Kierownik projektu
Hanna Klonowska
hanna.klonowska@staszic.ostroda.pl
+48 500 203 745   +48 89 646 92 74

Aktualności

Za nami rok realizacji działań w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych i Kursu Umiejętności Zawodowych.

Zakończyliśmy:

 • KUZ z zasad projektowania, modelowania i szycia odzieży damskiej – kurs ukończyło, 6 października 2017r., 9 osób
 • KKZ E. 8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych – kurs ukończyło, 11 grudnia 2017r., 6 osób
 • KKZ A.22 Prowadzenie działalności handlowej w zawodzie technik handlowiec – kurs ukończyło, 18 maja 2018r., 10 osób
 • KKZ A.74 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych w zawodzie technik przemysłu mody - kurs ukończyło, 18 maja 2018r., 7osób
 • KKZ E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych w zawodzie elektryk - kurs ukończyło, 18 maja 2018r., - 5 osób
 • KKZ T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych w zawodzie Technik żywienia i usług gastronomicznych- kurs ukończyło, 18 maja 2018r., - 7 osób

Za nami również egzaminy zewnętrzne prowadzone przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. I tak:

 • 9 stycznia 2018 i 10 lutego 2018 roku odbył się egzamin z kwalifikacji E. 8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych – dp egzaminu przystąpiło 6 osób i wszystkie osoby zdały
 • 19 czerwca 2018 odbył się egzamin z części pisemnej dla pozostałych kwalifikacji. A egzaminy praktyczne dla trzech kwalifikacji zostały przeprowadzone 26 czerwca 2018 – tj. A.74 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych, E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych, T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych w zawodzie Technik żywienia i usług gastronomicznych. Natomiast słuchacze z kwalifikacji A.22 Prowadzenie działalności handlowej zmagali się ze swoim zadaniem praktycznym 27 i 28 czerwca 2018.

Obecnie czekamy z niecierpliwością na wyniki.

Po wakacjach swoją naukę będą kontynuowali słuchacze na następujących kursach

 • KKZ A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich w zawodzie fryzjer
 • KKZ A.71 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych w zawodzie krawiec
 • KKZ T.6 Sporządzanie potraw i napojów w zawodzie kucharz

Na wyżej wymienione kursy prowadzimy tylko rekrutację uzupełniająca. Do grupy może dołączyć słuchacz, który może przestawić stosowne dokumenty (np. świadectwa ukończenia szkoły), że realizował już na wcześniejszych etapach edukacji podstawę programową z wyżej wymienionych kursów, ale nie ukończył edukacji lub ukończył, a nie przystąpił  (ewentualnie nie zdał) do egzaminu zewnętrznego z danej kwalifikacji przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną.

Osoby bez podstaw w tych zawodach zapraszamy na nasze nowe kursy.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać bezpośrednio z niniejszej strony www lub u Kierownika Projektu i w sekretariacie szkoły dla dorosłych (tzw. sekretariat CKU). Prowadzone są także działania informacyjne i promocyjne.