przez polonistę p. Paszkowskiego.

Dnia 26 czerwca w Olsztynie odbył się konkurs na Najlepszą Pracę Dyplomową Średnich Szkół Technicznych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Prezydium Rady Warmińsko - Mazurskiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT w Olsztynie przyznało wyróżnienie za pracę "Sprężarka" dla Piotra Raszyńskiego ucznia ZSZ. 

31.VI.-7.VI 1998 wycieczka w Tatry. Jak zwykle dowodzi p. Wiesław Paszkowski.

26 czerwca zakończenie roku szkolnego. Ze szkołą pożegnał się odchodzący na emeryturę p. Kazimierz Zawadzki.