Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego

zawodowe2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektem zostanie objętych 12 (8K/4M) uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie, z czego co najmniej 8 (6K/2M) w wieku 18+, kształcących się w zawodzie technik logistyk.

Celem projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności pracowniczych 12 uczniów/nic ZSZ im. Stanisława Staszica i CKU w Ostródzie poprzez realizowane w ramach projektu wsparcie w postaci szkoleń, kursów i staży zawodowych w okresie wrze2018-wrze2019.

W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:

- Szkolenie koszty w logistyce

- Kurs ECDL współpraca online Szkolenie SOLVER – dodatek do arkusza Kalkulacyjnego

- Prawo jazdy kat. B

- Szkolenie radzenie sobie ze stresem

- Szkolenie Zarządzanie czasem

- Szkolenie Trening asertywności

- Płatne staże zawodowe