Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego

wsonagrWarmińsko-Mazurski Kurator Oświaty i Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  przyznali firmie Wagon Serwis w Ostródzie tytuł Zawodowego Pracodawcy w roku szkolnym 2019/2020. Nagrodę tę przyznaje się pracodawcom za wzorową współpracę ze szkołą.

wso

konfotFotografowanie to zatrzymywanie czasu, światła i emocji. To zamknięcie w kadrze ulotnych chwil, tego co ważne, piękne lub tego, co nas otacza. Fotografowanie może być wyjątkowe i pasjonujące. Może uczyć nas cierpliwości, wyrabiać poczucie piękna i uwrażliwiać na otaczający świat.

14. 12. 2020 r. uczennica klasy II Tfr – Natalia Pietrowicz z ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie odebrała wyróżnienie zdobyte w wojewódzkim konkursie fotograficznym  pt. „Kreacje przyrody polskiej z bliska i z daleka” zorganizowanym przez Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu. Ogłoszenie wyników wraz z podsumowaniem imprezy miało miejsce już 10. 12.2020 r., kiedy to podczas uroczystej konferencji w formie online uczestnicy wysłuchali  wykładu związanego z tematyką konkursu, wygłoszonego przez prof. S. Czachorowskiego z Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego  w Olsztynie.

Ciepłe życzenia dalszego rozwijania pasji fotograficznej Natalia przyjęła również od Pani dyrektor Anny Teodorowicz, która życzyła uczennicy wielu kolejnych sukcesów.