Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego

W Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i CKU w Ostródzie odbył się konkurs zatytułowany POLSKIE ROCZNICE HISTORYCZNE W  2021 ROKU. Konkurs polegał na wykonaniu prezentacji multimedialnej, która nawiązywałaby do polskich rocznic historycznych na przestrzeni wieków (tzw. „okrągłe rocznice”). Celem konkursu było przybliżenie uczniom historii Polski w oparciu o takie daty jak np. 1241 – bitwa pod Legnicą, 1791 – uchwalenie konstytucji 3 maja, 1921 – podpisanie traktatu ryskiego kończącego wojnę polsko – bolszewicką czy 1981 – wprowadzenie stanu wojennego w Polsce. Komisja konkursowa w składzie Małgorzata Kierozalska i Sławomir Kalwiński (także organizatorzy konkursu) nie przyznała pierwszego miejsca. Ostatecznie po długich naradach postanowiono wyróżnić cztery prezentacje, a ich autorzy to: 1. Wiktoria Kupniewska, 2. Aleksandra Kotarba i Joanna Drozińska, 3. Oliwia Nowakowska i Nikola Podlewska, 4. Aleksandra Powierża i Damian Kapuściński. Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy i przedstawiamy jedną z wybranych prezentacji.

wal

Klaudia Konkurs na ESEJOprócz zacięcia czytelniczego, nasza uczennica Klaudia Krzyżaniak z klasy III Traf ma także niemały talent literacki. Mogła go zaprezentować biorąc udział w konkursie na esej pt. „Autorytet pilnie poszukiwany”. Konkurs zorganizowany został przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ostródzie w ramach projektu „W świetle jupiterów – wielki sport w małej bibliotece”. Praca uczennicy została wyróżniona, a jej autorka nagrodzona słodkościami i ciekawą literaturą. Klaudio – gratulacje za podjęcie literackiego wyzwania!

partnerWarmińsko-Mazurski Kurator Oświaty i Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy ekonomicznej  przyznali naszej szkole tytuł Partnera Pracodawcy 2020 roku. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie. Serdecznie dziękujemy