Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego

 

Kształcenie praktyczne odbywać się będzie w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz firmach  branży mechanicznej, energetycznej i spożywczej- zakłady w partnerstwie OSI Food Solutions Poland Sp. z o.o. Górka oraz Animex Foods Sp. z o. o. sp.k. Oddział w Morlinach, Wagon Service Ostróda.

 

Wybierając ten zawód będziesz zobowiązany do podpisania umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego(pracownik młodociany)

– czas trwania nauki 3 lata

Uczeń zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie po zakończeniu  klasy trzeciej.

 

 • kwalifikacja - ELE.01. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych.

Co będę umieć?

 • czytać dokumentację techniczną i schematy elektryczne
 • zamontować urządzenie albo maszynę elektryczną
 • naprawić urządzenie albo maszynę elektryczną
 • zamontować podzespoły elektryczne i mechaniczne
 • nadzorować prawidłową pracę maszyn i urządzeń elektrycznych

Co mogę robić jak skończę taką szkołę?

 • mogę pracować w dużych firmach albo w małych warsztatach
 • mogę pracować sam lub w zespole
 • mogę założyć swoją firmę
 • mogę kontynuować naukę uzyskując nowe kwalifikacje w tym zawodzie

 

Nie mogę pracować w tym zawodzie jeśli:

 • moje ręce nie pozwalają mi dobrze czegoś chwycić, przenieść, skręcić lub rozkręcić
 • jestem astygmatykiem albo daltonistą