Kierownik projektu
Hanna Klonowska
hklonowska@o2.pl
+48 500 203 745   +48 89 646 92 74

Aktualności

Obecnie prowadzona jest rekrutacja słuchaczy na poszczególne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe i Kurs Umiejętności Zawodowych realizowany w ramach Projektu.  Proponujemy następujące kursy:

 • KKZ A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich w zawodzie fryzjer
 • KKZ A.22 Prowadzenie działalności handlowej w zawodzie technik handlowiec
 • KKZ A.71 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych w zawodzie krawiec
 • KUZ z zasad projektowania, modelowania i szycia odzieży damskiej
  i KKZ A.74 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych w zawodzie technik przemysłu mody
 • KKZ E. 8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
  i KKZ E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji w zawodzie elektryk
 • KKZ T.6 Sporządzanie potraw i napojów w zawodzie kucharz
 • KKZ T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych w zawodzie Technik żywienia i usług gastronomicznych

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać bezpośrednio z niniejszej strony www lub u Kierownika Projektu i w sekretariacie szkoły dla dorosłych (tzw. sekretariat CKU). Prowadzone są także działania informacyjne i promocyjne.