Kierownik projektu
Hanna Klonowska
hanna.klonowska@staszic.ostroda.pl
+48 500 203 745   +48 89 646 92 74

O projekcie

Projekt Akademia Nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych jest projektem powiatu ostródzkiego realizowanym w całości przez Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie

Okres realizacji: od 01.04.2017 r. do 31.08.2019 r.

Wydatki kwalifikowane na cały projekt to: 358 967,40

Wnioskowane dofinansowanie 318 255,40

Celem głównym Projektu jest nabycie/podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy przez 60 os dorosłych (46K,14M) z województwa warmińsko - mazurskiego poprzez realizację Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych (KKZ) i Kursu Umiejętności Zawodowych (KUZ) w okresie od 1.04.2017 - 30.08.2019.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych i Kursu Umiejętności Zawodowych:

 • KKZ A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich w zawodzie fryzjer – 10 osób
 • KKZ A. 22 prowadzenie miedzianości handlowej w zawodzie technik handlowiec - 10 osób
 • KKZ A.71Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych w zawodzie krawiec – 10 osób
 • KUZ z zasad projektowania, modelowania i szycia odzieży damskiej
  i A.74 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych w zawodzie technik przemysłu odzieży – 7 osób
 • KKZ E.8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych i KKZ E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji w zawodzie technik elektryk – 5 osób
 • KKZ T. 6 Sporządzanie potraw i napojów w zawodzie kucharz – 10 osób
 • T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych w zawodzie technik żywienia
  i usług gastronomicznych – 8osób

wraz z odbyciem praktyk oraz potwierdzaniem nabycia umiejętności przez zdanie egzaminu
z poszczególnych kwalifikacji w zawodzie

Grupa docelowa:

60 osób dorosłych (46 kobiet ,14mężczyzn) w wieku 18-65 lata z własnej inicjatywy zainteresowanych nabyciem nowych lub zwiększeniem kompetencji i umiejętności zawodowych, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Cel zostanie zrealizowany do końca VIII 2019 r. w ścisłej współpracy z pracodawcami
z otoczenia społeczno-gospodarczego szkoły.