Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego

dsc 127810 września odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów szkoły młodzieżowej. Pani dyr. Anna Teodorowicz podziękowała przybyłym za ich zaufanie przy wyborze szkoły dla swoich pociech oraz zachęciła rodziców do współpracy z  placówką. Przedstawiona została również kadra zarządzająca, pracownicy funkcyjni oraz cała kadra pedagogiczna. W dalszej części spotkania pan wicedyrektor Dariusz Marchlewski przedstawił pokrótce projekty, w których będzie uczestniczyła szkoła w tym roku. Rodzice dowiedzieli się również na temat dożywiania w szkole oraz otrzymali informacje dotyczące wyprawki szkolnej 2019. Następnie wszyscy wychowawcy zaprosili rodziców na spotkania indywidualne w klasach.

Również tego dnia, w czytelni szkolnej miało miejsce spotkanie organizacyjne Rady Rodziców. Zatwierdzono regulamin oraz wybrano Prezydium Rady, ustalono kierunki pracy oraz plan działań na rok szkolny 2019/2020. Spotkaniu przewodniczyła pani dyr. Anna Teodorowicz.

Galeria zdjęć

dsc 12396 września,  jak co roku Samorząd Uczniowski zorganizował kiermasz podręczników. Zainteresowani uczniowie mogli kupić podręczniki od swoich starszych kolegów i koleżanek. Dzięki takiej akcji jaka miała miejsce w naszej szkolnej świetlicy wielu uczniów mogło zaoszczędzić trochę pieniążków, bo wiemy jak drogie są podręczniki, jak droga jest wyprawka szkolna.

 

Galeria zdjęć

dsc 1223W dniu 3 września uczniowie kl.I TL/p  wraz z pocztem sztandarowym naszej szkoły wzięli udział w uroczystości odsłonięcia tablicy poświęconej bohaterskiej Danucie Siedzikównej „Ince”. Ta niespełna 18- letnia dziewczyna, została rozstrzelana za swoją walkę o niepodległą ojczyznę.

Uroczystość poprzedzona była mszą świętą w Kościele św. Dominika Savio w Ostródzie, po czym nastąpił przemarsz do Zespołu Szkół Salezjańskich, gdzie nastąpiło odsłonięcie pamiątkowej tablicy.

Galeria zdjęć

dsc 11522 września  w „Staszicu” odbyło się Powiatowe Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019 – 2020. Uroczystość rozpoczęliśmy wprowadzeniem Pocztów Sztandarowych szkół średnich oraz odśpiewaniem Hymnu Narodowego.

Po powitaniach licznie zgromadzonych gości, nauczycieli oraz uczniów głos zabrała dyrektor „Staszica” Anna Teodorowicz. Życzyła zgromadzonym dobrego roku szkolnego. Minutą ciszy uczciliśmy ofiary II wojny światowej oraz nieżyjących nauczycieli.

Galeria zdjęć