Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego

zus

dsc 0932Dnia 25.06.20221 po trudnym roku wyzwań, po intensywnym okresie nauki, nadszedł czas pożegnania ze szkołą dla dwóch klas trzecich szkoły branżowej. Tego  dnia żegnaliśmy klasy 3w i 3wf.

Uroczysty apel z okazji zakończenia klas trzecich branżowych poprowadziły uczennice klasy 2 TfrP Natalia i Aneta.

Uroczystość uświetniła obecność gości. Tego dnia byli z nami: pani Sylwia Tumińska – dyrektor biura Cechu Rzemieślników i Przeciębiorców, pan Andrzej Siwczak- Starszy Cechu Rzemieślników i Przeciębiorców oraz pani Teresa Wojtowicz - Kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Ostródzie. Po przywitaniu wszystkich obecnych głos zabrała pani dyrektor Anna Teodorowicz, która podsumowała dokonania uczniów naszych klas trzecich, pogratulowała sukcesu edukacyjnego i złożyła życzenia. Po niej głos zabrali wychowawcy i uhonorowali  uczniów za wyniki w nauce i sukcesy sportowe oaz udział w licznych konkursach i udział w życiu szkoły. Następnie głos zabrał Aleksander przedstawiciel klas drugich i złożył specjalne podziękowania oraz życzenia na nową drogę edukacji. Starszym koleżankom i kolegom zostały przekazane także tradycyjne upominki.

W dalszej części uroczystości głos zabrali przedstawiciele klas trzecich, którzy podziękowali gronu pedagogicznemu za trud włożony w nauczanie i wychowanie.

Nad sprawnym przebiegiem całej uroczystości czuwała pani A. Grabowska – opiekun SU.

Galeria zdjęć

zyczenia

20210609 1144359 czerwca odbyły się XII Powiatowe Dni Sportu w ramach kampanii „Zdrowe Lato”. Z okazji tego wydarzenia zorganizowane zostały biegi przełajowe, które odbyły się nad Jeziorem Sajmino. Uczestnikami zawodów byli uczniowie szkół z gminy i powiatu ostródzkiego.

Biegi były zróżnicowane pod względem długości trasy i były dopasowane do wieku uczestników. Uczniowie szkół podstawowych mieli do przebiegnięcia dystans 1,6 km. Trasa na jakiej startowali uczniowie naszej szkoły, w kategorii szkół ponadpodstawowych, wynosiła 2,6 km.

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i CKU w Ostródzie reprezentowali dwaj uczniowie: Krzysztof  Wielechowski, który zajął 5 miejsce oraz  Szymon Witkowski, który zajął 7 miejsce. Reprezentanci naszej szkoły zaprezentowali wysoki poziom sportowy, za który otrzymali pamiątkowe medale, dyplomy oraz upominki.

Zawody przebiegły w bardzo przyjaznej atmosferze pośród wyjątkowo malowniczego Jeziora Sajmino.

Gratulujemy wyników!!!

Galeria zdjęć

3aZ okazji Tygodnia Bibliotek został zorganizowany  w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej konkurs fotograficzny pt. „Sleeveface – ubierz się w książkę”. Konkurs w ciekawy sposób zachęcał odbiorców do czytania i był formą promocji literatury młodzieżowej.

W konkursie udział wzięły  uczennice naszej szkoły, które zajęły wysokie miejsca: II miejsce – Natalia Pietrowicz, III miejsce – Oliwia Węgrzynowska oraz wyróżnienie w konkursie otrzymała   Aneta Żórawska. Dziewczyny pokazały, że książki nie tylko można czytać, ale także można się w nie ubrać. Gratulacje dla autorek ciekawych prac!

Galeria zdjęć