Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego

 

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Fryzjerskich jest przedsięwzięciem edukacyjnym mającym na celu podnoszenie rangi i doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w korelacji z zapotrzebowaniem na wysoko wykwalifikowanych pracowników i właścicieli salonów świadczących usługi z branży fryzjerskiej. Trójstopniowy system współzawodnictwa będzie miejscem integrującym uczniów i nauczycieli z całej Polski. Sprzyjać to będzie wymianie doświadczeń i doskonaleniu warsztatu zawodowego nauczycieli.

Celem Olimpiady jest stworzenie szkołom kształcącym w branży fryzjersko-kosmetycznej możliwości wymiany doświadczeń i współzawodnictwa opartego na ustalonych zasadach, poszerzenie i podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów w zawodzie fryzjer i  technik usług fryzjerskich, zintegrowanie środowiska edukacyjnego branży fryzjersko-kosmetycznej.

Dla Was, Drodzy uczniowie to czas nie tylko edukacji, sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności, wymiany doświadczeń, ale przede wszystkim dobrej zabawy!

Więcej informacji uzyskacie od członków powołanej
Komisji Szkolnej w składzie:

Honorata Banasiuk – koordynator szkolny

Wioletta Olszewska

Karolina Jarkowska

Agnieszka Mierzejewska.