Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego

 

Plakat zakończenie roku

43 326 czerwca 2024 r. liczna grupa uczniów z klas 1 TL, 2 TL, 2Tfs i 3 TML wraz  z nauczycielami wzięła udział w zajęciach edukacyjnych zorganizowanych pod hasłem “Tydzień Bezpieczeństwa”  w Olsztynie. Celem zajęć było zwiększenie świadomości uczestników w tematyce zagrożeń                             i szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Organizatorzy - Zarząd Okręgowy PZŁ w Olsztynie we współpracy z  profesjonalistami i pasjonatami, w tym żołnierzami 4. Warmińsko - Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej zorganizowali młodzieży niezwykłe kształcenie praktycznych umiejętności i trening radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Nasi uczniowie z zaangażowaniem włączyli się w zajęcia, a w programie:

Galeria zdjęć

wojZachowanie w sytuacjach zagrożenia wewnętrznego i zewnętrznego, cyberbezpieczeństwo i rozpoznawanie niebezpieczeństwa- to główne tematy o jakich rozmawiali z uczniami żołnierze z  20 Bartoszyckiej  Brygady Zmechanizowanej. W spotkaniu brały  udział klasy Technikum nr 1, które realizują innowację pedagogiczną „Logistyka wojskowa”. Uczniowie zapoznali  się m.in. z zasadami alarmowania, sposobami szukania i wzywania pomocy, podstawami ewakuacji i schronienia oraz nawykami udzielania pomocy.

„Edukacja  z wojskiem” to ogólnopolski pilotażowy program Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zajęcia obejmują trzygodzinne szkolenia z  obszarów: wojskowości, obronności, bezpieczeństwa, pomocy medycznej oraz obrony cywilnej.

Nasza szkoła jako jedyna w Ostródzie została wybrana przez Starostwo Powiatowe do w/w projektu.

99 36W maju i czerwcu cztery klasy naszej szkoły uczestniczyły w warsztatach „StandByMe – razem przeciw przemocy ze względu na płeć”. Warsztaty prowadzone były przez osoby pracujące w organizacji Amnesty International – Panią Justynę Kuzar-Dembele i Panią Dominikę Sokołowską, które przyjechały do nas z Warszawy. To kolejne działanie, które pokazuje, że budowanie klimatu otwartości i sprzeciwianie się przemocy traktujemy jako kluczowe w pracy naszej szkoły.

 

Galeria zdjęć