Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego

Kształcenie praktyczne odbywać się będzie w salonach fryzjerskich przy wsparciu organizacyjnym Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Ostródzie


Wybierając ten zawód będziesz zobowiązany do podpisania umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego(pracownik młodociany)
.

– czas trwania nauki 3 lata

Uczeń zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie po zakończeniu  klasy trzeciej.

 

  • kwalifikacja - FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich

 

Co będę umieć?

  • umyć głowę z dodatkową usługą taką jak masaż głowy
  • zająć się koloryzacją włosów-farbowaniem, rozjaśnianiem, itp.
  • wykonać zabiegi regenerujące włosy zniszczone
  • tworzyć fryzury okolicznościowe
  • pomóc w doborze odpowiednich kosmetyków
  • strzyc i golić męski zarost

Co mogę robić jak skończę taką szkołę?

  • mogę być zatrudniony w salonie fryzjerskim
  • mogę otworzyć swój własny salon
  • mogę dalej uczyć się w tym kierunku

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer po potwierdzeniu kwalifikacji może kontynuować kształcenie w Branżowej Szkole II stopnia i uzyskać tytuł technika usług fryzjerskich.