Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego

 

3 lutego 1947 r. Kuratorium Oświaty w Olsztynie powołuje do życia Publiczną Średnią Szkołę Zawodową w Ostródzie. Pomimo tego, że w nazwie jest wyraz "średnia", to ukończenie jej nie wiąże się z uzyskaniem świadectwa dojrzałości. Nie daje również możliwości studiowania. Szkoła funkcjonuje od jesieni 1946 r., ale decyzja podjęta jest dopiero w lutym następnego roku. Szkoła powstaje w budynku Państwowego Gimnazjum. Na początku były tylko dwie sale lekcyjne oraz kancelaria. Pierwszym dyrektorem został pan Józef Pleskaczewski, a nauczycielami zostali Klemens Gojżewski, Jan Górny, Juliusz Wiśniewski, Romuald Antokolski, Janina Pleskaczewska, a także Jan Masztaler. W szkole istniały dwa oddziały: jeden o kierunku metalowym, natomiast drugi składa się z grupy metalowej i ogólnokształcącej. Ogółem do szkoły uczęszczało 60 uczniów. Pomoce naukowe dostarczone zostały przez Warsztaty Wagonowe. W marcu zorganizowano klasę wstępną, która początkowo liczyła 13 uczniów. Do klasy przyjmowano uczniów po piątej klasie szkoły podstawowej. Na koniec roku liczba uczniów wzrosła do siedemnastu. Ze względu na trudności lokalowe zajęcia odbywały się we wtorki, czwartki i soboty w godzinach 14.30 - 19.35. Dla klasy wstępnej i ogólnokształcącej wprowadzono dodatkowe zajęcia w piątki. Pierwsza klasa metalowa liczyła 35 uczniów, spośród których do klasy drugiej promowano 32 osoby. Klasa metalowa i ogólnokształcąca liczyła 25 uczniów, a promocję do klasy drugiej uzyskały 24 osoby. Z 17 uczniów w klasie wstępnej promocję otrzymało 14-tu. Mogli oni kontynuować naukę w szkole zawodowej. Podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 30 najlepszych uczniów zostało nagrodzonych nagrodami pieniężnymi w wysokości 3000 złotych każdy.