Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego

 

Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje konkurs dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Ma on  pomóc w upowszechnieniu wiedzy na temat mediacji i zachęcić do korzystania z niej. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu plakatu promującego mediację.

Jury pod przewodnictwem Podsekretarza Stanu Marcina Romanowskiego wybierze spośród zgłoszonych propozycji 12 najlepszych prac, w tym zwycięską. Przyznanych zostanie także 10 wyróżnień.

Laureaci konkursu otrzymają zaproszenie na spotkanie z Podsekretarzem Stanu Marcinem Romanowskim, podczas którego odbędzie się wręczenie nagród.

Zwycięska praca wykorzystana będzie jako plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji 2023 r.

Prace laureatów zostaną wykorzystane do projektu kalendarza na rok 2024 oraz zaprezentowane na wystawie, która odbędzie się podczas Tygodnia Mediacji.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody: hulajnoga elektryczna, tablety, słuchawki bezprzewodowe, opaski Smartband, dyplomy oraz zaproszenia na spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Prace należy składać w bibliotece szkolnej do 6 czerwca 2023 r.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 18 września 2023 r.

Szczegóły konkursu dostępne są w regulaminie poniżej.

§ 1.
Organizator konkursu
Konkurs organizowany jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości, zwane dalej
„Organizatorem”, we współpracy z Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości.
§ 2.
Patronat konkursu
Konkurs odbywa się pod patronatem honorowym Ministra Sprawiedliwości
Zbigniewa Ziobro.
§ 3.
Cele konkursu
1. Kształtowanie wśród uczniów pozytywnego wizerunku mediacji.
2. Popularyzowanie wśród uczniów wiedzy na temat mediacji, jako
alternatywnego sposobu rozwiązywania sporów.
§ 4.
Uczestnicy konkursu
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz
ponadpodstawowych1, zwanych dalej „Uczestnikami” albo pojedynczo
„Uczestnikiem”.
§ 5.
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu plakatu promującego
mediację, jako jedną z form rozwiązywania sporów.
2. Uczestnik może zgłosić jeden plakat w konkursie.
1 liceum ogólnokształcące, technikum, branżowa szkoła I stopnia, branżowa szkoła
II stopnia, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy
2
3. Organizator nie przyjmuje prac zbiorowych. Każda praca ma być
pracą indywidualną.
4. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
5. Wymogi techniczne i formalne pracy:
o Prace mogą być wykonane formie plastycznej, dowolną techniką, bez
prac wykonanych w programach komputerowych (grafik
komputerowych);
o Praca powinna być zeskanowana i zapisana w jednym z niżej
wskazanych formatów;
o Format zapisu (elektroniczny zapis projektu plakatu) – PNG lub JPG;
o Praca ma być wykonana w układzie pionowym;
o Rozdzielczość pliku 300 dpi;
o Plik z pracą należy podpisać IMIENIEM I NAZWISKIEM uczestnika;
o Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy zgodny
z załącznikiem nr 1, w przypadku Uczestnika, który nie osiągnął
pełnoletności albo formularz zgłoszeniowy zgodny z załącznikiem nr 2
w przypadku pełnoletniego Uczestnika.
o Pracę konkursową oraz skan lub zdjęcie formularza zgłoszeniowego
(załącznik nr 1 – w przypadku osób niepełnoletnich albo załącznik
nr 2 – w przypadku osób pełnoletnich), należy przesłać na adres
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w temacie wiadomości
wpisując: IMIĘ I NAZWISKO uczestnika;
o Praca nie może naruszać praw autorskich i praw własności
przemysłowej przysługujących osobom trzecim;
6. Pracę konkursową wraz z załącznikami, o których mowa w pkt. 5,
należy przesłać drogą elektroniczną na ww. adres e-mail do dn. 9 czerwca
2023 roku.