Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego

W ramach współpracy z olsztyńską  firmą  Centrum Wiedzy i Nauki otrzymaliśmy akredytację Polskiego Towarzystwa Informatycznego do utworzenia Laboratorium Egzaminacyjnego ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych na terenie szkoły. Laboratorium już funkcjonuje, pierwsi uczniowie zdobyli certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności. Wkrótce kolejne projekty i kolejna szansa na zdobycie certyfikatu. Beneficjentami projektów unijnych są uczniowie Staszica,

Korzyści dla posiadacza certyfikatu ECDL:

  • potwierdzenie posiadanych kompetencji,
  • wzrost pozycji na rynku pracy,
  • większa pewność utrzymania zatrudnienia,
  • wzrost mobilności,
  • wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie.

rymcerze10 września 2020 roku uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie wzięli udział w znanym już nie tylko w Polsce programie „Nie zmarnuj swojego życia”. Jego celem projektu była profilaktyka uzależnień, uświadomienie zagrożeń związanych z używkami, zmiana postaw młodzieży, zachęcenie do rozwijania zainteresowań oraz promocja wartości chrześcijańskich. Nasi goście – Bęsiu i Jonas nie tylko z nami porapowali, ale też opowiedzieli o swoim życiu i wygranej walce z nałogami. Więcej informacji o programie można znaleźć pod adresem: rymcerze.pl

dsc 0310Narodowe Czytanie – to akcja mająca na celu popularyzację literatury narodowej.
W tym roku do głośnego czytania została wybrana tragedia w 5 aktach „Balladyna” Juliusza Słowackiego. Podczas lekcji języka polskiego młodzież odczytała fragmenty dramatu. Uczniowie klasy II frP wcielili się w role: Balladyny, Aliny, Kirkora, Matki i Narratora. Pozostali uczniowie ze skupieniem wysłuchali wystąpienia, nagradzając kolegów gromkimi oklaskami. Akcję przygotował zespół nauczycieli biblioteki wraz z polonistką p. Martą Zwalińską.

Galeria zdjęć

dsc 02161 września  uczniowie klas pierwszych oraz nauczyciele zebrali się w sali gimnastycznej na rozpoczęciu roku szkolnego 2020/21. Uroczystość przebiegała w odmiennych warunkach niż dotychczas, w reżimie sanitarnym, zgodnie z zaleceniami GIS.

Pani Dyrektor Anna Teodorowicz przywitała wszystkich zebranych i zapewniła o prawidłowym funkcjonowaniu szkoły w czasie pandemii koronawirusa. Złożyła życzenia efektywnej i bezpiecznej pracy  w nowym roku szkolnym. Przekazała również życzenia od Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego  i Starosty Powiatu Ostódzkiego. Pozostałe klasy spotkały się z wychowawcami w salach lekcyjnych.

Jaki to będzie rok? - czas pokaże. Na pewno musimy kontynuować dobre tradycje szkoły, w nowych, trudnych warunkach. Uczniom i pedagogom życzymysamych sukcesów!

Galeria zdjęć