Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego

 

Operator obrabiarek skrawających

Kształcenie praktyczne odbywać się będzie w nowocześnie wyposażonych pracowniach szkolnych w przypadku grupy min. 15 osobowej, przy mniejszej grupie(pracownik młodociany) w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz firmach branży mechanicznej - zakład w partnerstwie Wagon Service Ostróda.

– czas trwania nauki 3 lata

Zadania zawodowe – umiejętności:

  • przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki;
  • wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;
  • wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej.

Uczeń zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie po zakończeniu klasy trzeciej.

 kwalifikacja – MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Operator obrabiarek skrawających po potwierdzeniu kwalifikacji. może kontynuować kształcenie w Branżowej Szkole II stopnia i uzyskać tytuł technika mechanika.

Możliwości zatrudnienia:

- produkcyjne oraz usługowe przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne branży mechanicznej;

- własna działalność gospodarcza;