Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego

 

2 m ce klasa 1tmlZgodnie z jednym z kierunków  polityki oświatowej państwa -  „ wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach” w naszej szkole został przeprowadzony konkurs pt. „Daj odpadom drugie życie ”. Celem  konkursu było : kształtowanie postaw ekologicznych, zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej, promowanie wśród młodzieży idei powtórnego wykorzystania odpadów, znajomość różnych technologii utylizacji odpadów, rozwijanie wyobraźni twórczej i uzdolnień plastycznych, manualnych, artystycznych.

 

Galeria zdjęć

20220331 16570831 marca w Centrum Użyteczności Publicznej odbyła się Powiatowa Gala Samorządowego Konkursu Nastolatków 'Ośmiu Wspaniałych". Nasza wolontariuszka - Oliwia Drożdż z klasy 2 Tl została jedną ośmiu najlepszych w powiecie. Wyróżnienie i statuetkę wręczył starosta Ostródzki, p. Andrzej Wiczkowski. Warto dodać, że w czasie gali wystąpili też nasi uczniowie: Kacper Kottewicz (2 Tl) oraz Julia Bilik (3TfrP), którzy przybliżyli nam sylwetki wolontariuszy.

 

Galeria zdjęć

uwmWe wtorek 29 marca do maturzystów naszej szkoły przyjechali przedstawiciele Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego z Wydziału Geoinżynierii, Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Geografii. Zachęcali abiturientów do podjęcia dalszej nauki na kierunku Gospodarka Przestrzenna.   W spotkaniu wzięły udział klasy IV Tl i IV Traf.

W poniedziałek 11 kwietnia odwiedził nas prodziekan Wydziału Nauk Technicznych. Również zachęcał maturzystów do podjęcia dalszej nauki na kierunkach inżynieria w logistyce, mechatronika i budowa maszyn,  mechatronika  oraz energetyka.

Konkurs wiedzu o gospodarce i funduszach unijnychInstytut Ekonomiczny Akademii Nauk Społecznych w Elblągu ogłosił  KONKURS WIEDZY O GOSPODARCE I FUNDUSZACH UNIJNYCH.  Udział w konkursie wzięli uczniowie klasy IV Technik Logistyk: Szymon Ługiewicz, Agata Radzimińska, Anna Mazurkiewicz, Wojciech Karczewski, Mikołaj Śliwiński, Aleks Kwiatkowski, AleksandraNojman. Pytania testowe zostały przygotowane przez Komisję Konkursową na podstawie literatury oraz w odniesieniu do aktualnej sytuacji w Polsce i na świecie. Celem tego wydarzenia było rozwijanie zainteresowań ekonomią wśród uczniów szkół średnich, propagowanie zasad racjonalnego gospodarowania, promowanie postaw przedsiębiorczych oraz pobudzanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży w zakresie wykorzystania funduszy unijnych, jak również wspieranie rozwoju najbardziej utalentowanej młodzieży oraz zachęcanie jej do kontynuowania kształcenia na poziomie studiów wyższych.