Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego

 

Kształcenie praktyczne odbywać się będzie w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz firmach  branży mechanicznej - zakłady w partnerstwie Wagon Service Ostróda, Mazury sp. z o.o.  Ostróda oraz szkolnych Pracowniach Ćwiczeń Praktycznych.

– czas trwania nauki 3 lata

Zadania zawodowe – umiejętności:

  • wykonywania elementów maszyn i urządzeń;
  • naprawiania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
  • wykonywania połączeń;
  • konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

 

Uczeń zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie po zakończeniu  klasy trzeciej.

  kwalifikacja – MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ślusarz po potwierdzeniu kwalifikacji MEC.08.. może kontynuować kształcenie w Branżowej Szkole II stopnia i uzyskać tytuł technika mechanika.

Możliwości zatrudnienia:

-  produkcyjne oraz usługowe przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne branży mechanicznej;

- własna działalność gospodarcza;