Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego

 

Rok szkolny 2018 – 2019

3 września uczniowie i nauczyciele szkoły młodzieżowej oficjalnie przywitali nowy rok szkolny 2018/2019. Uroczystości rozpoczęło wprowadzenie pocztu sztandarowego i odśpiewanie hymnu państwowego. Dyrektor szkoły Pani Anna Teodorowicz podziękowała za wieloletnią pracę odchodzącym na emeryturę nauczycielom                      i pracownikom  administracji i obsługi;  Paniom: Annie Grygier, Krystynie Oparze, Danucie Kończewskiej, Irenie Rybińskiej, Danucie Podlewskiej oraz Panu Wojciechowi Łukasikowi.  Pani dyrektor powitała całą brać szkolną, a w szczególności uczniów, którzy rozpoczynają edukację w naszej szkole w dwóch klasach technikum                   i dwóch klasach Branżowej Szkoły I stopnia.

W zainaugurowanym prze Parę Prezydencką Narodowym Czytaniu „Przedwiośnia”  wzięli udział także uczniowie „Staszica”: Gabriela Chodup, Oliwia Nowakowska, Aleksandra Powierża, Patrycja Pisarkiewicz, Erika Syrzycka i Weronika Niekochańska z klasy II Tlr. Zorganizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną akcja odbyła się   8 września 2018 r.  w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie  i zapoczątkowała tegoroczne obchody 100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI. Czytane przez zaproszonych gości:  m.in. Andrzeja Wiczkowskiego - Starostę Ostródzkiego, Dariusza Bujaka - Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie, Marzenę Skuratko-Wacławek - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Stanisława Orzechowskiego - Radnego Powiatu Ostródzkiego oraz Janinę Brzuzę - studentkę Uniwersytetu III-go Wieku epizody, dostarczyły słuchaczom wielu niezapomnianych przeżyć. Gościnnie wystąpił Chór Liceum Ogólnokształcącego, a czytane wypisy były przeplatane scenami z filmowej realizacji „Przedwiośnia” z 2001 roku, w reż. Filipa Bajona        Spotkanie zakończył konkurs. Dziewczyny ze „Staszica” wywalczyły własny egzemplarz lektury, prawidłowo odpowiadając na pytanie konkursowe.

9 września odbyły się Dożynki Powiatu Ostródzkiego. W tym roku dekorację sceny przygotowali nauczyciele ze Staszica. Mamy nadzieję, że godnie oddaliśmy klimat dożynkowyi dekoracje podobały się świętującym.

14 września Pani Dyrektor Anna Teodorowicz podpisała umowę dotyczącą dostępu do bezpłatnego szybkiego Internetu w ramach programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, którego Operatorem jest Państwowy Instytut Badawczy NASK. To bardzo ważny krok w rozwoju szkoły. Za sprawą wdrożenia tego rządowego projektu, „Staszic” zapewni wszystkim uczniom i nauczycielom szybki, ale przede wszystkim bezpieczny Internet.

20 września odbyła się X Powiatowa  Pielgrzymka Młodzieży do Lubajn.

Przy pięknej letniej pogodzie młodzież Staszica wędrowała do sanktuarium                 z pieśnią na ustach. Było to piękne doświadczenie wiary przeżywane przez młodych ludzi. Po dotarciu na miejsce pielgrzymi  wzięli udział w mszy świętej.

Po nabożeństwie na wszystkich uczestników pieszej pielgrzymki czekał poczęstunek. Pielgrzymka miała na celu wspólne przeżycie duchowe                             i zachęcenie do modlitwy.

30 września obchodzimy Dzień Chłopaka. Jest to święto wszystkich chłopaków.

W ten dzień dziewczyny składają im życzenia, przygotowują niespodzianki oraz obdarowują prezentami. W związku z tym, że w tym roku Dzień Chłopaka przypada w niedzielę, w naszej szkole obchodziliśmy go w piątek 28 września. Dziewczęta z Samorządu Uczniowskiego obdarowały wszystkich chłopców słodkimi upominkami.

Z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości uczniowie ze Staszica przygotowali inscenizację Hołdu Ruskiego. Kto słyszał o Hołdzie Ruskim? Część osób poprawi nas myśląc o słynnym Hołdzie Pruskim, jednak niesłusznie. Dziś mało kto wie, że nie tylko zachodni sąsiedzi kłaniali się polskiemu królowi, lecz również wschodni i jest to przez niektórych uważane za jeden z największych triumfów w historii Polski. Odbył się on za panowania Zygmunta III Wazy. Rzeczpospolita toczyła w tym czasie liczne wojny. Jedną z nich była wojna  z Rosją i bitwa pod Kłuszynem w 1610 roku. Tam po zwycięskiej bitwie,  hetman Stanisław Żółkiewski aresztował cara Wasyla Szujskiego i  jego brata,  wielkiego kniazia Dymitra. W roku 1611  hetman Żółkiewski doprowadził na Zamek Królewski  cara Wasyla Szujskiego oraz dowódcę armii rosyjskiej Dymitra. Złożyli oni hołd królowi polskiemu.

W środę 10 października na ostródzkim zamku uczniowie ze Staszica wystawili inscenizację tego ważnego i mało znanego wydarzenia historycznego.

W przedstawieniu udział wzięli M. Laskowski, S. Kołecki, M. Kłosowski,                O. Kazimierski, P. Otręba, D. Wiktorowicz, F. Zelmański, P. Redek , W.Jarzynka, P. Książak, D. Piekarski, T Sieradzki

Nad przygotowaniem przedstawienia, tekstem i oprawą artystyczną czuwali Pani Małgorzata Kierozalska i Pan Sławomir Kalwiński.

Pomoc krawiecką niosły nauczycielki ze Staszica p. Hanna Klonowska i p. Elżbieta Rzepka oraz uczestnik  Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych przy naszej szkole p. Agnieszka Fabisiak.

12 października  obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Na uroczystym apelu zgromadzili się nauczyciele i pracownicy oraz uczniowie Staszica i ich rodzice. Po powitaniach i życzeniach od uczniów, głos zabrała Pani dyrektor szkoły Anna Teodorowicz. Pani dyrektor życzyła nauczycielom wszystkiego najlepszego, wyróżniła także nagrodzonych nauczycieli. W tym roku nagrodę Dyrektora Szkoły otrzymali Honorata Banasiuk, Katarzyna Ćwirynkało, Andrzej Filipiuk, Sławomir Kalwiński, Piotr Kaszczyński, Małgorzata Kierozalska, Hanna Klonowska, Agata Krajewska, Elżbieta Kujawa, Tomasz Laskowski, Agnieszka Luczek, Kamila Ostrowska, Wioletta Olszewska, Elżbieta Rudzińska, Dariusz Rybiński, Krzysztof Świątek. Nagrodzono również pracowników administracji i obsługi. Nagrody otrzymali Maciej Śmiglak, Ewa Baca, Stanisław Karewicz, Bernarda Grabowska i Zofia Machnacz. Na zakończenie uroczystości wystąpili  uczniowie, wystawili oni spektakl „Hałd Ruski”. Inscenizacja przygotowana była  w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości. W przedstawieniu udział wzięli   M. Laskowski, S. Kołecki, M. Kłosowski, O. Kazimierski, P. Otręba, D. Wiktorowicz, F. Zelmański, P. Redek , W. Jarzynka, P. Książak,                  D. Piekarski,   T. Sieradzki. Po uroczystości szkolnej odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej. W gościnnych progach naszej szkoły powitaliśmy dostojnych gości. Zaszczycili nas obecnością Starosta Andrzej Wiczkowski, Marszałek Urzędu Województwa W-M Pan Marek Gustaw Brzezin, Dziekan- Ksiądz prałat Roman Wiśniowiecki, Radni Powiatu Ostródzkiego, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Powiatu Ostródzkiego Pani Marzena Skuratko-Wacławek, dyrektorzy szkół i placówek Oświatowych Powiatu Ostródzkiego, Komendant OHP w Ostródzie Pani Teresa Wojtowicz, przedstawiciele Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Starszy Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców Pan Andrzej Siwczak oraz dyrektor biura Pani Sylwia Tumińska, nauczyciele szkół Powiatu Ostródzkiego, pracodawcy, nauczyciele emerytowani Staszica. Uroczystości urozmaiciły piosenki                           w wykonaniu uczennic Staszica:  Dominiki Wilków, Nicoli Falęckiej i Klaudii Nowikiewicz, które przygotowywała Pani E. Kujawa. Po przemówieniach i życzeniach skierowanych do nauczycieli Starosta Ostródzki nagrodził wyróżniających się    w pracy nauczycieli. Za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w sporcie Starosta nagrodził uczniów szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych Powiatu Ostródzkiego. Ta miła uroczystość była okazją do spotkania i uczczenia Dnia Nauczyciela.
19 października dyrektor szkoły Anna Teodorowicz oraz starszy cechu Andrzej Siwczak podpisali porozumienie dotyczące objęcia patronatem klasy kształcące się w oddziałach wielozawodowych. Tego dnia w Staszicu odbyła się również uroczystość pasowania na ucznia    w zawodzie rzemieślniczym oraz wyzwalanie na czeladnika. Starszy Cechu, Andrzej Siwczak dokonał pasowania tradycyjną Szablą Kilińskiego. Uczniowie naszej szkoły złożyli ślubowanie na sztandar Cechu. W tej pięknej uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście i uczniowie „Staszica”. Wśród gości był Starosta Powiatu Ostródzkiego Andrzej Wiczkowski, Burmistrz Ostródy Czesław Najmowicz, Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Olsztynie Antoni Górski, Komendant Hufca Pracy Teresa Wojtowicz, Dyrektor ZSZ im. S. Staszica i CKU Anna Teodorowicz, Kierownik Szkolenia Praktycznego ze „Staszica” Piotr Kaszczyński, rzemieślnicy, rodzice, uczniowie i nauczyciele.

Pan Andrzej Siwczak podarował naszej szkole wspaniały prezent. W dowód dobrej współpracy otrzymaliśmy dmuchawę do liści. Ułatwi ona pracę panu konserwatorowi.

6 i 7 listopada  cała społeczność Staszica brała udział
w wyborach. Frekwencja była wysoka bo aż 77% uprawnionych oddało swój głos. Do Zarządu Samorządu Uczniowskiego kandydowały trzy osoby:  Gabriela Chodup II TLR,  Patrycja Pisarkiewicz    II TLR, Filip Zelmański II TLR. Nad prawidłowością przebiegu wyborów czuwała Komisja Wyborcza. Po zakończeniu głosowania i zamknięciu lokalu wyborczego dokonano podliczenia głosów i ogłoszenia wyników wyborów. Miło Nam poinformować społeczność STASZICA, że nową Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została Gabriela Chodup otrzymując 100 głosów, Zastępcą Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego został Filip Zelmański, który otrzymał
68 głosów, zaś protokolantem została Patrycja Pisarkiewicz.

9 listopada o godzinie 11.11. w ramach projektu „Rekord dla Niepodległej”  ogłoszonego przez Minister Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej w Staszicu  odśpiewaliśmy cztery zwrotki Hymnu  Narodowego. W odświętnie udekorowanej sali gimnastycznej zgromadziła się młodzież              i nauczyciele.  Po wprowadzeniu Sztandaru szkoły, kilka ciepłych słów odnoszących się do 100-lecia odzyskania niepodległości powiedziała  pani dyrektor Anna Teodorowicz.  Wysłuchaliśmy też krótkiej historii naszego hymnu narodowego. Punktualnie o godzinie 11.11 społeczność szkolna rozpoczęła śpiewanie hymnu. Po tej doniosłej w swoim wymiarze chwili młodzież Staszica obejrzała montaż słowno – muzyczny przygotowany specjalnie na ten dzień. Mateusz Laskowski oraz Michał Kłosowski zaprezentowali krótką historię odzyskiwania niepodległości. Wymowę historycznych wydarzeń wzmocniła recytacja wierszy i muzyka. Piękną patriotyczną pieśń pt. „Ojczyzno ma” wykonała Dominika Wilków. Uroczystość w części dotyczącej hymnu narodowego i wspólnego śpiewania przygotowała pani Agata Krajewska, a część artystyczną przygotowała pani Małgorzata Kierozalska.

Po części artystycznej nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Niepodległa” i wręczenie nagród i dyplomów. W kategorii prac indywidualnych I m-ce zajęła Joanna Drozińska z klasy II TLR, II m-ce Julia Badaszewska z klasy I TRAF, a III m-ce Klaudia Wierszewska z klasy IIIwf.               W kategorii prac grupowych zwyciężył zespół Sara Rucińska, Filip Zelmański, Alicja Jaroszek i Natalia Szulczewska. Konkurs przygotowali M. Kierozalska              i S. Kalwiński.

„BohaterON” – tak nazywa się ogólnopolska akcja pisania pocztówek                         z podziękowaniami, adresowanych do uczestników Powstania Warszawskiego w 1944 roku. Wolontariusze oraz uczniowie ze Staszica przygotowali pocztówki, które za pośrednictwem organizującej od kilku lat tę akcję Fundacji „Sensoria” zostaną rozdystrybuowane do powstańców. Część z tych pocztówek ma charakter bardzo osobisty  i widać zaangażowanie młodzieży w tworzenie                i pisanie życzeń do ludzi, którzy przelewali krew za ojczyznę. Organizatorami akcji byli opiekunowie wolontariatu: Wioletta Dawidczyk oraz Krzysztof Świątek.

13 listopada obchodziliśmy najważniejsze święto – Dzień Patrona.  Jak co roku, na uroczystym apelu, zatrzymaliśmy się na chwilę nad postacią Stanisława Staszica. Zgodnie z tradycją uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły.  Kolejnym elementem  obchodów święta szkoły były otrzęsiny klas pierwszych. Klasy zaprezentowały w różnoraki sposób kierunki w jakich się kształcą. Pierwszaki brały udział w różnych konkurencjach np. „dojenie krowy” – czyli  wydojenie gumowych rękawiczek wypełnionych mlekiem. Inna konkurencja pod hasłem „trzep mocniej” miała na celu ubicie białek na sztywno. Wszystko byłoby ok. gdyby nie to, że niektórzy uczniowie nie wiedzieli że najpierw trzeba oddzielić białko od żółtka. Nasze kotki świetnie sobie radziły podczas grupowego śpiewania tekstów z gazet. Wychowawcy klas pierwszych również mieli do wykonania nie łatwe zadanie, musieli odgadnąć tytuły utworów. Konkurencji było jeszcze kilka. Walka wyrównana. Impreza była udana.

14 listopada w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie odbył się szkolny etap Olimpiady wiedzy o HIV / AIDS. Uczniowie, którzy wzięli w nim udział skorzystali ze szkolenia przygotowanego przez mgr Annę Skibę-Stradomską z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Trud przygotowań znalazł swoje odzwierciedlenie w bardzo dobrych wynikach.  Do kolejnego etapu zakwalifikowane zostały trzy osoby: Weronika Brzozowska z klasy 4 Tlf, Paulina Nowikiewicz z 1 Traf i Mikołaj Śliwiński z 1 Tl.

14 listopada do „Staszica” przyjechał pan Robert Kurko, który prowadzi zakład wyrabiający wędliny tradycyjnymi metodami.  Spotkanie odbyło się w ramach warsztatów kulinarnych dla młodzieży szkół ponadpodstawowych poświęconych żywności tradycyjnej organizowanych przez KOWR w Olsztynie. Pan Robert przywiózł ze sobą przenośną wędzarnię, w której wędziły się przygotowane wcześniej szyneczki. Opowiadał młodzieży o sposobach peklowania mięsa, metodach wędzenia. Spotkanie zakończyło się degustacją i zarazem porównaniem wędliny tzw. sklepowej z tą która pochodziła z wędzarni pana Roberta. Smak idealny, zaskoczenie wielkie.

14 listopada 2018 pełnoletni uczniowie naszej szkoły wzięli udział w kolejnej akcji programu „Młoda Krew Ratuje Życie”. Młodzi krwiodawcy są dumą naszej szkoły. Znowu pokazali, że człowiek jest wielki, szlachetny                               i bezinteresowny w tak ważnych sprawach.

15 listopada Maciej Maliszewski, pod opieką Hufca Pracy                                            w Ostródzie wziął udział w uroczystej gali finałowej podsumowującej Ogólnopolski Konkurs Historyczny OHP pt. „100 Bohaterów na 100-lecie Niepodległości” w Lublinie. Celem konkursu było kreowanie zainteresowań historią Polski, pogłębienie wiedzy o dziedzictwie narodowym oraz kształtowanie szacunku wobec bohaterów.  Maciej startował w kat. IV - wybitni Polacy, przedstawiciele różnych grup społecznych i wybierając postać Fryderyka Chopina zajął miejsce II. To bardzo duży sukces! Wręczenie nagród oraz uroczysta gala, była zwieńczeniem trzydniowych obchodów z okazji Święta Niepodległości. Całe wydarzenie zostało uświetnione wystawą prac konkursowych oraz koncertem patriotycznym w wykonaniu młodzieży                         i wychowawców OHP i młodzieżowej orkiestry dętej. Podczas wyjazdu do Lublina finaliści z całej Polski mieli okazję uczestniczyć w wycieczce lubelskim szlakiem niepodległościowym połączonym z miejską grą na terenie miasta, spacerze po Starym Mieście, a także warsztatach survivalowych i grach terenowych. Ponadto brali udział w spotkaniu podsumowującym działania młodzieży na kresowych cmentarzach i wystawie dokumentującej pobyt – Wołyń 2018.

1 grudnia to Światowy Dzień Walki z AIDS. W tym roku, już po raz osiemnasty, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie zorganizowała z tej okazji Powiatową Olimpiadę Wiedzy o HIV/AIDS.  Wśród uczestników znaleźli się też nasi uczniowie, którzy zostali wyłonieni jako najlepsi na etapie szkolnym.

6 grudnia został rozstrzygnięty konkurs na najbardziej świąteczną salę lekcyjną.

Oceny dokonano według następujących kryteriów: pomysłowość, wkład pracy, estetyka wykonania, samodzielność wykonania ozdób, oddanie atmosfery Świąt Bożego Narodzenia.

Udział w „Szlachetnej Paczce” i zbiórka karmy prowadzona we współpracy                  z supermarketem „Carrefour” to kolejne inicjatywy wolontariuszy z „Klubu Ośmiu” ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie. Dzięki zebranym artykułom sprawiliśmy radosne święta potrzebującym, a zebrana w czasie akcji karma pomoże zwierzętom ze schroniska w Lidzbarku.

W tym roku Dzień Wolontariusza obchodziliśmy w Centrum Użyteczności Publicznej – po raz pierwszy inaczej niż zwykle. W podziękowaniu za całoroczną pomoc innym Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Ostródzie zorganizował XII spotkanie integracyjne dla wolontariuszy ze szkół powiatu ostródzkiego. Prawie 100 osób spędzało czas bawiąc się z animatorami. Nie zabrakło też pysznego posiłku. Wszystko trwało prawie 4 godziny. Wszyscy zgodnie stwierdziliśmy, że za rok idziemy jeszcze liczniejszą grupą!

Po raz pierwszy od wielu lat jedna z naszych uczennic - Paulina Zelmańska                 z klasy I Tl - została laureatką ogólnopolskiego konkursu "Barwy Wolontariatu" Realizowane od roku 2001 konkursy Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu stwarzają możliwość zaprezentowania wyjątkowych wolontariuszy, a  także by w szczególny sposób podziękować wolontariuszom, na co dzień pracującym                w różnych środowiskach. Konkurs i kończąca go Gala Wolontariatu od roku 2006 organizowane są pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Dyplom Paulina otrzymała pod koniec grudnia - nie udało jej się pojawić na uroczystej Gali Wolontariatu w Olsztynie ze względu na obowiązki szkolne. Gratulujemy postawy i wyjątkowego wyróżnienia!

11 grudnia odbyły się Klasowe Mistrzostwa Szkoły w Przeciąganiu Liny.               W zawodach wzięły udział drużyny pięcioosobowe z czterech klas. Uczniowie rywalizowali w systemie każdy z każdym. Wyniki klasyfikacji przedstawiały się następująco: I miejsce klasa III Tlma, II miejsce II ws i trzecie miejsce I w i czwarte III ie. W nagrodę wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali pizzę. Organizatorami mistrzostw byli Sławomir Kalwiński, Arkadiusz Stano i Tomasz Laskowski.

9 stycznia odbył się XII Ostródzki Konkurs Kolęd i Pastorałek. Dominika Wilków zajęła II miejsce. W kategorii zespół wokalny nasze uczennice Dominika Wilków, Nikola Falęcka, Klaudia Nowikiewicz zajęły III miejsce. Uczennice przygotowała Elżbieta Kujawa.

5 lutego w Staszicu po raz kolejny świętowaliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu. Nasza młodzież aktywnie uczestniczyła w grach dydaktycznych mających na celu uświadomienie konieczności stosowania zasad bezpieczeństwa cyfrowego. W tym roku hasło przewodnie brzmiało „Działajmy Razem”. Wierzymy, że wszyscy nasi uczniowie będą przeciwstawiali się cyberprzemocy. Quiz internetowy wygrała klasa IV TLF.

 Jak co roku z Zespole Szkół Zawodowych im. S. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego odbyły się Targi Edukacyjne Powiatu Ostródzkiego. Swoją ofertę na rok szkolny 2019/20 zaprezentowały szkoły i placówki oświatowe naszego powiatu. Głównym organizatorem Targów było Starostwo Powiatowe w Ostródzie. Otwarcie Targów zainaugurował Starosta Powiatu Pan Andrzej Wiczkowski, który witając przybyłych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych życzył im dobrych i trafnych wyborów swojej dalszej drogi edukacyjno-zawodowej. Swoją obecnością zaszczycili Nas: Wicestarosta Powiatu  Pan Jan Kacprzyk,  Pan Bogdan Bartnicki zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa w imieniu Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pani Elżbieta Dziubińska radna powiatu i przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Pani Beata Mazur przewodnicząca Rady Powiatu, Pani Marzena Skuratko - Wacławek Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. W wydarzeniu uczestniczyli także dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek powiatowych. Nie zabrakło również obecności instytucji, które od lat wspierają szkolnictwo zawodowe „Staszica”: Hufca Pracy Ostróda z Komendantem Panią Teresą Wojtowicz na czele oraz Cechu Rzemieślników  i Przedsiębiorców w Ostródzie z Dyrektorem Biura Panią Sylwią Tumińską oraz przedstawiciele Wagon Service Ostróda: Pani Agnieszka Jaroszewska i Pani Magdalena Kozakiewicz. Targi uświetniły występy uczniów ostródzkich szkół średnich, którzy prezentowali umiejętności zawodowe kierunków, w jakich się kształcą, jak również swoje zainteresowania i pasje. Młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych miała możliwość zapoznania się  z bardzo bogatą ofertą szkół  i placówek oraz wziąć aktywny udział w warsztatach zawodoznawczych. Mogli również skorzystać z porad doradców zawodowych. Miejmy nadzieję, że w przyszłości umożliwi to młodzieży podjęcie świadomej decyzji o dalszej karierze edukacyjno – zawodowej.

15 lutego w Centrum Użyteczności Publicznej odbyły się powiatowe  eliminacje „Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej” Naszą szkołę reprezentowali uczniowie Aleksandra Nojman i Szymon Ługiewicz.

W klasyfikacji drużynowej nasz zespół zajął 3 miejsce. Uczniów przygotował p. Andrzej Filipiuk.

27 lutego do szkoły przyjechali przedstawiciele  42 Batalionu Lekkiej Piechoty  z Morąga starszy chorąży sztabowy Wojciech Gudaczewski , starszy szeregowy Karol Stypółkowski.  Zapoznali młodzież z misją WOT oraz przedstawili główne zadania  obrony terytorialnej. W spotkaniu udział wzięły klasy IIIsk, IIIwf, IIIie, IV TLF, IIITLMA. „Zawsze gotowi, zawsze blisko”  to motto Wojsk Obrony Terytorialnej.

1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W Staszicu młodzież przygotowała montaż słowno-muzyczny. W pięknej leśnej scenerii Michał Kłosowski, Rajan Głuch i Szyman Ługiewicz przedstawili tło historyczne, fragmenty filmów, poezję oraz muzykę poświęconą pamięci żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, którzy walczyli                      o prawo do życia w wolnej i suwerennej Polsce. Na apelu ogłoszono też wyniki konkursu na najlepszą prezentację multimedialną poświęconą Żołnierzom Niezłomnym. I miejsce zajęła Paulina Zelmańska. Konkurs przygotował Sławomir Kalwiński, przedstawienie Małgorzata Kierozalska.

11 marca podopieczni Hufców Pracy z Ostródy i Giżycka rozpoczęli kluczowy etap projektu ,,Inwestycja w przyszłość - postaw na sukces z programu Erazmus+” - trzytygodniowy staż zawodowy w hiszpańskiej Maladze. Uczestnicy projektu pracują w miejscowych salonach fryzjerskich i zakładach stolarskich, a komunikację z pracodawcami i personelem ułatwia ukończony w kraju kurs języka hiszpańskiego. W Maladze młodzież również doskonali swoje umiejętności językowe podczas zajęć konwersacyjnych z native speakerem. Spotkania nastawione są przede wszystkim na komunikację i przełamywanie bariery językowej. Podczas trzytygodniowego pobytu w Andaluzji, oprócz nauki, młodzież zdobędzie bezcenne doświadczenia powstałe w wyniku codziennego obcowania z odmienną, hiszpańską kulturą. W jej zrozumieniu i poznaniu z pewnością pomogą planowane aktywności kulturowe tj. wieczór tapas, rejs statkiem czy wycieczka na Gibraltar.

19 marca  w Zespole Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły w Mrągowie  odbył się XXIV Wojewódzki Konkurs Kulinarny o tytuł „Mistrza Szkolnej Patelni”. Tematem przewodnim była „Piąta ćwiartka na talerzu – przez żołądek do serca.” Uczniowie przygotowywali potrawy z podrobów drobiowych i produktów regionalnych. Celem konkursu jest m.in.: popularyzacja potraw kuchni lokalnej, promocja szkolnictwa zawodowego, doskonalenie zawodowe i organizacyjne nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursów, doskonalenie umiejętności kulinarnych, rozbudzanie inicjatywy, pomysłowości i kreatywności uczniów, kształcących się w zawodach związanych z gastronomią. W konkursie oprócz naszego zespołu zmagały się zespoły z dziesięciu najlepszych szkół gastronomicznych w województwie oraz zespół z rosyjskiej szkoły gastronomicznej w Gusiewie. Prace uczniów oceniało jury techniczne i jury degustacyjne, w skład których weszli renomowani szefowie kuchni. Przewodniczącym jury degustacyjnego był pan Dariusz Struciński,                               a przewodniczącym jury technicznego był pan Mariusz Gachewicz.  Zaszczytne trzecie miejsce zdobyły uczennice naszej szkoły  z klasy III sk w zawodzie kucharz: Agata Mucha i Monika Połocka. Agata odbywa praktykę zawodową                 w restauracji Dario Bowling w Ostródzie, a Monika w restauracji Austeria                 w Rychnowie. Uczennice przygotowywała do konkursu pani Anna Żukowska.

29 marca Aleksandra Nojman, Szymon Ługiewicz z klasy I Tl oraz  Jakub Szabelski z klasy II Tlr reprezentowali naszą szkołę w Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Niestety w tym roku nie zakwalifikowali się do finału. Następny turniej już za rok, będziemy trzymać kciuki.

1 kwietnia   w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie nasz uczeń Szymon Kołecki został jednym z ośmiu najlepszych wolontariuszy Powiatu Ostródzkiego.  Za swoje zaangażowanie   w wolontariat  otrzymał podobnie jak cała ósemka nagrodzonych  podziękowania, statuetkę, dyplom, oraz niespodziankę,  ufundowany przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie wyjazd na Ogólnopolski finał konkursu "Ośmiu Wspaniałych", który odbędzie się w czerwcu w Trzebiatowie. Szymon aktywnie pomagał w tym roku jako wolontariusz m.in. w akcji "Szlachetna Paczka", oraz włączał się aktywnie w działania szkolnego Klubu Wolontariatu.  Dominika Wilków została wyróżniona m.in. za umiejętne łączenie nauki w szkole z działalnością                       w wolontariacie. Oboje działają w szkolnym Klubie Wolontariatu „Klub Ośmiu" w naszej szkole.

3 kwietnia młodzież „Staszica” pod opieką Sławomira Kalwińskiego i Justyny Rochmińskiej zwiedziła Muzeum II wojny światowej w Gdańsku. Celem wycieczki było kształtowanie świadomości historycznej poprzez poszerzanie wiedzy na temat II wojny światowej od której w tym roku we wrześniu minie 80 lat. Wystawa w muzeum podzielona była na kilka części i ukazywała sytuację w przededniu II wojny światowej, przyczyny jej wybuchu  oraz przebieg działań wojennych na całym świecie. Można było obejrzeć wstrząsające filmy dokumentalne, rysunki więźniów obozów koncentracyjnych, plakaty propagandowe, dokumenty oraz zdjęcia. Ciekawych wrażeń dostarczył spacer uliczką przedwojennego miasta, a także fragmenty zniszczeń wojennych. Bardzo cenne były również filmy z wywiadami osób, które przeżyły horror wojny. Młodzież była pod wrażeniem tego bliskiego spotkania z historią. Taka forma zajęć pozwala młodzieży w praktyce poznawać trudne karty historii naszego państwa.

3 kwietnia w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie odbył się XIV Powiatowy Konkurs Piosenki Religijnej „Sursum Corda”. W tym roku naszą szkołę reprezentowała nowa ekipa tj. Justyna Furman i Joanna Wielichowska z klasy Iwf. W kategorii solista Joasia zaśpiewała piosenkę pt. „Alelluja”.                       W duecie dziewczęta śpiewały piosenkę pt. „List do Boga”.  Joasia i Justyna pierwszy raz brały udział w tym konkursie. Opiekunem dziewcząt była Elżbieta Kujawa.

4 kwietnia odbył się Międzyszkolny Turniej STRONG-MAN Szkół Podstawowych. Uczniowie z czterech szkół podstawowych i trzecich klas gimnazjów rywalizowali w czterech konkurencjach: przerzucanie opony ciągnikowej na dystansie połowy długości boiska do siatkówki, rzut oponą samochodową, wyciskanie sztangi około 25 kg w czasie 30 s, przeciąganie liny. Zawodnicy byli klasyfikowani zarówno indywidualnie jak i drużynowo. Ostatecznie w klasyfikacji drużynowej zwyciężyła Szkoła Podstawowa im. Żołnierza Polskiego w Durągu, drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II z Ostródy, trzecie miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 z Ostródy i czwarte Szkoła Podstawowa im. Jarosława Iwaszkiewicza z Dąbrówna. Klasyfikacja indywidualna przedstawiała się następująco: I miejsce Maciej Sadowski – SP nr 3 w Ostródzie, II miejsce Dawid Sikorski – SP nr 4 w Ostródzie, III miejsce Wiktor Sulkowski- SP w Durągu. Organizatorami i sędziami zawodów byli nauczyciele wychowania fizycznego: Sławomir Kalwiński, Tomasz Laskowski i Arkadiusz Stano.

4 kwietnia maturzyści  zmierzyli się z maturą z religii. Uczniowie klasy IV Tlf pisali swój pierwszy egzamin maturalny.

30 kwietnia odbyło się zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych. Podczas uroczystości wręczono wyróżniającym się uczniom nagrody I i II stopnia. Nagrodzono maturzystów także za frekwencję, dobre wyniki w sporcie                        i udział w konkursach.  W trakcie uroczystości maturzyści otrzymali świadectwa  maturalne z religii.

4 maja uczniowie  Staszica kolejny raz wyjechali na czterodniową integracyjną wycieczkę  do Władysławowa. Wycieczka została zorganizowana przez Samorząd Uczniowski. Głównym celem wycieczki była integracja zespołu uczniowskiego.  W ciągu czterech dni wiele się działo….. , zwiedzanie, zabawy integracyjne na plaży, grillowanie, odwiedziny Fokarium na Helu. Wszyscy stwierdzili,  że już we wrześniu przyszłego roku szkolnego trzeba powtórzyć taki wyjazd.

11 maja odbyły się XXIX Ostródzie Biegi Uliczne. Uczennice naszej szkoły Klaudia Krzyżaniak z klasy I Traf  oraz Karolina Grusanc z klasy Iwf  biegły na dystansie 1200 m . Dziewczęta w klasyfikacji drużynowej zdobyły 2 miejsce.

Uczniowie naszej szkoły z klasy 1 Traf (Julia Badaszewska, Wiktoria Makowska, Paulina Nowikiewicz, Amelia Kaczmarek, Jakub Koziej, Natalia Witka, Justyna Kopczyńska) wraz z wychowawcą Anną Rutkiewicz przygotowali film krótkometrażowy na konkurs dla szkół ponadgimnazjalnych "Szkoła wolna od używek", który został organizowany przez Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie. Celem konkursu była aktywna promocja                i edukacja w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Na początku kwietnia film klasy 1 Traf wybrany został jako najlepszy w szkole, 6 maja wygraliśmy etap powiatowy, a 20 maja - etap wojewódzki! Teraz stajemy do walki - wraz z 15 najlepszymi filmami z pozostałych województw - o pierwsze miejsce w kraju! Wygrana w Konkursie jest ogromnym wyróżnieniem nie tylko dla wychowawcy i uczniów klasy 1 Traf, ale też dla całej społeczności Staszica w Ostródzie, jak również miasta i powiatu ostródzkiego.

20 maja  minęło 100 lat od urodzin jednego z najwybitniejszych pisarzy polskich XX wieku. Z tej okazji Sejm Rzeczypospolitej Polskiej mianował Gustawa Herlinga-Grudzińskiego patronem roku. Nasi uczniowie postanowili dowiedzieć się o twórcy czegoś więcej, biorąc udział w konkursie szkolnym. Bezkonkurencyjną zwyciężczynią tegorocznej rywalizacji okazała się Paulina Zelmańska, uczennica klasy I Tl, która rozwiązała zadania konkursowe bezbłędnie i zajęła  I MIEJSCE! Wyróżnienia zdobyli: Alicji Skoczeń i Maciek Walczak z klasy III wf oraz Szymon Ługiewicz  z klasy I Tl.

Szkolny konkurs ortograficzny „Stasiek” Czy dbacie o poprawność ortograficzną? Pamiętacie pisownię: gdzieniegdzie, po prostu,  w ogóle, pośrodku, na ukos? Tegoroczni laureaci Szkolnego Konkursu Ortograficznego „Stasiek”- TAK! I miejsce Aleksandra Kotarba – kl. II Tlr II miejsce /ex aequo/ Joanna Drozińska, Alicja Żaczek – kl. II Tlr, III miejsce /ex aequo/ Klaudia Krzyżaniak – kl. I Traf, Kamila Sierzputowska – kl. II Tlr, wyróżnienie – Cezary Soćko – kl. II Tlr

22 maja w ostródzkim Amfiteatrze miały miejsce obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Z tej okazji została tam zorganizowana impreza, której celem była integracja, a także budowanie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością oraz zachęcenie osób pełnosprawnych do budowania sieci ich społecznego wsparcia. Pogoda dopisała, były konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zdjęcia i, co najciekawsze, występy muzyczne. Wśród muzyków, którzy uświetnili imprezę były nasze uczennice: Justyna Furman, Joanna Wielichowska i  Kasia Klocek z klasy I wf BSI oraz Nikola Falęcka i Klaudia Nowikiewicz z klasy II if BSI. Dziewczyny dały świetny pokaz swoich umiejętności, który spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem przez publiczność.

31 maja odbyła się „Staszicówka”. To znak, że koniec roku już blisko. Było bardzo miło i bardzo smacznie.

6 czerwca  na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie odbył się III Wojewódzki Konkurs Ekonomiczny "Moja Firma, Moja Przyszłość”, skierowany m.in. do szkół ponagimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego. Organizatorami konkursu była Szkoła Podstawowa im. Marii Zientary-Malewskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dywitach, Wydział Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie, Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie oraz Gmina Dywity. Zadaniem uczniów było opracowanie projektu biznesplanu
w oparciu o model Canvas. III miejsce w finale wojewódzkim zajęli: Aleksandra Nojman i Szymon Ługiewicz - uczniowie z klasy ITL w zawodzie technik logistyk. Komisja wyróżniła również projekt biznesplanu  Patrycji Pisarkiewicz i Wiktorii Kupniewskiej z klasy IITlr w zawodzie: technik logistyk i technik organizacji.

19 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Pani dyrektor Anna Teodorowicz podziękowała uczniom, nauczycielom  i pracownikom szkoły za pracę w minionym roku szkolnym. Wyróżniającym się w nauce uczniom wręczyła dyplomy i statuetki. Dyplomy otrzymali także uczniowie, którzy brali udział w różnego rodzaju konkursach, występach wokalnych, olimpiadach. Pożegnaliśmy również odchodzącą na emeryturę  Panią Alinę Nowohońską.

 

Rok szkolny 2019 – 2020

 

Powiatowe Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019 – 2020

2 września  w „Staszicu” odbyło się Powiatowe Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019 – 2020. Uroczystość rozpoczęliśmy wprowadzeniem Pocztów Sztandarowych szkół średnich oraz odśpiewaniem Hymnu Narodowego.

Po powitaniach licznie zgromadzonych gości, nauczycieli oraz uczniów głos zabrała dyrektor „Staszica” Anna Teodorowicz. Życzyła zgromadzonym dobrego roku szkolnego. Minutą ciszy uczciliśmy ofiary II wojny światowej oraz nieżyjących nauczycieli.

Głos zabrał również Starosta Powiatu Ostródzkiego Andrzej Wiczkowski.

Życzył wszystkim owocnej pracy oraz wielu sukcesów edukacyjnych.

Życzenia wszelkiej pomyślności złożył także Starszy Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Ostródzie Andrzej Siwczak.

Uroczystość uświetniły występy wokalne nauczyciela języka polskiego ze „Staszica” Agaty Krajewskiej oraz uczennic Klaudii Nowikiewicz i Nikoli Falęckiej.

Wyjątkowa lekcja historii

W dniu 3 września uczniowie kl.I TL/p  wraz z pocztem sztandarowym naszej szkoły wzięli udział w uroczystości odsłonięcia tablicy poświęconej bohaterskiej Danucie Siedzikównej „Ince”. Ta niespełna 18- letnia dziewczyna, została rozstrzelana za swoją walkę o niepodległą ojczyznę.

Uroczystość poprzedzona była mszą świętą w Kościele św. Dominika Savio w Ostródzie, po czym nastąpił przemarsz do Zespołu Szkół Salezjańskich, gdzie nastąpiło odsłonięcie pamiątkowej tablicy.

 

Alarm pożarowy

Jak co roku w naszej szkole odbył się alarm pożarowy. Około godziny 12.00 usłyszeliśmy trzy dzwonki i bez zastanowienia , bo mamy to wyćwiczone, ruszyliśmy do ewakuacji. Udało nam się opuścić mury szkoły w rekordowym czasie – 3,5 minuty. Jesteśmy bezpieczni.

 

 Akcja  „ Gorączka złota”  2019     

SZTASZIC   NA   PODIUM.  Udało nam się zebrać 114,22 kg. złotych   monet,
co przełożyło się na 1284,06 złotych polskich. Za prowadzenie akcji z ramienia PCK była  pani Elżbieta Kujawa. Uczniowie Staszica chętnie angażowali się
w zbieranie złotych monet. W akcję angażowano często członków swoich rodzin.                                                                                                                                                                               

I  miejsce wśród szkól ponadpodstawowych w powiecie bardzo nas cieszy. Przystąpiliśmy już do kolejnej akcji. W Staszicu „złoto” już płynie szerokim strumieniem.

Staszic kolejny raz odwiedza Władysławowo

W czwartek 12 września uczniowie Staszica wyjechali kolejny raz na wycieczkę integracyjną do Władysławowa. Wycieczka została zorganizowana przez Samorząd Uczniowski. Głównym celem wycieczki była integracja zespołu uczniowskiego. Cztery dni spędzone razem pozwoliły grupie uczniów lepiej się poznać. Uczniowie pracowali nad stworzeniem planu uroczystości i imprez szkolnych. Rodziło się mnóstwo fantastycznych pomysłów. Ale jak to się mówi nie samą pracą człowiek żyje, było też sporo zabawy, projekcji filmowych, spacerów brzegiem morza, poznawania fauny i flory nadmorskiej. Odkrywane były ciekawe zakątki terenowe okolic Władysławowa. Czy powtórzymy wyjazd w maju ?????

Pielgrzymka do Sanktuarium  Maryjnego   w  Lubajnach

Kolejna Powiatowa Pielgrzymka  Szkół Ponadpodstawowych do Lubajn
za nami.  W tym roku wzięło w niej udział 174 uczniów Staszica. Pogoda nam dopisała. Doszliśmy cali i zdrowi. Pielgrzymka była strawą duchową dla wielu
z nas. Mszę świętą celebrował ksiądz  biskup pomocniczy Janusz Ostrowski
w asyście księży dekanatów ostródzkich. Po mszy każdy mógł posilić swoje ciało pyszną grochówką, bigosem i ciastem.   

Mistrzostwa Klas Pierwszych w Przeciąganiu Liny

Dnia 26 września br. W Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie zostały przeprowadzone Mistrzostwa Klas Pierwszych w Przeciąganiu Liny. Do zawodów przystąpiły drużyny sześcioosobowe z następujących klas: I Trf/g, I Tl/g, I Tl/p, I wg, I w/p, I ef/p. po zaciętej rywalizacji ostatecznie zwyciężyła klasa I wg w składzie: Rocco De Rosa, Bartosz Kucaba,  Adrian Makowski, Łukasz Skierman,  Wiktor Sulborski,  Cezary Traskiewicz

Drugie miejsce zajęła klasa I Tl/g, a podium zamknęła klasa I Tl/p. na szczególne brawa zasługuje klasa I Trf/g, w której skład wchodziła zdecydowanie większość dziewcząt. Nad organizacją i przebiegiem zawodów czuwali nauczyciele wychowania fizycznego: Sławomir Kalwiński, Tomasz Laskowski i Arkadiusz Stano.

 

80 Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej

 

Uczniowie Staszica uczcili 80 Rocznicę Wybuchu II Wojny Światowej.

Młodzież przygotowała montaż słowno-muzyczny.  Michał Kłosowski i Wojtek  Kostros przedstawili losy ludzi i naszej ojczyzny podczas II wojny. Rys historyczny uzupełniały piosenki z czasów wojny, które wykonały Dominika Wilków, Justyna Furman, Nikola Falęcka i Klaudia  Nowikiewicz. Tekst, wybór  utworów muzycznych i dekoracje przygotowali nauczyciele Sławomir Kalwiński, Małgorzata Kierozalska oraz Katarzyna Kulaszewicz.

Dzień chłopaka

30 września obchodzimy Dzień chłopaka. Jest to święto wszystkich panów.               W ten dzień dziewczyny składają im życzenia, przygotowują niespodzianki oraz obdarowują prezentami. Dziewczęta z samorządu uczniowskiego obdarowały wszystkich chłopców słodkimi upominkami do których były dołączone wyszukane komplementy.

Dzień Edukacji Narodowej

11 października w Staszicu odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli nauczyciele, uczniowie                                   i słuchacze oraz zaproszeni goście. Po wprowadzeniu Sztandaru Szkoły                        i odśpiewaniu Hymnu Narodowego głos zabrała dyrektor szkoły Anna Teodorowicz.  Pani dyrektor powitała  wszystkich bardzo serdecznie, wręczyła nagrody i stypendia wyróżniającym się uczniom i nauczycielom. Miłą uroczystość zakończyła młodzież swoim występem.

Otwarcie nowych pracowni

14 października - Dzień Nauczyciela. W Staszicu  tego dnia odbyła się wielka        i bardzo znacząca uroczystość. Nastąpiło otwarcie dwóch nowych pracowni                       tj. pracowni obsługi i programowania obrabiarek sterownych numerycznie oraz pracowni obróbki ręcznej.

100-lecie PCK

          Z okazji 100-lecia PCK uchwałą Kapituły Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża pani Elżbieta Kujawa za wieloletnią pracę i zasługi otrzymała Odznakę Honorową II stopnia.

Uczeń Staszica Kamil Złak z klasy III ws otrzymał Odznakę Honorową IV stopnia. Kamil od trzech lat współpracuje z PCK Ostróda. Od roku jest aktywnym ratownikiem.

„Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość III”

W ramach akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość III” uczniowie z klasy II Technik Logistyk wzięli udział w szkolnych rozgrywkach Turnieju Gry Planszowej „Czas na Start-up!”.  Podczas gry uczniowie wcielili się w młodych przedsiębiorców stawiających pierwsze kroki w świecie biznesu. Każdy uczestnik gry rozwijał własny start-up, aby stworzyć ten najlepszy na rynku. Celem było przybliżenie młodzieży tematyki przedsiębiorczości, budowanie przedsiębiorczych postaw oraz rozwijanie umiejętności pracy zespołowej. 

„Pasowanie na ucznia zawodu rzemieślniczego” oraz „wyzwolenie na czeladnika”

18 października 2019r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie odbyła się uroczystość „pasowania na ucznia zawodu rzemieślniczego” oraz „wyzwolenia na czeladnika”.

Organizatorem uroczystości, we współpracy ze „Staszicem”, był Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Ostródzie. Jest to kultywacja tradycji „pasowania na ucznia zawodu rzemieślniczego” i „wyzwalania na czeladnika”, istniejąca i organizowana przez Rzemiosło od ponad 700 lat.

„Pasowania na ucznia” i „wyzwolenia na czeladnika” dokonał, Szablą Kilińskiego (Szabla Kilińskiego –najwyższe odznaczenie Rzemieślnicze przyznawane przez Związek Rzemiosła od 2000 roku), Starszy Cechu Andrzej Siwczak.

Zaszczytu pasowania na ucznia w zawodzie rzemieślniczym dostąpili uczniowie w takich zawodach jak: mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, cukiernik, elektryk, lakiernik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, fotograf, elektromechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, operator obrabiarek skrawających, monter sieci                       i instalacji sanitarnych oraz stolarz.

Świadectwo czeladnicze, z rąk Starszego Cechu pana Andrzeja Siwczaka, otrzymali czeladnicy w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, elektryk, cukiernik, ślusarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, fryzjer i lakiernik. 

W tej pięknej uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście i uczniowie „Staszica”. Nad organizacją tej pięknej uroczystości czuwała Dyrektor Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Ostródzie Sylwia Tumińska.

Warsztaty dotyczące wiedzy o produktach tradycyjnych i regionalnych

22 października w Pracowni Ćwiczeń Praktycznych odbyły się warsztaty dotyczące wiedzy o produktach tradycyjnych i regionalnych. Warsztaty dedykowane były uczniom klas pierwszych w zawodzie kucharz. Warsztaty zostały przeprowadzone prze Koło Gospodyń Wiejskich z Napromu.

Zajęcia zorganizowane były w ramach  operacji „Lokalne, regionalne i tradycyjne - szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich". Projekt realizowany jest przez Fundację „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” we współpracy z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego.

W czasie zajęć uczniowie zapoznali się z działaniami KGW Naprom, a przede wszystkim pod opieką nauczyciela zawodu razem z Paniami  przygotowywali potrawy. Uczestnicy warsztatów przygotowali zupę krem z dyni, paszteciki drożdżowo-kruche z mięsem i rogaliki z dżemem.

Zajęcia były bardzo interesujące dla obu stron. Panie z Napromu są miłośniczkami i pasjonatkami gotowania i chętnie przekazywały tajniki swojej wiedzy i umiejętności przyszłym kucharzom. Młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach. Warsztaty zakończyły się wspólną degustacją .

Uczniowie na zakończenie zajęć otrzymali upominki oraz certyfikaty.

Wspólne gotowanie było bardzo pouczające i inspirujące, chcielibyśmy więcej takich zajęć, bo wspólne działania to najlepsza integracja różnych środowisk.

XII Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna

23.10.2019  dziesięciu  uczniów naszej szkoły, jak co roku, przystąpiło do szkolnego etapu XII Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. Olimpiada  organizowana jest przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu, a  patronat nad nią sprawuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Do tegorocznej olimpiady na szczeblu szkolnym w całej Polsce przystąpiło około 5000 uczniów. Jest to jeden z najbardziej prestiżowych konkursów przeprowadzanych w szkołach . Po sprawdzeniu wszystkich prac szkolna komisja konkursowa zakwalifikowała trójkę naszych uczniów do dalszego, regionalnego, etapu olimpiady. W konkursie regionalnym naszą szkołę będą reprezentowały Aleksandra Kuzioła klasa IV Tlma , Dominika Wilków klasa IV Tlma oraz Damian Wiktorowicz również z klasy IV Tlma. 

Nagroda Marszałka w Staszicu!

Sukcesem naszych uczniów zakończył się XVI Wojewódzki konkurs Plastyczny i Grafiki komputerowej „DOBRE RELACJE W MOJEJ RODZINIE”!

W czerwcu zgłoszono do konkursu ogółem 405 prac i mimo silnej konkurencji wśród nagrodzonych znalazły się prace uczniów z klasy II Technik Reklamy i II Technik Logistyk.: Joanny Iwin (nagroda Marszałka Województwa) – grafika komputerowa, Szymona Ługiewicza (nagroda) – grafika komputerowa.25 października 2019r w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród i wyróżnień laureatom Konkursu odbywającego się w ramach XXI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, przebiegających pod hasłem „MAŁŻEŃSTWO – DOBRE RELACJE – SILNA RODZINA”.

„Szkoła Pamięta”

Ogólnopolski program edukacyjny „Szkoła Pamięta” ogłoszony przez Ministra Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2019 – 2020.

Uczniowie i nauczyciele Staszica bardzo aktywnie włączyli się w realizację programu „Szkoła Pamięta”. Pięć zniczy, pięć osób, chwila własnego czasu - tak niewiele trzeba, żeby pokazać, że pamiętamy. Wolontariusze ze „Staszica” odwiedzili groby zmarłych nauczycieli naszej Szkoły. Wolontariusze sami zakupili znicze, następnie korzystając z pomocy mapy i aplikacji internetowej samodzielnie odnaleźli groby na cmentarzu komunalnym na ulicy Chrobrego, na których zapalili symboliczną lampkę pamięci. Jeden ze zniczy zapalili również na grobie zapomnianym i opuszczonym. Podczas tej akcji przy jednym                           z nagrobków spotkali osobę z rodziny, która wyraźnie zaskoczona podziękowała za ten gest pamięci.

Uczniowie Staszica pamiętali również o grobie Gustawa Gizewiusza, bojownika o Polskość Warmii i Mazur. Odwiedzili tzw.  Polską Górkę i zapalili symboliczne znicze na grobie bohatera.

W szkole odbył się uroczysty apel, na którym wspominaliśmy zmarłych nauczycieli. Przy dźwiękach, jakże polskiej, muzyki Chopina uczniowie wysłuchali opowieści o święcie Wszystkich Świętych, zwyczajach                                 i uroczystościach z nim związanych.

Ogłosiliśmy w szkole zbiórkę zniczy. Zostały one zaniesione na groby nauczycieli Staszica, którzy spoczywają na cmentarzu przy ul. Spokojnej. Tam uczniowie dotarli do tych grobów, o których zasięgnęliśmy informacje od rodzin zmarłych lub koleżanek i kolegów z pracy.

Mamy w sercach i serdecznie wspominamy wszystkich zmarłych nauczycieli Staszica. Nie mogliśmy jednak odnaleźć niektórych mogił. Bolejemy nad tym i zapalamy dla nich znicze pod krzyżami pamięci.

„Staszic Pamięta”  to piękna akcja na dzień Wszystkich Świętych.

Kocie popisy czyli otrzęsiny klas pierwszych

05 listopada 2019 roku  obchodziliśmy najważniejsze święto – Dzień Patrona.  Jak co roku, na uroczystym apelu, zatrzymaliśmy się na chwilę nad postacią Stanisława Staszica. Zgodnie z tradycją uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Kolejnym elementem  obchodów święta szkoły były otrzęsiny klas pierwszych. Klasy zaprezentowały w różnoraki sposób kierunki w jakich się kształcą. Pierwszaki brały udział w  „KOCIM  KARAOKE” Wychowawca każdej klasy pierwszej losował utwór , który klasa ma zaśpiewać. Nasze kotki świetnie sobie radziły podczas grupowego śpiewania, wychowawcy wykazali się nad wyraz wielkimi zdolnościami wokalnymi. Aby pierwszaki mogli stać się pełnoprawnymi uczniami szkoły musieli mieć poobcinane ogonki. Honory obcinania ogonów czyniła Pani Dyrektor. Uroczystość  Święta Szkoły uświetnił zespół muzyczny pod kierunkiem p.  Elżbiety Kujawy.

11 Listopada Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości.

          W Staszicu w przeddzień Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości odbył się uroczysty apel.  W odświętnie udekorowanej sali zgromadzona młodzież odpowiadając na apel Ministra Edukacji Narodowej o godzinie 11.11 odśpiewała, w ramach akcji „Szkoła do hymnu”,  hymn narodowy. Po tej doniosłej w swoim wymiarze chwili młodzież Staszica obejrzała montaż słowno – muzyczny przygotowany specjalnie na ten dzień. Michał Kłosowski i Rajan Głuch zaprezentowali krótką historię odzyskania niepodległości. Aneta Żórawska i Szymon Ługiewicz recytacją wierszy wzmocnili wymowę historyczną prezentowanych wydarzeń. Dominika Wilków zaśpiewała piękne patriotyczne piosenki. Przedstawienie przygotowała Małgorzata Kierozalska.

Przy wejściu na salę młodzież otrzymywała biało-czerwone kokardki                   i kalendarium patrioty tj. ulotkę, na której wypisane były ważne historyczne daty. Tę część uroczystości przygotowała pani Agata Krajewska.

Po części artystycznej pani dyrektor wręczyła nagrody i dyplomy laureatom konkursu plastycznego, który zorganizował Sławomir Kalwiński pt. „11 listopada wolność w bieli i czerwieni”. I miejsce zajęła Dominika Getka, II miejsce Klaudia Gadomska, a trzecie  Julia Bilik. Przyznano także wyróżnienia, otrzymali je: Angelika Napiórkowska,   Rafał Wiktorowicz i  Bartosz Rybiński. Pani dyrektor wyróżniła także uczniów, którzy otrzymali nagrody Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego  przyznane z okazji XXI Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny byli to Joanna Iwin i Szymon Ługiewicz.   

Pani dyrektor Anna Teodorowicz oraz pani Anna Rutkiewicz wręczyły certyfikaty uczniom biorącym udział w projekcie „International Job experience”.

Akcja „Młoda Krew Ratuje Życie”

14 listopada 2019r. pełnoletni uczniowie naszej szkoły wzięli udział w kolejnej akcji programu „Młoda Krew Ratuje Życie”. Młodzi krwiodawcy są dumą naszej szkoły. Znowu pokazali, że człowiek jest wielki, szlachetny i bezinteresowny w tak ważnych sprawach.

„Człowiek bowiem staje się naprawdę sobą poprzez wolny dar z samego siebie”

(Jan Paweł II)

„Martwych pogrzebać”

Spotkanie młodzieży klas: 3Tlr i 2Traf z przedstawicielką  IPN oddział w  Gdańsku. Tematem spotkania była projekcja filmu pt. „Martwych pogrzebać” o Wołyniu oraz pogadanka. Młodzież wykazała się zainteresowaniem, a film wywołał wielkie wrażenie. Na spotkaniu młodzież była pod opieką p. E. Kujawy, która koordynuje projekt w Staszicu.

Motywacja i energia do działania

Spotkanie inspiracyjne z panem Janem Witkowskim dotyczące  szukania inspiracji i motywacji do działania.

Pan Janek  w angażujący sposób przedstawił  zagadnienia ważne dla młodzieży, które motywują i dostarczają energii do działania.

Mówił o tym jak swoje zainteresowania przekuć w pasję, czy praktyka,   nauka lub wyjazd do innego miasta ma więcej pozytywów czy negatywów, dlaczego tak trudno jest podjąć decyzję i wybrać co będzie dla mnie najlepsze, w jakim zawodzie najlepiej się sprawdzę, dlaczego strach przed oceną, nas paraliżuje,

jak skorzystać z potencjału drzemiącego w szkole i w nauczycielach, aby rozwijać zainteresowania i zdobywać doświadczenie, czy rodzice mogą być naszym największym wsparciem.

Konkurs „Turbolandeskunde” w Staszicu

Na mikołajki w naszej szkole odbył się konkurs języka niemieckiego „Podróż po krajach niemieckojęzycznych Turbolandeskunde - Szwajcaria”. W tym roku konkurs cieszył się dużą popularnością, bowiem wzięło w nim udział osiem trzyosobowych zespołów. Reprezentanci pierwszych, drugich i trzecich klas rywalizowali ze sobą. Najlepsza grupa będzie reprezentowała szkołę na wojewódzkim konkursie w Olsztynie.

Razem możemy więcej

Żeby współpracować, potrzeba naprawdę niewiele – dwie otwarte na współpracę osoby, dobry pomysł i zachęcenie uczniów – z tego założenia wyszli opiekunowie wolontariatu ZSZ im. S. Staszica i CKU oraz SP w Zwierzewie – Krzysztof Świątek i Agnieszka Turulska.

Pomysł był prosty – do dwóch grudniowych akcji charytatywnych – tradycyjnej już w naszej szkole „Szlachetnej Paczki” oraz zupełnie nowego przedsięwzięcia „Świątecznej pomocy Polakom na Kresach” zaangażowaliśmy uczniów i wolontariuszy z obu szkół, zgodnie z maksymą „każdy według możliwości”. Grupa ze Zwierzewa wykonała świąteczne kartki oraz przygotowała pięknie oklejone kartony, grupa ze „Staszica” zorganizowała zbiórkę potrzebnych artykułów i transport. Wolontariusze z obu szkół (do których dołączyli również uczniowie z IV LO w Olsztynie) zorganizowali zbiórkę słodyczy, przekazując  cały bagażnik słodyczy do ZSO Nr 3 z Olsztyna – to ta szkoła od wielu lat organizuje akcję pomocy rodakom na Wileńszczyźnie. „Szlachetna Paczka” to siedem kartonów wypełnionych artykułami spożywczymi i chemicznymi, przekazanych w miniony weekend (7-8 grudnia) potrzebującym. Świetnie jest pomagać razem – następne pomysły na akcje już kiełkują.

Gala wolontariatu województwa  warmińsko-mazurskiego

6 grudnia 2019r. uczennice Natalia Gołębiewska (kl IfeP BS1), Ola Jasińska (kl. I rfG T) i Klaudia Kincel (kl. I frP T) reprezentowały naszą szkołę na Gali Wolontariatu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, podsumowującej całoroczną działalność wolontariuszy z całego województwa. Po przedstawieniu wolontariuszy uczestnicy wraz z opiekunami brali udział w 9 grupach dyskusyjnych o wolontariacie z wyjątkowo ciekawymi trenerami,                   a następnie liderzy grup prezentowali wypracowane wnioski                            i wskazówki do dalszej pracy wolontariackiej.

Uczennice poznały Łukasza Krasonia, mówcę motywacyjnego, który opowiadał o tym „Jak rozwijać się poprzez wolontariat!”.

Podsumowaniem Gali było rozstrzygnięcie konkursu „Barwy Wolontariatu” pt. „Czego się życzy wolontariuszom” oraz konkursu na hasło promujące warmińsko-mazurski wolontariat pt. „Korpus Solidarności”.  Wszyscy wyróżnieni otrzymali z rąk Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Brzezina podziękowania i dyplomy.

Delegacja z Powiatu Ostródzkiego to wolontariusze i opiekunowie 7 „Klubów Ośmiu”. Organizatorem wyjazdu była lider Wolontariatu Pani Jolanta Dakowska i Starosta Ostródzki Andrzej Wiczkowski.

 „Wartość opłatka”.

17 grudnia w Staszicu odbył się świąteczny montaż słowno – muzyczny pod tytułem „Wartość opłatka”. Uczniowie trzykrotnie występowali przed społecznością szkolną oraz przed rodzicami. Gościem specjalnym tego wydarzenia była p. Grażyna, babcia jednego z naszych uczniów. Pani Grażyna zaśpiewała piosenkę bożonarodzeniową z repertuaru Eleni pt. „Maleńka miłość”. W przedstawieniu wzięli udział: Konrad Kwiatkowski, Szymon Ługiewicz, Mikołaj Śliwiński, Agata Radzimińska, Anna Mazurkiewicz, Wiktor Gardecki, Jędrzej Jastrzębski, Weronika Węgrzynowska, Wiktoria Staroń, Klaudia Nowikiewicz, Nikola Falęcka, Justyna Furman i Joanna Wielichowska.

VII edycji konkursu uczniów  szkół ponadpodstawowych  „Poznaj swoje prawa w pracy”.

17 grudnia 2019r. w Olsztynie odbyły się eliminacje regionalne  VII edycji konkursu uczniów  szkół ponadpodstawowych  „Poznaj swoje prawa w pracy”.

 Naszą szkołę reprezentowali Natalia Ruść i Patryk Jasiński .  W eliminacjach uczestniczyli uczniowie  szkół z całego województwa warmińsko-mazurskiego.

Rywalizacja była zacięta. Po podliczeniu wyników okazało się, że  kilkunastu uczestników osiągnęło maksymalną ilość punktów. Aby wyłonić trzech uczniów, którzy będą reprezentowali nasze województwo na szczeblu centralnym, potrzebna była dogrywka.

Konkurs przygotowała i prowadziła Okręgowa Inspekcja Pracy  z Olsztyna. Uczniów Staszica przygotowywał p. Andrzej Filipiuk.

Międzyklasowy turniej w piłkę siatkową chłopców

Międzyklasowy turniej w piłkę siatkową chłopców. Do turnieju zgłosiło się dwanaście klas. Pierwsze mecze rozpoczęły się godzinie 9.00. Mecz finałowy zakończył się o godzinie 14.05. Wszystkie klasy musiały rozegrać co najmniej pięć spotkań. Finałowa czwórka o jedno spotkanie więcej. I miejsce klasa I WG, II miejsce klasa IV TLma, III miejsce klasa II WF, IV miejsce klasa II W

Studniówka 2020

18 stycznia 2020r. w hotelu „Platinum” w Ostródzie odbył się bal maturalny. Uczestniczyli w nim uczniowie klasy IV technikum o profilu logistyk, mechanik pojazdów samochodowych i architekt krajobrazu Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i CKU w Ostródzie. Bal rozpoczął, starannie przygotowany przez panią Agnieszkę Luczek, polonez. To właśnie tę część obejrzeli licznie przybyli rodzice. Podczas części oficjalnej pani dyrektor Anna Teodorowicz serdecznie przywitała przybyłych uczniów oraz gości. Prowadzący Michał Kłosowski i Wojciech Kostros gorąco podziękowali dyrekcji szkoły, gronu pedagogicznemu, a także wychowawcy klasy panu Sławomirowi Kalwińskiemu za wkład w edukację, zaangażowanie i opiekę nad uczniami.

Wspaniała zabawa przeplatana była licznymi atrakcjami min. prezentacją multimedialną, która zawierała wydarzenia klasowe od  momentu wstąpienia klasy w mury szkolne do chwili obecnej, wystąpienie z piosenką uczennic Dominiki Wilków i Izabeli Grzybowskiej, karaoke, zimne ognie. Nie sposób zapomnieć o polonezie, który tradycyjnie został wykonany o północy przez uczniów z zaproszonymi nauczycielami. Studniówka 2020 była jedną z niezapomnianych w historii Staszica.

„Serce dla Seniora”

 

Uczniowie klasy I w/g i III w/s uczestnicy OSiW 14-3 w Ostródzie pod opieką wych. Łucji Łabuś z okazji walentynek przygotowali kartki                               z życzeniami. Przygotowane „walentynki” uczniowie wręczyli członkom Klubu Seniora, który działa przy Polskim Komitecie Pomocy Społecznej w Ostródzie.

Akcja odbyła się w ramach Ogólnopolskich Obchodów 100 -lecia urodzin świętego Jana Pawła II.

Młodzież własnoręcznie wykonała 27 kartek dla seniorów z wyrazami sympatii i życzliwości. Cyfra odnosi się do 27 letniej posługi Jana Pawła II. Uczestnicy chcieli sprawić, aby ten dzień był dla każdego z osób w podeszłym wieku wyjątkowy. Spotkanie odbyło się w świetlicy Klubu Seniora. Młodzież została ciepło przywitana herbatą i słodkimi wypiekami. Emeryci przygotowali montaż słowno-muzyczny, w którym zaprezentowali wiersze miłosne znanych polskich poetów. Przedstawienie wzbudziło w młodzieży zachwyt, a nawet zaskoczenie, natomiast podopiecznym Klubu spotkanie pozwoliło  przywołać wiele cudownych wspomnień z młodości, którymi podzielili się z młodzieżą.

 

1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

W Staszicu młodzież przygotowała montaż słowno-muzyczny. W pięknej i przejmującej scenerii Szymon Ługiewicz, Mikołaj Misiak, Aneta Żórawska, Oliwia Jaros  i Natalia Pietrowicz przedstawili tło historyczne oraz krótkie noty biograficzne żołnierzy niezłomnych. Piosenki poświęcone pamięci żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, którzy walczyli o prawo do życia w wolnej i suwerennej Polsce wykonały  Wiktoria Redek i Weronika Węgrzynowska. Nad całością przedstawienia czuwały Anna Chrzanowska, Małgorzata Kierozalska i Katarzyna Kulaszewicz.

12 marca zawieszenie zająć stacjonarnych – pandemia

"Ośmiu Wspaniałych!"

Uczennica klasy 1 TrfG, Wiktoria Wieczorek, została wybrana do grona ośmiu najlepszych wolontariuszy powiatu ostródzkiego w XVIII Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych". To ogromne wyróżnienie dla wolontariuszki naszego Klubu Wolontariatu, która pomaga nam dopiero pierwszy rok. Gratulujemy serdecznie i ściskamy kciuki za kolejnych wolontariuszy, którzy zechcą spróbować swoich sił w konkursie rok!
Laureatem tegorocznej edycji konkursu został Michał Kłosowski, absolwent klasy IV Tlma, działający w klubie wolontariatu przy Internacie ZSZ im. Sandora Petöfi w Ostródzie

Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych 2020

W bardzo trudnym i niecodziennym czasie przyszło nam zakończyć rok szkolny 2019 – 2020.

26 czerwca w „Staszicu” odbyło się zakończenie roku szkolnego. Każda klasa spotkała  się z wychowawcą w swojej sali lekcyjnej. Tam rozdane zostały świadectwa oraz dyplomy za różnorakie działania, które uczniowie podjęli w roku szkolnym 2019 – 2020. Uczniowie i wychowawcy ściśle zachowali reżim sanitarny związany z pandemią Coronavirusa. Miło było spotkać się po tak długim czasie, chociaż z daleka popatrzeć na siebie i porozmawiać. Wszystkim uczniom dziękujemy za trudną pracę, gratulujemy uzyskanych ocen i życzymy udanych wakacji.

Rok szkolny 2020 – 2021

 Inauguracja roku szkolnego 2020 - 2021

1 września  uczniowie klas pierwszych oraz nauczyciele zebrali się w sali gimnastycznej na rozpoczęciu roku szkolnego 2020/21. Uroczystość przebiegała w odmiennych warunkach niż dotychczas, w reżimie sanitarnym, zgodnie z zaleceniami GIS. Pani Dyrektor Anna Teodorowicz przywitała wszystkich zebranych i zapewniła o prawidłowym funkcjonowaniu szkoły w czasie pandemii koronowirusa. Złożyła życzenia efektywnej i bezpiecznej pracy  w nowym roku szkolnym. Przekazała również życzenia od Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego  i Starosty Powiatu Ostródzkiego. Pozostałe klasy spotkały się z wychowawcami w salach lekcyjnych.

Jaki to będzie rok? - czas pokaże. Na pewno musimy kontynuować dobre tradycje szkoły, w nowych, trudnych warunkach. Uczniom i pedagogom życzymy samych sukcesów!

Narodowe Czytanie „Balladyna”

Narodowe Czytanie – to akcja mająca na celu popularyzację literatury narodowej. W tym roku do głośnego czytania została wybrana tragedia w 5 aktach „Balladyna” Juliusza Słowackiego. Podczas lekcji języka polskiego młodzież odczytała fragmenty dramatu. Uczniowie klasy II T lg wcielili się w role: Balladyny, Aliny, Kirkora, Matki i Narratora. Pozostali uczniowie ze skupieniem wysłuchali wystąpienia, nagradzając kolegów gromkimi oklaskami. Akcję przygotował zespół nauczycieli biblioteki wraz z polonistką p. Martą Zwalińską.

 

Rymcerze w Staszicu

10 września 2020 roku uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie wzięli udział w znanym już nie tylko w Polsce programie „Nie zmarnuj swojego życia”. Jego celem projektu była profilaktyka uzależnień, uświadomienie zagrożeń związanych z używkami, zmiana postaw młodzieży, zachęcenie do rozwijania zainteresowań oraz promocja wartości chrześcijańskich. Nasi goście – Bęsiu i Jonas nie tylko z nami porapowali, ale też opowiedzieli o swoim życiu i wygranej walce z nałogami.

Mikołaj Misiak laureatem IV edycji ogólnopolskiego konkursu literacko – plastycznego „Serce Kapsuły Czasu”.

Uczeń Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie Mikołaj Misiak został laureatem IV edycji ogólnopolskiego konkursu literacko – plastycznego „Serce Kapsuły Czasu”.

Mikołaj napisał esej pt. „Świat za sto lat. Jak go sobie wyobrażasz”. Praca powstała pod kierunkiem nauczyciela języka polskiego pani Anny Chrzanowskiej. Piątego  września przed gmachem głównym Muzeum Narodowego  w Krakowie odbyła się uroczystość zamknięcia „Serca Kapsuły Czasu”. W Kapsule znalazła się praca Mikołaja Misiaka, będzie można ją  przeczytać za dziesięć, a nawet za sto lat. Mikołaj otrzymał od Fundacji Tworzymy Kraków, organizatora konkursu, certyfikat złożenia pracy wewnątrz kapsuły czasu. Certyfikat wraz z małym upominkiem przekazała Mikołajowi dyrektor Anna Teodorowicz.

Spływ kajakowy Idzbark - Ostróda

          18.09.2020r. odbył się spływ kajakowy na trasie Idzbark – Ostróda.                W spływie wzięła udział głównie klasa IIIw Zespołu Szkół Zawodowych im. S Staszica i CKU w Ostródzie. Podczas trasy młodzieży towarzyszyła piękna pogoda i dobry humor.  Specyficzne warunki, czyli trudna w niektórych momentach do przepłynięcia rzeka, nie przysporzyła uczniom większych trudności. Organizatorami i opiekunami spływu byli Izabela Podgórska, Arkadiusz Stano i Sławomir Kalwiński.

 

„W Strażnicy Komtura”

29 września 2020r. uczestnicy OSiW 14-3 w Ostródzie, uczniowie II kl ef/G Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie, w ramach programu autorskiego „Jak to na Warmii było”, wzięli udział w wycieczce do Mikołajek. Po krótkim zwiedzaniu miasta uczestnicy przejechali do Woźnic k/Mikołajek, gdzie odwiedzili „Strażnicę Komtura”. Młodzież przywitana została przez Komtura, po czym dwójka uczestników otrzymała hakownice – jeden z najstarszych typów ręcznej broni palnej i pod nadzorem Komtura oddali honorowy salut. Następnie tajemniczymi podziemiami zostali wprowadzeni do Sali biesiadnej. W atmosferze rycerskiej biesiady Komtur opowiadał o historii Warmii i Mazur, Galindów i Warmów, Zakonie Krzyżackim, tradycjach i turniejowych spotkaniach rycerskich. Dalsza część spotkania przebiegała w sposób zabawowy. Było m.in. ubieranie rycerza, śpiewanie rycerskiej piosenki biesiadnej, walka o tytuł Jagienki, rycerski alkomat, turniejowy wianek, itp. Na koniec spotkania młodzież mogła sprawdzić swoją celność w strzelaniu z łuku. Taka „żywa lekcja historii” to niezwykle ciekawy, pouczający, ale i przyjemnie spędzony czas.

PRIMUS INTER PARES

Najwyższe wyróżnienie dla absolwentów szkół ponadpodstawowych

PRIMUS INTER PARES w 2020 roku Starosta Ostródzki przyznał uczennicy Staszica  Dominice Wilków. Dylom oraz upominek wręczyła Dominice Pani Dyrektor Anna Teodorowicz.

Klaudia Krzyżaniak ,  uczennica  klasy III Traf Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego odebrała stypendium Prezesa Rady Ministrów  w roku szkolnym 2020 – 2021. Nagrodę przekazała Pani Dyrektor Anna Teodorowicz.

Mikołaj Misiak,  uczeń klasy II Tl Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego odebrał stypendium Prezesa Rady Ministrów  w roku szkolnym 2020 – 2021. Nagrodę przekazała Pani Dyrektor Anna Teodorowicz. Mikołajowi towarzyszył ojciec oraz wychowawca.

Rozwijamy nasze pasje i zdobywamy wyróżnienia

Fotografowanie to zatrzymywanie czasu, światła i emocji. To zamknięcie w kadrze ulotnych chwil, tego co ważne, piękne lub tego, co nas otacza. Fotografowanie może być wyjątkowe i pasjonujące. Może uczyć nas cierpliwości, wyrabiać poczucie piękna i uwrażliwiać
na otaczający świat. 14. 12. 2020 r. uczennica klasy II Tfr – Natalia Pietrowicz z ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie odebrała wyróżnienie zdobyte w wojewódzkim konkursie fotograficznym  pt. „Kreacje przyrody polskiej z bliska i z daleka” zorganizowanym przez Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu. Ogłoszenie wyników wraz
z podsumowaniem imprezy miało miejsce już 10. 12.2020 r., kiedy to podczas uroczystej konferencji w formie online uczestnicy wysłuchali  wykładu związanego z tematyką konkursu, wygłoszonego przez prof. S. Czachorowskiego z Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego  w Olsztynie.

QUIZ WIEDZY O STASZICU

Jak wszyscy wiedzą Stanisław Staszic jest patronem naszej szkoły. W związku z rocznicą urodzin naszego  patrona, przypadającą  06.11, został zorganizowany   QUIZ WIEDZY O STASZICU. Quiz składał się z 10 pytań dotyczących życia prywatnego, pracy Stanisława Staszica. Spośród wszystkich uczestników quizu zostały wyłonione dwie zwycięskie osoby: Jakub Szabelski z klasy IV Tlr i Weronika Witkowska z klasy II wG.

„Radość się mnoży kiedy się nią dzieli”

Kolejny raz wolontariusze ZSZ im. Staszica oraz Szkoły Podstawowej w Zwierzewie przyłączyli się do akcji ‘Szlachetna Paczka” Wspólnie przygotowali osiem pakunków. Trwająca ponad 4 tygodnie akcja, w którą zaangażowali się także nauczyciele i pracownicy obu szkół, zakończyła się w minioną sobotę – Paczka zawieziona przez wolontariuszy „Szlachetnej Paczki” trafiła do potrzebującej starszej pani, która na sam widok kilku kartonów rozpłakała się mówiąc " nigdy nie dostałam takiego prezentu" i powiedziała mi, że pierwszy raz otrzymała tyle dobra od obcych ludzi. Dziękujemy wszystkim, którzy dołączyli się do tej akcji! Dobro zawsze wraca! Akcję koordynowali opiekunowie Klubów Wolontariatu – Krzysztof Świątek z ZSZ im. Staszica i CKU w Ostródzie oraz Agnieszka Turulska ze Szkoły Podstawowej w Zwierzewie

Konkurs EKO- ART

Julia Frydrych z klasy I wf otrzymała bon podarunkowy w wysokości 100 zł. Nagrodę uzyskała za wyróżnienie jej pracy „Recykling” w Konkursie Ekologicznym EKO - ART zorganizowanym przez Warmińsko - Mazurską Wojewódzką Komendę OHP w Olsztynie. Konkurs polegał na wykonaniu plakatu w dowolnej technice związanej z istotnymi kwestiami dotyczącymi ochrony środowiska. Do udziału w konkursie młodzież zachęciły: wychowawca klasy Danuta Piękoś- Janulis i wychowawca OHP Justyna Rochmińska.

Sukces naszych wolontariuszek w Powiatowym Konkursie "Ośmiu Wspaniałych"

 

W tym roku dwie z ośmiu najlepszych wolontariuszek naszego powiatu pochodzą z naszej szkoły! Joanna Balcerzak z klasy 2 TrfG została laureatką powiatowego etapu tegorocznej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” i będzie reprezentować nasz powiat podczas ogólnopolskich przesłuchań on-line w kwietniu w Fundacji "Świat na TAK". Statuetkę, dyplom i upominki wręczył Joannie na krótkim spotkaniu w siedzibie Starostwa Powiatowego Andrzej Wiczkowski - Starosta Ostródzki. Na spotkaniu obecni byli także: Jolanta Dakowska - Warmińsko - Mazurski Lider Wolontariatu oraz opiekun wolontariatu w naszej szkole - Krzysztof Świątek.

W ósemce najlepszych wolontariuszy powiatu znalazła się również Klaudia Krzyżaniak z klasy 3 Traf. Ze względu na sytuację pandemiczną statuetka i dyplom dla Klaudii zostały przekazane bezpośrednio do szkoły.

Święta pełne radości

Wolontariusze "Staszica" pracowicie spędzili ostatnie tygodnie. Wcale nie siedzieli bezczynnie w domach - wspólnie z Klubem Wolontariatu ze Szkoły Podstawowej w Zwierzewie stworzyliśmy sześć paczek, które przed przerwą świąteczną przekazaliśmy jednej z seniorek, której pomagamy od grudnia.  Wiemy, że radość była wielka. Oprócz tego przez ostatnie tygodnie nasi wolontariusze tworzyli kartki świąteczne, które w środę 31.01. przekazaliśmy do Rodzinnego Domu Pomocy Leoniszki w Samborowie.  Kartki otrzymali zarówno Pensjonariusze, jak i opiekunowie i pracownicy "Leoniszek". Bardzo możliwe, że to początek współpracy - planujemy już, co możemy robić po powrocie do szkoły!

Zakończenie roku szkolnego klasy maturalnej

30 kwietnia  uczniowie klasy maturalnej ostatni raz zasiedli w szkolnych ławach. Dzisiaj ostatni dzwonek, rozdanie nagród, świadectw i upominków. Od jutra nerwowe przygotowania do matury. W tym roku szkolnym najlepsze wyniki w nauce osiągnęli Joanna Drozińska, Aleksandra Kotarba, Jakub Szabelski, Wiktoria Kupniewska, Gabriela Chodup, Zuzanna Bałabon, Aleksandra Powierża, Damian Kapuściński, Patrycja Pisarkiewicz, Alicja Karczewska. Uczniowie odebrali dyplomy i gratulacje od Pani Dyrektor Anny Teodorowicz, my też się do nich przyłączamy. Podziękowania za rzetelną pracę w Samorządzie Uczniowskim, a także za zaangażowanie i wkład w życie szkoły odebrali Patrycja Pisarkiewicz, Gabriela Chodup i Filip Zelmański. Jesteśmy dumni, że byli oni  uczniami naszej szkoły    i że zależało im na jak najlepszym jej wizerunku. Zawsze będziemy pamiętali, że kosztem wolnego czasu, wykradając chwile pomiędzy jednym, a drugim sprawdzianem czy kartkówką byli na każdą naszą prośbę. Ich poczucie obowiązku i wiara w sukces przezwyciężała wszelkie trudy. Serdecznie dziękujemy za miłą współpracę, za uśmiech i  życzliwość. Było nam niezmiernie miło z Wami współpracować.

 Były też nagrody, wyróżnienia i podziękowania za pracę w szkolnym wolontariacie. Pan Krzysztof Światek wręczył je Patrycji Pisarkiewicz. Pan Tomasz Laskowski przygotował podziękowania naszym szkolnym asom sportu. Nagrody odebrali Patrycja Pisarkiewicz, marek Laborowski, Damian Kapuściński, Bartosz Wieczorek, Jakub Szabelski, Bartosz Leytyman. Życzymy wszystkim maturzystom połamania piór na egzaminach maturalnych, powodzenia w dalszej edukacji oraz wszystkiego co najlepsze w dorosłym życiu.

Konkurs fotograficzny „Nasza biało – czerwona”

Początek maja obfituje w ważne rocznice dla każdego Polaka. Jedną z nich jest Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to jedno z najmłodszych świąt państwowych w naszym kraju, które ustanowione zostało, aby uczcić nasze symbole narodowe i propagować wiedzę o polskiej tożsamości. Z tej okazji, w zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie konkursie pt. „Nasza biało – czerwona”, udział wzięła  młodzież z ZSZ im. S. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie. Realizując  swoje fotograficzne projekty uczniowie dali  wyraz  postawie patriotyzmu i umiłowania Ojczyzny, a także w ciekawy sposób uzewnętrznili wszystko, czym dla młodego pokolenia jest Polska i symbole narodowe. Jury konkursowe doceniło oryginalność i pomysłowość prac, a także ujęcie tematu. Wśród laureatów konkursu znalazły się: miejsce 2 – Kinga Niekochańska z klasy I Tl, miejsce 3 – Joanna Balcerzak z klasy II Trf. Wśród wyróżnionych: Marta Muzyka klasa I Tl, Oliwia Drożdż klasa I Tl, Natalia Pietrowicz klasa II fr,  Paulina Zelmańska klasa III Tl. Nagrody i pamiątkowe dyplomy, które ufundowało Starostwo Powiatowe przekazała i wręczyła wyróżnionym pani dyrektor Anna Teodorowicz wraz z opiekunem Koła Fotograficznego panią Ewą Kowalską.

II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim „W kilku słowach”

Ilona Zagrobelna, uczennica klasy I wf zajęła II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim „W kilku słowach” zorganizowanym przez  Warmińsko-Mazurską Wojewódzką Komenda OHP w Olsztynie. Konkurs odbył się w formie online. Zadaniem młodzieży było przygotowanie i nagranie jednego utworu spośród dzieł autorstwa Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza. Repertuar związany jest z przyjętą przez sejm uchwałą w sprawie ustanowienia roku 2021rokiem wyżej wymienionych pisarzy. Ilona wyrecytowała II miejsce utworem pt. „Odnaleźć samego siebie” Tadeusza Różewicza.

Uczennice Staszica laureatkami  Powiatowego Konkursu Fotograficznego

Z okazji Tygodnia Bibliotek został zorganizowany  w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej konkurs fotograficzny pt. „Sleeveface – ubierz się w książkę”. Konkurs w ciekawy sposób zachęcał odbiorców do czytania i był formą promocji literatury młodzieżowej.

W konkursie udział wzięły  uczennice naszej szkoły, które zajęły wysokie miejsca: II miejsce – Natalia Pietrowicz, III miejsce – Oliwia Węgrzynowska oraz wyróżnienie w konkursie otrzymała   Aneta Żórawska. Dziewczyny pokazały, że książki nie tylko można czytać, ale także można się w nie ubrać.

XII Powiatowe Dni Sportu w ramach kampanii „Zdrowe Lato”

 

9 czerwca odbyły się XII Powiatowe Dni Sportu w ramach kampanii „Zdrowe Lato”. Z okazji tego wydarzenia zorganizowane zostały biegi przełajowe, które odbyły się nad Jeziorem Sajmino. Uczestnikami zawodów byli uczniowie szkół z gminy i powiatu ostródzkiego. Biegi były zróżnicowane pod względem długości trasy i były dopasowane do wieku uczestników. Uczniowie szkół podstawowych mieli do przebiegnięcia dystans 1,6 km. Trasa na jakiej startowali uczniowie naszej szkoły, w kategorii szkół ponadpodstawowych, wynosiła 2,6 km. Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i CKU w Ostródzie reprezentowali dwaj uczniowie: Krzysztof  Wielechowski, który zajął 5 miejsce oraz  Szymon Witkowski, który zajął 7 miejsce. Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali wysoki poziom sportowy, za który otrzymali pamiątkowe medale, dyplomy oraz upominki.

         

Konkurs ortograficzny „Stasiek”

To już ósma edycja tego konkursu. W tym roku pierwsze miejsce ex aequo zajęli Weronika Krajewska i Dominik Zambrzycki

Staszicówka I Tl

W ramach organizowanej co roku przez Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i CKU „Staszicówki” w dniu 16.06.2021 roku odbył się wyjazd integracyjny klasy 1 TL do miejscowości Międzylesie. W programie było miedzy innymi pieczenie kiełbasek, pieczenie naleśników, tenis stołowy, gra w „piłkarzy ki”. Największą atrakcją imprezy był spływ kajakowy. Dzięki wspaniałej pogodzie i atmosferze młodzież mogła zrelaksować się po tak długim okresie nauki zdalnej. Organizatorami wycieczki byli Ewa Kowalska, Arkadiusz Stano i wychowawca klasy Sławomir Kalwiński.

Laboratorium Edukacyjne ECDL

W ramach współpracy z olsztyńską  firmą  Centrum Wiedzy i Nauki otrzymaliśmy akredytację Polskiego Towarzystwa Informatycznego do utworzenia Laboratorium Egzaminacyjnego ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych na terenie szkoły. Laboratorium już funkcjonuje, pierwsi uczniowie zdobyli certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności. Wkrótce kolejne projekty i kolejna szansa na zdobycie certyfikatu. Beneficjentami projektów unijnych są uczniowie Staszica.

Zakończenie roku szkolnego 2020 – 2021

 

W trudnej pandemicznej rzeczywistości zakończyliśmy rok szkolny 2020 - 2021

ROK SZKOLNY 2021 – 2022

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021 - 2022

1 września w  „Staszicu”   odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021 – 2022.  Ze względu na panującą pandemię COVID-19 w sali gimnastycznej zgromadzili się uczniowie klas pierwszych. Ze szczególnym zachowaniem rygoru sanitarnego, młodzież wysłuchała przemówienia Pani dyrektor, życzeń od starszego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Ostródzie oraz od pani Komendant OHP. Uczniowie klas starszych rozpoczęli nowy rok szkolny od spotkania z wychowawcą. Wszystkim uczniom życzymy sukcesów w nowym roku szkolnym.

Narodowe Czytanie 2021

7 września w naszej szkole odbyło się Narodowe Czytanie w ramach ogólnopolskiej  akcji, która odbywa się pod patronatem Pary Prezydenckiej. Ideą tego wydarzenia jest propagowanie literatury narodowej poprzez publiczne odczytywanie obszernych części dzieł literackich.  Tegoroczna edycja była jubileuszową, dziesiątą odsłoną akcji, podczas której czytano komedię Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej”. W Narodowym Czytaniu w naszej szkole uczestniczyli zarówno nauczyciele jak i uczniowie. W problematykę sztuki Gabrieli Zapolskiej wprowadzili nas: pani Agata Krajewska, Paulina Zelmańska oraz Kacper Kottewicz. Kwestie głównych bohaterów - Anieli i Felicjana Dulskich- przedstawili nauczyciele: pani Agnieszka Luczek i pan Krzysztof Zakrzewski. Czytającymi były uczennice klasy 3 Trf: Hania Gula jako Hanka, Julia Bilik – Hesia, Oliwia Jaros - Mela, Natalia Pietrowicz - Juliasiewiczowa. Kwestie Zbyszka odczytał Szymon Ługiewicz z klasy 4 Tl; narratorem całego spotkania był Mikołaj Śliwiński z klasy 4 Tl. Czytanie wybranych fragmentów sztuki odbyło się w klimacie mieszczańskiego salonu sprzed lat. Portret Gabrieli Zapolskiej, który zawisł w salonie wykonała uczennica klasy 3 Tfr- Julia Bilik. Czytający zebrali zasłużone, gromkie brawa od zgromadzonej publiczności.  Na widowni zasiedli uczniowie klas pierwszych i klasy nagrodzone za najwyższą frekwencję w poprzednim roku szkolnym. Tegoroczne szkolne Narodowe Czytanie, swoim wystąpieniem zakończyła pani dyrektor Anna Teodorowicz. Organizatorzy (Marta Zwalińska , Małgorzata Kierozalska, Katarzyna Kulaszewicz) serdecznie dziękują wszystkim nauczycielom, którzy wsparli organizację całej akcji: Joannie Sadowskiej, Annie Kowalczyk, Agnieszce Turulskiej, Agacie Krajewskiej, Andrzejowi Filipiukowi, Arkowi Stano, Mateuszowi Orkiszowi, Marcinowi Żmijewskiemu i Tomaszowi Laskowskiemu.

Szkolny kiermasz podręczników

8 i 15  września Samorząd Uczniowski Staszica przygotował i zorganizował Szkolny kiermasz podręczników.  Kiermasz odbył się w świetlicy szkolnej.

Wielu uczniów sprzedało i kupiło podręczniki, które są niezbędne w procesie edukacji.

Staszic kolejny raz odwiedza „Władka”

          W dniach 09 – 12.09.2021 uczniowie Staszica odwiedzili nadbałtycką miejscowość Władysławowo. Głównym celem wyjazdu było poznanie piękna przyrody tej nadmorskiej miejscowości. Uczniowie poznali tradycję, kulturę, historię związaną z wybrzeżem gdańskim i półwyspem helskim. Dzięki spacerom władysławowską  plażą oraz grom integracyjnym młodzież odpoczywała w zdrowym nadmorskim klimacie i kształtowa sprawność fizyczną. Wspólne przygotowywanie posiłków, gry planszowe i sportowe integrowały zespół uczniowski. Uczestnikami wycieczki byli uczniowie klasy IV Traf i II Tmf z panią Kamilą Ostrowską i panem Cezarym Przybyszewskim. Szczególnie  uczniowie klasy IV cieszyli się z możliwości uczestnictwa w wycieczce. Ogromną radość sprawiło im to, że po raz ostatni jako uczniowie Staszica mogli uczestniczyć w takiej formie rozwijania swoich zainteresowań i umiejętności.  Po długim okresie zdalnego nauczania spowodowanego pandemią Covid-19   młodzież miała możliwość na nowo się zintegrować.

Pielgrzymka do Sanktuarium Maryjnego w Lubajnach

          15 września reprezentacja „Staszica” wyruszyła, na doroczną Powiatową Pielgrzymkę Szkół Ponadpodstawowych do Sanktuarium Maryjnego w Lubajnach. Uczniowie  ich opiekunowie, nauczyciele, wychowawcy oraz pracownicy oświaty modlili się za pomyślność i Boże błogosławieństwo w nowym roku szkolnym. Uczestnikom dopisała pogoda, a i nastroje były wyborne.

Uczniowie „Staszica” czynnie uczestniczyli w tym ważnym wydarzeniu. Służyli do mszy świętej, oraz przygotowali modlitwę wiernych, którą odczytali podczas liturgii. Po duchowej uczcie przyszedł czas na strawę dla ciała. Posileni pysznymi kanapkami oraz słodkimi wypiekami wróciliśmy do Ostródy.

 Spływ kajakowy

15 września 2021 r. uczniowie Staszica z klasy II Tl uczestniczyli w spływie kajakowym rzeką Drwęcą. Uczniowie pokonali trasę  Idzbark – Ostróda. Nie była to łatwa trasa, pojawiały się na niej liczne przeszkody, zatory z liści i krzewów. Młodzież dzielnie z nimi walczyła i omijała je, aby osiągnąć zamierzony cel. Jak zawsze wyprawie towarzyszyła piękna, słoneczna pogoda. Organizatorami spływu byli Sławomir Kalwiński i Arkadiusz Stano.

 Otwarcie Centrum Edukacji Technicznej HASS

          16 września w Zespole Szkół Zawodowych im. S. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie odbyło się otwarcie Centrum Edukacji Technicznej HASS. Kształcony w szkole zawód technik mechanik, nieco się zdewaluował, wydaje się być kierunkiem mało porywającym dla  obecnych ósmoklasistów . Dlatego też skupiamy się na odbudowie atrakcyjności, a tym samym jakości kształcenia, poprzez tworzenie pracowni nowej generacji. Szkoła zawiera szereg porozumień o współpracy z przedsiębiorstwami zgłaszającymi pilne potrzeby kształcenia kadr w zawodach technicznych. Jednym z najbardziej istotnych oczekiwań uczniów i rodziców jest zbliżenie warunków kształcenia do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej.

          Szkoła nawiązała współpracę z firmą ABPLANALP, wyłącznym przedstawicielem firmy Haas w Polsce i 6 krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Proponowany program wspierania edukacji zawodowej firmy Haas i Abplanalp wydał się być strzałem w dziesiątkę. W Staszicu na bazie nowo powstałych pracowni powstaje autoryzowane centrum HTEC (Haas Technical Education Center) pod patronatem amerykańskiej firmy Haas. Celem nadrzędnym podjętych działań jest zainteresowanie szkołą  ambitnych i utalentowanych młodych ludzi, zapewnienie im możliwości szkolenia praktycznego na najnowszych obrabiarkach CNC, podniesienie poziomu kształcenia przyszłych operatorów obrabiarek CNC, a także równoległe wspieranie w podnoszeniu wiedzy i umiejętności kadry nauczycielskiej.

Z okazji otwarcia Centrum Edukacji Technicznej HASS otrzymaliśmy życzenia m.in. od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego pana Gustawa Marka Brzezina oraz do Starszego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Ostródzie pana Andrzeja Siwczaka. Dziękujemy

Spotkanie  integracyjne klasa 1Tfr

20.09.2021 klasa 1Tfr wraz z wychowawczynią Honoratą Banasiuk uczestniczyła w spotkaniu integracyjnym. Klasa zwiedziła warsztaty szkolne, a szczególnie pracownię ćwiczeń fryzjerskich. Uczniowie odwiedzili YOONA CReATIVE GROUP - Agencję reklamową - Drukarnię Wielkoformatową oraz brali udział w warsztatach .

Targi branżowe “Beauty Forum  Hair 2021”

26 września 2021 uczniowie kierunków fryzjerskich i reklamy ZSZ im. Stanisława Staszica i CKU pod opieką Honoraty Banasiuk, Agnieszki Mierzejewskiej i Krzysztofa Zakrzewskiego, uczestniczyli w targach branżowych Beauty Forum  Hair 2021 zorganizowanych w Nadarzynie koło Warszawy. Na targach oprócz prezentacji produktów i nowych technologii kosmetyczno-fryzjerskich, odbyły się również mistrzostwa w goleniu brzytwą oraz pokazy ekspertów fryzjerstwa, barberstwa, makijażu i stylizacji paznokci oraz z zakresu kosmetyki estetycznej na scenach głównych targów, na których nie zabrakło również znanych w branży influencerów. Poza częścią artystyczną targi obfitowały w wiele dostępnych wykładów i szkoleń branżowych, w których nasi uczniowie aktywnie uczestniczyli poszerzając swoją wiedzę i umiejętności, zdobywając tym samym nowe certyfikaty do swojego portfolio zawodowego. Oprócz dużego zasobu wiedzy dostępnej na największych w branży targach w Polsce, młodzież miała okazję obserwować środowisko zawodowe, zainspirować się, zmotywować do nauki i pracy w zawodzie. Udział uczniów dał im możliwość poznania firm i pozyskania kontaktów w branży, tak cennych w dzisiejszych czasach,  nieocenionych w poszukiwaniu pracy w przyszłości. Obserwacja sposobu prezentacji wizualnej firm, ich komunikacji z klientem, obsługi klienta, sprzedaży produktów oraz zastosowanych form promocji była bogatym doświadczeniem marketingowym dla przyszłych przedsiębiorców.

W drodze powrotnej nie zabrakło integrującego spotkania w McDonaldzie.

Różowy październik 

Październik jest miesiącem profilaktyki raka piersi, a jego symbolem jest różowa wstążeczka. Pamiętając, że rak piersi jest najczęstszą chorobą nowotworową wśród kobiet, uczniowie naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć w cyklu szkoleń profilaktycznych zorganizowanych przez Panią Ewę Wawrzonkowską i Ostródzkie Towarzystwo "Amazonki". Otrzymaliśmy pamiątkowe materiały, dowiedzieliśmy się, w jaki sposób badać piersi i wychodzimy ze szkoleń ze świadomością, że wczesne wykrycie guzków w zdecydowanej większości przypadków, pozwala na całkowite wyleczenie. Dziękujemy Amazonkom!

 

Wycieczka do Trójmiasta

W dniach 5 - 6 października klasa I w pod opieką  pani Jystyny Rochmińskiej oraz Sławomira Kalwińskiego i Arkadiusza Stano wzięła udział w wycieczce klasowej do TRÓJMIASTA ( integracja klasy połączona z nauką) . Pierwszego dnia przeszliśmy  ponad 20 km. Drugiego ponad 8 km – ale było warto. Byliśmy w Gdyni , zwiedziliśmy Dar Pomorza , weszliśmy na molo w Sopocie oraz mieliśmy okazję zwiedzić Bazylikę Mariacką i Dwór Artusa w Gdańsku. Nocne zwiedzanie Gdańska,  wspólne posiłki , bycie wspólnie ze sobą po okresie izolacji na długo pozostaną w naszej pamięci.

Dzień Edukacji Narodowej

Tradycyjnie już od wielu, wielu lat, 14-go października obchodzimy Dzień Nauczyciela. Dzień Edukacji Narodowej to święto nauczycieli, uczniów i pracowników oświaty. Z tej okazji zebraliśmy się na uroczystym apelu. Swoją obecnością zaszczyciło nas wielu gości. Byli pracodawcy, rodzice, przedstawiciele Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Ostródzie, Komendant OHP, przedstawiciele Rady Rodziców.

DEN to okazja do nagrodzenia nauczycieli, którzy w tym roku wyróżnili się w pracy pedagogicznej. Byli to K. Ostrowska, W. Dawidczyk, P. Kaszczyński, H. Klonowska, A. Rutkiewicz, E. Kowalska, M. Żmijewski, E. Rudzińska,  M. Zwalińska. Nagrodzeni  zostali także pracownicy administracji:  U. Gerszyńska-Podolak, M. Załęska, J. Pomorska, K. Laskowska.

Za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe Rada Rodziców przyznała uczniom i słuchaczom stypendia.  Wyróżnieni uczniowie K. Krzyżaniak, A. Kaczmarek, N. Ruść, W. Szulc, M. Misiak, A. Napiórkowska, W. Witkowska, O. Budzińska, M. Bajerowski, A. Niedzielska, S. Górnicka, H. Nidzgorska, J. Gnat, K. Wielechowski, S. Witkowski, M. Jara, M. Miastowski.

Z okazji DEN nauczyciele,  uczniowie oraz pracownicy oświaty odebrali wiele życzeń. Wiele ciepłych słów skierowali do nas m.in. Minister Edukacji i Nauki pan  Przemysław Czarnek, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty pan Krzysztof Marek Nowacki, Starosta Ostródzki pan Andrzej Wiczkowski, Starszy Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców pan Andrzej Siwczak, Przewodnicząca Regionalnej sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność pani Bożena Kowalska, przedstawiciele Rady Rodziców pani Marta Brzozowska i Agnieszka Krupa. Uroczystość zakończył występ szkolnej grupy wokalnej, działającej pod czujnym okiem pani Agaty Krajewskiej.

Gra planszowa „Przedsiębiorczość na planszy”

15 października  klasa II Tmf w zawodzie technik mechanik i  technik usług fryzjerskich brała udział w  grze planszowej „Przedsiębiorczość na planszy”. Zajęcia były realizowane w ramach projektu „Gra na start! Edukacja przedsiębiorcza młodzieży z wykorzystaniem planszowej gry edukacyjnej” sfinansowanej przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej i Narodowy Bank Polski. Gra jest przeznaczona do edukacji przedsiębiorczej młodzieży szkół ponadpodstawowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Ma w sposób przyjazny i ciekawy zapoznać młodzież z tematyką zarządzania własnym biznesem. Uczniowie wcielają się w rolę przedsiębiorców produkujących i sprzedających sprzęt sportowy. Jako właściciele firmy muszą podejmować decyzje dotyczące produkowanego asortymentu, zadbać o zakup odpowiednich zasobów do produkcji, inwestować w rozwój firmy i zatrudniać właściwych specjalistów.

I jak to w życiu i z takimi grami bywa, część uczniów odnalazła się jako przyszli przedsiębiorcy i chętnie zagraliby po raz kolejny, a część uznała, że jeżeli mieliby po raz kolejny zagrać to widzą się w roli bankiera, a nie przedsiębiorcy. Taka postawa dobrze wróży dla naszego systemu gospodarczego bo w państwie potrzebni są zarówno przedsiębiorcy czyli przyszli pracodawcy, jak i pracownicy.

Pasowanie na ucznia zawodu rzemieślniczego oraz wyzwolenie na czeladnika.

22 października odbyła się uroczystość „pasowania na ucznia zawodu rzemieślniczego” oraz „wyzwolenia na czeladnika”.  Organizatorem uroczystości, we współpracy ze „Staszicem”, był Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Ostródzie. Jest to kultywacja tradycji „pasowania na ucznia zawodu rzemieślniczego” i „wyzwalania na czeladnika”   istniejąca i organizowana przez Rzemiosło od ponad 700 lat.

  „Pasowania na ucznia” i „wyzwolenia na czeladnika” dokonał, Szablą Kilińskiego (Szabla Kilińskiego –najwyższe odznaczenie Rzemieślnicze przyznawane przez Związek Rzemiosła od 2000 roku), Starszy Cechu Andrzej Siwczak.

Zaszczytu pasowania na ucznia w zawodzie rzemieślniczym dostąpili uczniowie w takich zawodach jak: mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, cukiernik, elektryk, lakiernik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, elektromechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, operator obrabiarek skrawających, monter sieci i instalacji sanitarnych oraz stolarz.

Świadectwo czeladnicze, z rąk Starszego Cechu pana Andrzeja Siwczaka, otrzymali czeladnicy w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, elektryk, cukiernik, ślusarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, fryzjer i lakiernik. W tej pięknej uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście i uczniowie „Staszica”. Nad organizacją uroczystości czuwała Dyrektor Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców  w Ostródzie Sylwia Tumińska.

"Odpowiedzialność karna nieletnich"

27 października 2021 roku  uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w  kolejnych już zajęciach profilaktycznych z serii "Odpowiedzialność karna nieletnich" prowadzonych  przez panią aspirant Karolinę Biernacką z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie. Zajęcia odbyły się w dość nietypowy sposób - za pośrednictwem Teams, do którego ponownie się przyzwyczajamy. Przekazane zostały informacje na temat przepisów odnoszących się do odpowiedzialności karnej nieletnich za różnego rodzaju przestępstwa i wykroczenia, między innymi palenie papierosów i stosowanie innych środków psychoaktywnych, jak również cyberprzemoc

 

„Staszic Pamięta” - wolontariusze Staszica i lekcja historii

          Wolontariusze z Klubu Ośmiu ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie już po raz kolejny, w przededniu 1 Listopada, Święta Zmarłych, odwiedzili  groby dawnych nauczycieli i pracowników szkoły.  Zapalili  symboliczne znicze. Odwiedzanie cmentarza odbyło się w  ramach  akcji „Szkoła Pamięta”.

W tym roku wolontariusze  wraz z opiekunem objęli opieką  cmentarz przy ul. Chrobrego. Młodzież samodzielnie odnalazła  właściwe nagrobki, a podczas spaceru dowiedzieli się, kim były te osoby w historii szkoły. Następna taka „lekcja historii” już w planach.

Halloween w klasie III Tfr

Klasa 3 TFR - fryzjerki z Panią Honoratą Banasiuk przeprowadziły pokaz makijażu Halloween na warsztatach szkolnych.

11 Listopada Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości

W tym roku szkolnym sytuacja pandemiczna, która jest bardzo dynamiczna, zmusiła nas do zorganizowania odmiennej od corocznej formy obchodów Święta Odzyskania Niepodległości. Aby godnie uczcić to święto i zaakcentować młodzieży naszej szkoły rangę odzyskania niepodległości przygotowaliśmy film. Nasz film zaczyna się hymnem narodowym, co zobowiązuje wszystkich do zachowania godnej postawy. Hymn odśpiewamy w ramach akcji „Szkoła do hymnu” W filmie udział wzięli uczniowie naszej szkoły: narratorem był Kacper Kottewicz, piosenki śpiewały Weronika Węgrzynowska, Oliwia Węgrzynowska, Julia Szczepańska i Wiktoria Redek. Montażem materiału filmowego zajął się Jakub Werhun, a nad nagłośnieniem czuwali Łukasz Romaszko i Michał Perowicz. W filmie udział wzięła klasa 2 Tl, a wyróżnili się Oliwia Drożdż, Patrycja Makrocka, Kinga Niekochańska, Miłosz Deląg, Dominik Zambrzycki. Pan Sławomir Kalwiński i Andrzej Filipiuk udzielili merytorycznej pomocy nauczycielkom biblioteki Małgorzacie Kierozalskiej, Katarzynie Kulaszewicz i Ewie Kowalskiej, które były głównymi realizatorkami tego przedsięwzięcia. Było ono bardzo trudne i wymagające, ale zakończyło się sukcesem.

„BohaterON"

Nasza szkoła już po raz kolejny wzięła udział w akcji 'BohaterON" Oprócz lekcji historii nawiązujących do tematyki Powstania Warszawskiego przeprowadzonych przez p. Agnieszkę Turulską, uczniowie "Staszica" i wolontariusze "Klubu Ośmiu"  własnoręcznie wykonali kartki dla żyjących uczestników Powstania Warszawskiego. Kartki wysłaliśmy do fundacji „Sensoria”, która przekazała je Powstańcom. Co prawda dyplom za udział w akcji dostaliśmy dopiero teraz, ale to dobry moment, żeby przypomnieć, że na początku przyszłego roku szkolnego znów zaangażujemy się w to piękne przedsięwzięcie - już zapraszamy do udziału! 

Konkurs plastyczny „Niepodległość nie jest Polakom dana raz na zawsze”

Święto Odzyskania Niepodległości uczciliśmy w naszej szkole przygotowując konkurs plastyczny „Niepodległość nie jest Polakom dana raz na zawsze” .

Laureatom wręczone zostały słodkie upominki. Pierwsze  miejsce w konkursie plastycznym otrzymała Weronika Szulc, drugie miejsce Wiktoria Filiczkowska, trzecie zespół Julia Chmielewska, Wiktoria Kostrzewa i Emilia Rachuba. Wyróżniono też pracę Jakuba Werhuna i Dominika Zambrzyckiego. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Za pomoc przy realizacji filmu nagrodzono Kacpra Kottewicza i Jakuba Werhuna. Słodkie upominki za wykonanie piosenki otrzymały dziewczęta Julia Szczepańska i Oliwia Węgrzynowska oraz Wiktoria Redek i Weronika Węgrzynowska. Wszystkim serdecznie dziękujemy i gratulujemy.

XVII Wojewódzki Konkurs Literacki „Młodość – Miłość – Małżeństwo – Rodzina”

Klaudia Krzyżaniak  otrzymała wyróżnienie w XVII Wojewódzkim Konkursie Literackim „Młodość – Miłość – Małżeństwo – Rodzina” organizowanym przez Oddział Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Olsztynie, Radę do Spraw Rodzin Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz Stowarzyszenie Wspierania Działań Prorodzinnych „Forum Prorodzinne” w ramach XXIII Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny. Klaudię merytorycznie wspierała polonistka Pani  Marta Zwalińska. Nagroda ze względu na pandemię przyszła do szkoły pocztą, a wręczyła ją w imieniu organizatorów Pani Dyrektor Anna Teodorowicz.

Dary dla ostródzkiej Kociarni oraz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

W dniach 18-21 października wolontariat naszej szkoły zorganizował zbiórkę karmy i koców dla psów i kotów.  Zebrane dary trafiły do ostródzkiej Kociarni oraz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

 W zamian za pomoc uczniowie otrzymywali "kartki niepytki", natomiast nauczyciele dostaną pamiątkowe dyplomy. Plakaty, kartki oraz dyplomy zaprojektowała samodzielnie IV klasa reklamy. Akcja zakończyła się wielkim sukcesem, ponieważ zaangażowało się w nią wielu uczniów oraz nauczycieli. Dzięki czemu zebraliśmy łącznie karmę wartą ponad 300 zł. Schronisko oraz Kociarnia zyskały również nowych wolontariuszy.

Przekaz dla Amazonek i ich przyjaciół

17 listopada 2021 w CUP w Ostródzie miał miejsce uroczysty jubileusz 20-lecia działalności Ostródzkiego Towarzystwa „Amazonki” z udziałem licznie zgromadzonych gości.  Stowarzyszenie, którego prezesem jest pani Ewa Wawrzonkowska, promuje wiedzę o profilaktyce onkologicznej oraz niesie szeroko rozumianą pomoc kobietom chorującym na raka piersi.

Społeczność „Staszica” również uczestniczy w spotkaniach i prelekcjach przygotowywanych cyklicznie przez panie działające w Towarzystwie. Dzięki akcjom edukacyjnym prowadzonym w naszej szkole przez Ostródzkie „Amazonki”  mamy dostęp do wiedzy związanej z zapobieganiem i leczeniem choroby nowotworowej. Wyjątkowym potwierdzeniem naszej współpracy było przyznanie szkole Statuetki „Przyjaciel Amazonek”, którą podczas uroczystości odebrała pani dyrektor - Anna Teodorowicz. Pani dyrektor złożyła Amazonkom najlepsze życzenia i zapewniła o swoim serdecznym wsparciu.

Z okazji jubileuszu uczniowie naszej szkoły wystąpili z przedstawieniem pod tytułem - Przekaz dla Amazonek i ich przyjaciół. W spektaklu przygotowanym pod kierunkiem pań: Marty Zwalińskiej i Joanny Sadowskiej, udział wzięli: Oliwia Jaros jako mitologiczna królowa Amazonek Hipolita, w rolach jej córek: Julia Zając i Julia Bilik , która zmieniła się w Wonder Woman oraz Igor Świdczuk jako posłaniec Hermes. W części artystycznej wystąpił też chór szkolny, którym opiekuje się pani Agata Krajewska. Chór zaprezentował piosenkę: „Różowe okulary” zespołu My3. Scenografię na ten uroczysty dzień przygotowała pani Małgorzata Kierozalska.

Gratulujemy Ostródzkiemu Towarzystwu „Amazonek” pięknego jubileuszu i życzymy zdrowia oraz samych sukcesów w działalności na rzecz kobiet.

Wycieczka edukacyjno - krajoznawcza

Uczniowie  klasy 1ei pod opieką wychowawców Teresy Wojtowicz i Justyny Rochmińskiej pojechali  na wycieczkę edukacyjno-krajoznawczą do Olsztyna.  Celem edukacyjnym wyjazdu  było obejrzenie filmu pt. „Eternals”, który  zrealizowano na podstawie serii komiksów o tej samej nazwie.  Jest to opowieść o Eternals - przedwiecznej rasie nieśmiertelnych istot, które zamieszkiwały Ziemię i ukształtowały jej historię. Film zainteresował młodzież ze względu na intrygujące widowisko, piękne  krajobrazy, a także wciągającą i przepełnioną akcją historię.  

W drodze powrotnej uczniowie zwiedzili olsztyńską starówkę, realizując tym samym cel krajoznawczy wycieczki.

Uczniowie docenili to, że mogli razem spędzić wolny czas i zacieśnić klasowe przyjaźnie. Zadowoleni ze spędzenia dnia poza szkolną ławką, uśmiechnięci i radośni powróciliśmy do domów.

Puchar Europy Amatorskiego MMA

Puchar Europy Amatorskiego MMA w Bydgoszczy, uczeń klasy I ei Alan Tykałowski zdobył srebrny medal w kategorii kadet 61kg. Jest to dla niego bardzo duże osiągniecie,  ponieważ realizuje się w tym co kocha. Jesteśmy dumni!!!

Stypendium Prezesa Rady Ministrów            

                 29 listopada 2021 roku  dwie uczennice Staszica, Weronika Szulc z klasy II Tl i Klaudia Krzyżaniak z klasy IV Traf  otrzymały wielkie wyróżnienie - Stypendium Prezesa Rady Ministrów. 

Stypendium  Prezesa Rady Ministrów przyznano uczennicom , które uzyskały najwyższą w szkole średnią ocen. Dziewczyny wyróżniają się także pracą na rzecz szkoły oraz pracą w wolontariacie.

Nagrodę przekazała Pani Dyrektor Anna Teodorowicz. Uczennicom serdecznie gratulujemy

Szkoła Wierna Dziedzictwu

          „Proszę Was, abyście to całe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością.” Słowa Jana Pawła II przyświecają nauczycielom i uczniom „Staszica” w codziennej pracy oraz w podejmowaniu  działań mających na celu propagowanie i kultywowanie działań patriotycznych.

Zmagając się  z codzienną pracą nie zapominamy o naszej tradycji i kulturze. Wspólnie obchodzimy  najważniejsze rocznice historyczne, pamiętamy o bohaterach naszej ojczyzny i ważnych datach historycznych. Przybliżamy naszym uczniom historię kraju oraz naszej małej ojczyzny – naszego regionu.

Podejmujemy różnego rodzaju akcje przypominające nam kim jesteśmy i w jakim kraju żyjemy.

Za nasz trud i wysiłek włożony w propagowanie idei patriotyzmu wśród młodzieży nasza szkoła,  już po raz drugi, otrzymała certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu”. Jest to wyróżnienie przyznawane przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Jesteśmy bardzo dumni z przyznanego nam wyróżnienia i serdecznie dziękujemy. Koordynatorami akcji byli Małgorzata Kierozalska i Sławomir Kalwiński.

Święty Mikołaj w „Staszicu”

6 grudnia, każdego roku, uczniów „Staszica” odwiedza Święty Mikołaj. Ponieważ wszyscy jesteśmy bardzo grzeczni nie mogło być inaczej i teraz.  Mikołaj w towarzystwie dwóch uroczych Śnieżynek przechadzał się po klasach i częstował czekoladkami. Miło było znowu spotkać się z Mikołajem. Kochany Mikołaju, dziękujemy, że o nas pamiętałeś i zapraszamy za rok.

Mikołaja do szkoły zaprosił Samorząd Uczniowski.

Powiatowy Dzień Wolontariusza

Pizza, popcorn, wata cukrowa, cola, upominki i dobra zabawa – tak najkrócej można podsumować obchody Powiatowego Dnia Wolontariusza, które odbyły się 7 grudnia w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie. Ze względu na ograniczenia związane z pandemią udział w nich wzięła jedynie szóstka wolontariuszek (Joanna Balcerzak, Natalia Pietrowicz, Aleksandra Jasińska, Wiktoria Wieczorek, Klaudia Kincel i Karolina Wronka) z opiekunem p. Krzysztofem Świątkiem. W części oficjalnej podziękowania do wolontariuszy skierowali: p. Jan Kacprzyk - wicestarosta ostródzki oraz p. Jolanta Dakowska  lider wolontariatu.  Opiekunowie Klubów otrzymali także upominki – zestawy kreatywne, które wykorzystamy podczas warsztatów dla wolontariuszy. Część mniej oficjalna to zabawy integracyjne prowadzone przez grupę wodzirejów, a także poczęstunek – pizza, popcorn, wata cukrowa i słodycze. To było świetne pięć godzin dobrej zabawy!

Julia Sprawka wyróżniona

Julia Sprawka zdobyła wyróżnienie w II Wojewódzkim Konkursie Pieśni Patriotycznej Warmii i Mazur im. płk. Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszko”

Uczniowie Staszica nagrodzeni!

          W czasie konferencji podsumowującej  XXIII Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny podsumowany został XVII Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Grafiki Komputerowej: RODZINA, MŁODOŚĆ – MIŁOŚĆ - MAŁŻEŃSTWO RODZINA. Wśród nagrodzonych i wyróżnionych prac znalazły się prace Naszych Uczniów: Kinga Niekochańska - (nagroda Marszałka) - grafika komputerowa, Patryk Brodowski - (nagroda Wojewody) - grafika komputerowa,
Amelia  Kaczmarek - nagroda - grafika komputerowa.

Szlachetna Paczka w „Staszicu”

Już kolejny rok do akcji pomocy najbardziej potrzebującym włączyli się wolontariusze z naszego Klubu Wolontariatu ‘Klub Ośmiu’ oraz pracownicy i nauczyciele naszej szkoły. Pięknie zapakowane prezenty -  w tym nowiutką kuchenkę - zawieźliśmy w miniony weekend (11-12 grudnia) do magazynu „Szlachetnej Paczki” w ostródzkim amfiteatrze. Niedługo później prezenty trafiły do potrzebującej starszej osoby sprawiając jej piękne święta. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w tę akcję.

Dni Osób z Niepełnosprawnością w Staszicu

W grudniu obchodzimy w naszej szkole Dni Osób z Niepełnosprawnością. Z tej okazji odbyły się debaty z udziałem dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kajkowie. Dowiedzieliśmy się, że osoby te pełnią ważną rolę - są self-adwokatami, czyli rzecznikami praw własnych i innych osób z niepełnosprawnościami. Podzieliły się z nami swoimi doświadczeniami życiowymi, mówiąc o napotykanych barierach, ale też osiągnięciach i planach. Ich marzenia są podobne do naszych - wiążą się z chęcią znalezienia pracy, samodzielnym mieszkaniem, założeniem rodziny oraz godnym życiem. Mamy nadzieję, że w przyszłości jeszcze nas odwiedzą.

 Świąteczny Turniej Szachowy o Mistrzostwo „Staszica”

 „Turniej dziewcząt i chłopców o mistrzostwo Staszica w szachach”.

Do rywalizacji o miano najlepszego szachisty „Staszica” stanęło 15 zawodników, w tym gronie znalazła się jedna szachistka. Turniej rozegrano systemem szwajcarskim, na dystansie 6 rund, tempo gry wynosiło 10 minut + 2 sekundy, obowiązywały przepisy gry FIDE oraz Kodeks Szachowy PZSzach.

Nad przestrzeganiem zasad i przepisów gry czuwał sędzia główny - Mirosław Orłowski, posiadający licencję sędziego państwowego w szachach. Zwycięstwo w turnieju, którego celem była popularyzacja szachów wśród młodzieży szkolnej, wywalczył tegoroczny maturzysta Konrad Stachacz z 4 Tl. Na drugim miejscu uplasował się Kacper Kottewicz z 2Tl, a na trzecim Bartosz Pielach z 4Traf. Najlepsza trójka otrzymała statuetki oraz dyplomy, które osobiście wręczyła p. dyrektor „Staszica” Anna Teodorowicz.

Bożonarodzeniowy konkurs na świąteczny wystrój klas

          17 grudnia komisja konkursowa w składzie przedstawiciel Rady Rodziców, Dyrektor Szkoły, przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego oraz opiekun Samorządu Uczniowskiego,  a także   uczeń (wybrany losowo) rozstrzygnęli konkurs na Bożonarodzeniowy, świąteczny wystrój klas. Po długich i bardzo trudnych dyskusjach pierwsze miejsce zdobyła klasa 3 TlG, która przystroiła salę nr 6  ex aequo z klasą IV Tl, sala nr 113.

Drugie  miejsce zajęła klasa 2 Tmf i jej sala nr 212. Trzecie miejsce klasa 1fr, która świąteczną atmosferę wprowadziła do sali nr 103.

Wyróżnienie w konkursie zdobyła klasa 1 Tml, za swoją salą nr 8.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim którzy wzięli udział w konkursie dziękujemy. Dzięki Waszym staraniom szkoła wyglądała pięknie i świątecznie.

Zacznij strzyc jak profesjonalny Barber!

Uczniowie klasy I, II i III Technikum Usług Fryzjerskich uczestniczyli w pokazie BARBERSKIM. Pokaz odbywał się w Pracowni Ćwiczeń Praktycznych, a  przygotowany został przez nauczyciela zawodu Panią Honoratę Banasiuk oraz jej uczennicę Krzysię Dmowską.

Program szkoleniowy stworzony był specjalnie z myślą o uczniach, a więc poziom wiedzy dopasowany był do ich potrzeb i wiedzy. Uczniowie, dzięki uczestnictwu w pokazie uzyskali umiejętności manualne, znajomość najefektywniejszych technik strzyżenia oraz wiedzę teoretyczną.

Modelami w pokazie byli nauczyciele i uczniowie Staszica, którym organizatorzy serdecznie dziękują.

Pani Honorata Banasiuk jest bardzo dumna ze swojej uczennicy, a wyraziła to słowami  „UCZEŃ PRZERÓSŁ MISTRZA”. Krzysi Dmowskiej  serdecznie gratulujemy i dziękujemy za dobrze przygotowany, profesjonalny pokaz.

30 finał WOŚP za nami!

Kochani  jak co roku przystąpiliśmy do wsparcia akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy .

Cieszę się niezmiernie, iż podczas jubileuszowego finału, mimo trudnej sytuacji pandemicznej, udało się nam uzbierać kwotę 450 zł, (w tym vouchery ) która zasiliła konto WOŚP. Zostanie ona przeznaczona na leczenie dzieci zmagających się z poważnymi schorzeniami wzroku, które między innymi dzięki hojności osób o wielkich sercach otrzymają szansę, aby widzieć świat wyraźnie i kolorowo. Mocno wierzymy w to, że dobro wróci do Nas ze zdwojoną mocą, gdyż dawanie otwiera drogę do otrzymywania. Im więcej go dajemy, tym więcej dostajemy. Bądźmy zatem zawsze gotowi do niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują!

Wszystkim ogromnie DZIĘKUJEMY. Honorata Banasiuk, Hanna Klonowska.

Ósmoklasiści w Staszicu

W Pracowni Ćwiczeń Praktycznych, gościliśmy uczniów klas ósmych ze Zwierzewa, Tyrowa i Szkoły Podstawowej Nr 3 z Ostródy. Wizyta miała na celu zapoznanie młodzieży z ofertą kształcenia na rok szkolny 2022/23, a przede wszystkim pokazanie jak wygląda nauka w Pracowni Ćwiczeń Praktycznych, czyli tzw. warsztatach szkolnych. Ósmoklasiści mieli możliwość podpatrzeć jak wygląda praca Technika usług fryzjerskich, Technika logistyka oraz Technika  mechanika. Nauczyciele przedmiotów zawodowych w ciekawy sposób przedstawili dany zawód, chętnie odpowiadali na pytania uczniów. Koordynatorkami spotkania były: pani Agnieszka Luczek – doradca zawodowy i pani Hanna Klonowska – kierownik Pracowni Ćwiczeń Praktycznych.

 

„Polskie Powiedzenia i Przysłowia”

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego (w skrócie MDJO) odbył się konkurs online pt. „Polskie Powiedzenia i Przysłowia”. Wzięło w nim udział 16 uczniów naszej szkoły. MDJO to coroczne święto, które zostało ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 roku. Jego data upamiętnia wydarzenia w Bangladeszu, gdzie w 1952 roku pięciu studentów uniwersytetu w Dhace zginęło podczas demonstracji, w której domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma w założeniu: dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego, podnosić świadomość językową, kształtować poczucie odpowiedzialności za polszczyznę. Laureatami konkursu zostali:Joanna Lenger III TlG – I miejsce , Angelika Napiórkowska III Tl G – II miejsce, Kajetan Grosz oraz Wiktoria Wiktorowicz III Tl G – III miejsce (ex aequo)

Złote Szkoły NBP

Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego z inicjatywy Hanny Klonowskiej i Danuty Piękoś-Janulis  brał udział w programie Złote Szkoły NBP. To ogólnopolski program popularyzujący wiedzę ekonomiczną w środowiskach szkolnych. Ideą programu jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów.

W ramach programu uczniowie dwóch klas trzecich technikum kształcących się w zawodach: logistyk, reklama i fryzjer przygotowali debatę. Teza debaty została ukształtowana po „burzy mózgów” przeprowadzonej wśród uczniów zaangażowanych klas. Uczniowie ostatecznie zdecydowali się na wybór problemu szybkich pożyczek z uwagi na największe kontrowersje, jaki temat ten wzbudził oraz w wyniku zauważenia braku powszechnej wiedzy związanej
z zagadnieniami związanymi z tematyką tzw. chwilówek, np. czym jest RRSO.

Dalsze przygotowanie do debaty związane było z analizą materiałów dotyczących najbardziej znanych firm pożyczkowych, materiałów programu ze strony NBP, ulotek firm pożyczkowych dostępnych w naszym mieście i innych źródeł. Uczniowie poznali również najważniejsze zasady retoryki i prezentacji. Nad przygotowaniem debaty pracowali dodatkowo online na Teams ustalając linie prowadzenia argumentacji w grupach. Podczas debaty uczniowie swoje propozycje argumentowali podając dane statystyczne związane z sytuacją ekonomiczną społeczeństwa, poziomem zadłużenia.  Wyjaśniali  istotę pojęcia spirali zadłużenia,  odnosząc się do wymiaru psychologicznego związanego z zaspokajaniem potrzeb, dojrzałością do podejmowania decyzji.

Mówcy opozycji przede wszystkim wykorzystywali aspekt psychologiczny związany z sytuacją zaciągania szybkich pożyczek. Omawiali aktualną sytuację gospodarczą w kraju, nawiązywali do problemów związanych z ochroną zdrowia, destrukcyjnym wpływem wojny toczącej się za wschodnią granicą Polski. Ważne było również samo przygotowanie miejsca do debatowania. Zaaranżowanie klasy tak, aby przypominała miejsce debat oksfordzkich, fotografia brytyjskiego parlamentu, wykonanie plakatu informacyjnego przed salą debaty, a nawet dyskusje, jaki strój przygotować na dzień debaty - wszystko to elementy, które pozytywnie wpłynęły na przebieg debaty i zrealizowanie celów edukacyjnych

W ramach programu Złote Szkoły NBP 10 marca 2022r. z inicjatywy Hanny Klonowskiej i Danuty Piękoś-Janulis zorganizowano cykl zajęć w klasie II Technik Logistyk w celu połączenia treści ekonomicznych z takimi przedmiotami, jak: historia: „Pożyczka, kredyt, pieniądz od starożytności do współczesności” (Sławomir Kalwiński), język polski: „Język polski vs ekonomia i pożyczki” (Agata Krajewska), matematyka: „Procent prosty
i procent składany” (Monika Dudek), język niemiecki: „Pożyczki w Niemczech” (Krzysztof Świątek) i podstawy przedsiębiorczości: „Ryzyko pułapki rosnącego zadłużenia. Co trzeba wiedzieć o szybkich pożyczkach?” (Danuta Piękoś-Janulis). W realizacji zajęć pomagał nauczycielom zespół uczniów, jako Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej z klasy II Technik Logistyk w składzie: Kacper Kottewicz, Igor Rybiński, Jakub Werhun, Oliwia Węgrzynowska i Julia Szczepańska.

Turniej tenisa stołowego dziewcząt i chłopców o mistrzostwo „Staszica”

 Zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem, do walki o mistrza stanęło prawie czterdziestu uczniów. Przed rywalizacją sportową odbyło się losowanie grup eliminacyjnych oraz przedstawienie regulaminu i systemu turnieju. Chłopcy rywalizowali w sześciu grupach, a  dziewczęta w  dwóch grupach.

Faworytem i zwycięzcą wśród chłopców był Rocco De Rosa, który nie oddał rywalom nawet seta. W rywalizacji dziewcząt zwyciężyła  Angelika Baniewicz. Najlepsza trójka  dziewcząt: Baniewicz Angelika – 3efG, Badaszewska Julia – 4Traf, Wiktorowicz Wiktoria – 3TlG i najlepsza trójka chłopców:  Rocco De Rosa – 3wG, Legęza Wojciech – 3wP i Ziulewski Adam – 2Tmf. Wszyscy  otrzymali piękne szklane statuetki, które wręczył uczniom dyrektor Dariusz Marchlewski. Organizatorem turnieju był nauczyciel  Tomasz Laskowski.

Konkurs " Turbolandeskunde

Na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim  w Olsztynie odbyła się VII edycja konkursu " Turbolandeskunde - Wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego".

W wojewódzkim,  II etapie konkursu, uczniowie naszej szkoły Aleksandra Nojman, Agata Radzimińska oraz Mikołaj Śliwiński zajęli 6 miejsce. 

Różowa Skrzyneczka

 

Samorząd Uczniowski objął patronatem akcję Fundacji Różowa Skrzyneczka.

Różowa Skrzyneczka jest fundacją walczącą z wykluczeniem i tabu menstruacyjnym. Zabiegamy o powszechny dostęp do bezpłatnych środków higieny osobistej na czas menstruacji w przestrzeni publicznej. W różowych skrzyneczkach znajdują się darmowe podpaski i tampony. Takie skrzyneczki znajdują się na terenie naszej szkoły od pewnego czasu.  Działamy zgodnie z zasadą: weź, jeśli potrzebujesz, zostaw, jeśli masz nadmiar!

Dzień Żołnierzy Wyklętych

 

W związku z panującą nadal pandemią i zaleceniami, aby nie gromadzić się w dużych skupiskach ludzkich Dzień Żołnierzy Wyklętych uczciliśmy kręcąc film edukacyjny. Projekcja filmu odbyła się na lekcjach. Film przygotowali Kuba Werhun, Kacper Kostewicz i Małgorzata Kierozalska

Dzień Kobiet

Dnia 08 marca 2022 r. w szkole obchodzony był Dzień Kobiet. Z tej okazji Samorząd Uczniowski przygotował kartkę z życzeniami, która opublikowana została na stronie szkoły oraz na stronie szkolnego facebooka. Ponadto Samorząd Uczniowski przygotował słodki poczęstunek w postaci cukierków dla dziewcząt, które to zostały rozdane w szkole. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego chodzili do klas i wręczali słodycze dziewczętom oraz składali życzenia. Dodatkowo by uświetnić Dzień Kobiet kadra nauczycielska tego dnia nie odpytywała dziewcząt na zajęciach lekcyjnych.

Oliwia Drożdż wśród 'Ośmiu Wspaniałych" Powiatu Ostródzkiego!

31 marca w Centrum Użyteczności Publicznej odbyła się Powiatowa Gala Samorządowego Konkursu Nastolatków 'Ośmiu Wspaniałych". Nasza wolontariuszka - Oliwia Drożdż z klasy 2 Tl została jedną ośmiu najlepszych w powiecie. Wyróżnienie i statuetkę wręczył starosta Ostródzki, p. Andrzej Wiczkowski. Warto dodać, że w czasie gali wystąpili też nasi uczniowie: Kacper Kottewicz (2 Tl) oraz Julia Bilik (3TfrP), którzy przybliżyli nam sylwetki wolontariuszy.

Wsparcie osobom przybyłym z Ukrainy

Dwaj uczniowie z klasy 2TMF wspomagają działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Ostródzie poprzez udzielanie wsparcia osobom przybyłym z Ukrainy. Maksym oraz Stanislav władają językiem polskim oraz ukraińskim, dzięki temu mogą pomóc swoim rodakom w załatwianiu spraw formalnych w ZUS-ie. Zaangażowanie, profesjonalizm oraz kultura osobista chłopców jest na wysokim poziomie. Dla uczniów to świetna okazja do kształtowania kompetencji komunikacyjnych. Zdobyte doświadczenie na pewno zaprocentuje w przyszłości. A pomoc innym, to bezcenny dar.

„Przyjemne z pożytecznym”

Klasa II Tl po raz kolejny uczestniczyła w spotkaniu integracyjnym w miejscowości Międzylesie. Jednym z punktów programu było sprzątanie pobliskiego lasu. Dzięki uprzejmości mieszkańców Międzylesia, uczniom udostępniono świetlicę wiejską, w której młodzież starała sie rozwinąć swoje talenty kulinarne i sportowe. Uczniowie smażyli naleśniki i frytki, grali w tenisa stołowego, piłkarzyki oraz gry planszowe.  Przy ognisku piekli kiełbaski. Opiekunami  integracji byli Sławomir Kalwiński i Arkadiusz Stano.

Akcja Żonkile

79 lat temu, 19 kwietnia 1943 roku, wybuchło Powstanie w Gettcie Warszawskim. Społeczność naszej szkoły wzięła udział w akcji Żonkile - na znak, że „ŁączyNasPamięć”

Pani dyrektor Anna Teodorowicz wręczyła nagrody uczestnikom konkursu plastycznego, organizowanego w ramach akcji Żonkile 2022. Akcja Żonkile organizowana jest co roku i upamiętnia powstanie w getcie warszawskim. Tegoroczna kampania kładła nacisk na potrzebę wyrażania sprzeciwu wobec wojny i wszelkiej agresji, dlatego nasz szkolny konkurs dotyczył wykonania plakatu propagującego: wolność, godność człowieka i pokój na świecie. Na konkurs wpłynęło dziesięć prac. Miejsce pierwsze zajęła Dominika Getka z klasy 2wf, drugie miejsce zajął Dominik Kuzioła z klasy 3wP, zaś trzecie miejsce przyznano uczennicy klasy 2 wf- Dominice Zagrobelnej. Wyróżnienia w konkursie zdobyli: Aleksandra Jasińska- 3 TrfG, Krzysztof Prusik- 3 TfrG, Paulina Krajewska-2 Tmf, Wiktoria Filiczkowska- 3 feP. Nagrodzeni uczniowie otrzymali nagrody: zestawy plastyczne, szkicowniki i słodycze. W szkole można oglądać pokonkursową wystawkę prac.

Konkurs  „Daj odpadom drugie życie ”

Zgodnie z jednym z kierunków  polityki oświatowej państwa -  „ wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach” w naszej szkole został przeprowadzony konkurs pt. „Daj odpadom drugie życie ”. Celem  konkursu było : kształtowanie postaw ekologicznych, zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej, promowanie wśród młodzieży idei powtórnego wykorzystania odpadów, znajomość różnych technologii utylizacji odpadów, rozwijanie wyobraźni twórczej i uzdolnień plastycznych, manualnych, artystycznych. Po wielu dniach ciężkiej pracy, kilka klas zaprezentowało  swoje fantastyczne dzieła.  Komisja konkursowa miała bardzo trudne zadanie. Obrady jury trwały prawie godzinę, bardzo trudno było wyłonić zwycięzców. Po spornych dyskusjach, uwagach członków jury udało się, mamy nagrodzonych. I miejsce – klasa II wf 100 zł, II miejsce – klasa  I Tml 70 zł,III miejsce – klasa II Tmf 50zł, wyróżnienie klasa III Tfr/P. Wszystkim składamy wielkie gratulacje i  podziękowania  za wielki wkład pracy, pomysłowość i wytrwałość w działaniach. Organizatorem konkursu była p. Kamila Ostrowska.

Konkursu Matematyka w życiu codziennym - sklep

 „Matematyka w życiu codziennym – sklep” to konkurs zorganizowany przez p. Monikę Dudek we współpracy  z p. Danutą Piękoś-Janulis i p. Hanną Klonowską. Wzięli w nim udział przedstawiciele ośmiu klas szkoły branżowej. Uczniowie pracowali w parach i dzielnie rozwiązywali zadania związane z praktycznym wykorzystaniem matematyki. Jury w składzie: Kacper Kottewicz, p. Katarzyna Kulaszewicz i p. Hanna Klonowska wyłoniło następujących laureatów: I miejsce klasa 3 imkG w składzie: Paulina Kwitkowska, Karol Mówiński, II miejsce klasa 3 mikP w składzie: Paweł Bogusz, Marcin Domagalski, III miejsce klasa I ei w składzie: Dorota Wastag, Aleksander Gera.

Szkolny konkurs frazeologiczny „Twardy orzech do zgryzienia”!

Na początku czerwca w „Staszicu” odbył się Szkolny Konkurs Frazeologiczny, w którym wzięli udział uczniowie klas pierwszych. Celem konkursu było pogłębianie zainteresowań językiem polskim, w szczególności polską frazeologią, wzbogacanie znajomości związków frazeologicznych różnego pochodzenia, rozwijanie wyobraźni, kreatywności w pisaniu  z wykorzystaniem związków frazeologicznych. W konkursie  I miejsce – Karol Kowalski z klasy I fk, II miejsce – Karolina Łuniewska z klasy I T ml, III miejsce – Julia Kupniewska z klasy I Tfr .

„Żyj finansowo!” 2022

Uczniowie Łukasz Klukowski i Adam Fabianowicz z klasy III Technik Logistyk pod opieką pani Hanny Klonowskiej i Danuty Piękoś-Janulis wzięli udział w konkursie „Żyj finansowo!” 2022.  Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w Gdyni, a celem zwiększenie efektywności przyswajania nabytej wiedzy z zakresu racjonalnego gospodarowania finansami osobistymi. Zadaniem uczestników
w I etapie szkolnym konkursu było przygotowanie pracy pisemnej nt. „Oszczędzać czy inwestować? Omów w przystępny sposób znane Ci produkty oszczędnościowe i inwestycyjne uwzględniając ich wady i zalety z Twojego punktu widzenia. Do finału w dniach 10-12 czerwca zakwalifikował się Łukasz Klukowski i zajął w nim 10 miejsce. Gratulujemy !

Jubileusz 75 – lecia Szkoły

Zespół  Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie ma już 75 lat.

          To już 75 razy rozpoczynaliśmy i kończyliśmy rok szkolny, wykształciliśmy pokolenia specjalistów, rzemieślników dobrze przygotowanych do pracy   w zawodzie. W obchodach jubileuszu towarzyszyło nam wiele osób, które razem z nami cieszyły się z naszych sukcesów.  Wielkie grono gości zaszczyciło nas swoją obecnością podnosząc jednocześnie jej rangę. Serdecznie wszystkim dziękujemy za obecność i płynące z serca życzenia.

Mamy nadzieję, że uroczystość na długo pozostanie w naszej pamięci i powróci do nas we wspomnieniach.

   Obchody jubileuszu zainaugurowała uroczysta msza święta w Kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Ostródzie. Następnie odbyła się gala jubileuszowa z udziałem zaproszonych gości. Wśród nich znaleźli się: Senator RP – Pani Bogusława Orzechowska, Poseł na sejm RP – Pan Zbigniew Babalski, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Pan Marek Gustaw Brzezin, Ksiądz prałat Roman Wiśniowiecki, Starosta Powiatu Ostródzkiego – Pan Andrzej Wiczkowski, Wójt Gminy Ostróda - Pan Bogusław Fijas oraz wiele innych osób związanych z samorządem lokalnym i szkołą.

    W  drugiej części spotkania pani dyrektor Anna Teodorowicz przedstawiała historię szkoły.  Następnie swoje życzenia i gratulacje składali przybyli na uroczystość samorządowcy, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, w tym dyrektorzy pozostałych szkół ponadgimnazjalnych powiatu ostródzkiego. Słowa uznania wygłosił również Starszy Cechu Andrzej Siwczak. Wręczył szkole srebrny Medal „Za Zasługi  dla Rzemiosła Warmii
i Mazur”.

    Jubileusz zakończyła część artystyczna w formie pokazu historii mody szkolnej.

Dyrektor Szkoły serdecznie dziękuje wszystkim przybyłym za obecność i płynące z serca życzenia.

Nowe porozumienie o współpracy w Staszicu

Kolejne przedsiębiorstwo zdecydowało się na współpracę ze Staszicem.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Ostródzie dołączyło do szerokiego grona firm współpracujących ze szkołą. Oficjalnego podpisania porozumienia o współpracy dokonał prezes MPEC pan Wojciech Zalewski oraz dyrektor szkoły Anna Teodorowicz. Strony deklarują rozwój współpracy, wymianę doświadczeń w działalności dydaktycznej i szkoleniowej, jak również udział we wspólnych przedsięwzięciach
o charakterze edukacyjnym tj. organizację praktyk, staży i wizyt roboczych uczniów i nauczycieli u Pracodawcy, organizację spotkań promujących rynek pracy na terenie szkoły oraz promowanie w środowisku lokalnym wspólnych działań na rzecz kształcenia zawodowego.

XIII Powiatowe Dni Sportu

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zawodach sportowych zorganizowanych w ramach XIII Powiatowych Dni Sportu. Wydarzenie miało miejsce na boisku „Orlik” i szkolnej sali sportowej. Imprezę otworzyli Andrzej Wiczkowski – Starosta Ostródzki. Święto sportu w Powiecie Ostródzkim było wspaniałą okazją do stworzenia sportowej atmosfery. Nasza szkoła wzięła udział w poszczególnych dyscyplinach; piłka nożna chłopców, piłka siatkowa mix, piłka koszykowa chłopców. Reprezentacja szkoły w piłce nożnej wywalczyła I miejsce. Reprezentacja piłki siatkowej  zajęła VI miejsce, a piłki koszykowej  IV miejsce.

Poznaj Polską - Beskid Żywiecki

 

15 czerwca 2022 o poranku młodzież z klas 1ml T, 2we BS1, 3lG T, 3lP T wyruszyła pociągiem w kierunku Bielska Białej. Opiekunami grupy byli wychowawcy p. Krzysztof Zakrzewski, p. Agnieszka Luczek i p. Anna Demska.  Po południu uczestnicy zostali zakwaterowani w sympatycznym Domu Turysty PTTK w Bielsku Białej, a następnie wybrali się na spacer po Starówce w poszukiwaniu bajkowych postaci...

Kolejny dzień to wyprawa w góry, którą rozpoczęto z Przełęczy Krowiarki i zdobywano kolejne szczyty masywu Babiej Góry: Sokolnica, Kępa, Gówniak i Diablak zwany też Babią Górą. Piękne widoki zapierające dech w piersiach i miło spędzony wspólnie czas zrekompensowały wszystkim trudy wędrówki.

Ostatniego dnia uczniowie cieszyli się długo wyczekiwanymi atrakcjami w Energylandii. Zdjęcia ukazują tylko cześć emocji, które towarzyszyły uczestnikom wycieczki...

Zakończenie roku szkolnego 2021 – 2022

W piątek, 24 czerwca 2022 r. odbyło się uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2021 - 2022 z jednoczesnym pożegnaniem uczniów klas III Branżowej Szkoły I Stopnia. Samorząd Uczniowski we współpracy z uczniami klas III Technikum oraz klas II, Branżowej Szkoły I Stopnia przygotował uroczystą ceremonię Zakończenia Roku Szkolnego 2021/2022. W uroczystości wzięli udział: Pani Dyrektor Anna Teodorowicz, Pan Wicedyrektor Dariusz Marchlewski oraz zaproszeni goście: Dyrektor Biura Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców Pani Sylwia Tumińska, Starszy Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców Pan Andrzej Siwczak, Kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Ostródzie Pani Teresa Wojtowicz, Prezes Wagon Serwis Ostróda Pan Sławomir Garwacki, a także Wychowawcy, Grono Pedagogiczne, Uczniowie oraz Pracownicy Szkoły. Podczas uroczystości Pani Dyrektor Anna Teodorowicz wręczyła wyróżnionym uczniom statuetki, dyplomy i gratulacje za bardzo dobre wyniki w nauce, wysoką frekwencję oraz osiągnięcia sportowe. Kierownictwo oraz Przedstawiciele Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców oraz Ochotniczego Hufca Pracy podczas uroczystości wyróżniło oraz nagrodziło szerokie grono uczniów. Trzech  uczniów otrzymało stypendia ufundowane  przez Prezesa Wagon Serwis Ostróda za dobre wyniki uzyskane  na praktykach.

Były też nagrody, wyróżnienia i podziękowania za pracę w szkolnym wolontariacie, nagrody za konkursy literackie oraz nagrody z projektu „Złote Szkoły NBP”. Zakończenie Roku Szkolnego uświetniło wspólne zdjęcie kończących naukę Uczniów klas III Szkoły Branżowej I Stopnia z Panią Dyrektor Anną Teodorowicz, Panem Wicedyrektorem Dariuszem Marchlewskim oraz Wychowawcami.

Kończącym szkołę Uczniom klas III Szkoły Branżowej I Stopnia dziękujemy za wspólnie spędzone 3 lata oraz życzymy POWODZENIA!!!

ROK SZKOLNY 2022 – 2023

1 września 2022 w „Staszicu” rozległ się pierwszy dzwonek. 

Gospodarzami uroczystości  rozpoczęcia Roku Szkolnego 2022 – 2023 był Starosta ostródzki pan Andrzej Wiczkowski oraz dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Staszica pani Anna Teodorowicz.

W Powiatowej Gali Rozpoczynającej Rok Szkolny wzięli udział licznie zaproszeni goście. Zgromadzeni wysłuchali przemówień i życzeń Starosty Ostródzkiego Pana Andrzeja Wiczkowskiego, Dyrektor Szkoły Anny Teodorowicz, Wojewódzkiego Koordynatora Wolontariatu Pani Jolanty Dakowskiej, Podstarszego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Ostródzie Pana Andrzeja Zwierzyńskiego, Dyrektor Biura Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Ostródzie Pani Sylwii Tumińskiej oraz Kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Ostródzie Pani Teresy Wojtowicz. Uroczystość uświetnił występ grupy wokalnej w składzie: Julia Sprawka oraz Oliwia Otremba pod kierownictwem Pani Agaty Krajewskiej.

Wszystkim uczniom życzymy powodzenia i trzymamy kciuki za przyjemnie spędzony w „Staszicu” rok szkolny 2022/2023.

Narodowe czytanie w Staszicu

Nie samym przygotowaniem do zawodu żyje człowiek! Zgodnie z tą ideą, uczniowie naszej szkoły włączyli się w tegoroczną edycję Narodowego Czytania. Jedenasta odsłona Narodowego Czytania to lektura „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. To właśnie ten cykl wierszy Mickiewicza wyznaczył początek romantyzmu w Polsce. Swoją interpretację ballady „Lilie” przedstawili uczniowie klasy 2 Tml podczas lekcji języka polskiego.

Spotkania uczniów z policjantami

12 września rozpoczęły się spotkania uczniów naszej szkoły z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie - asp. szt. Markiem Olszewskim i st. asp. Marcinem Duńskim. Prowadzone pogadanki dotyczyły odpowiedzialności karnej osób nieletnich i miały na celu uświadomienie konsekwencji wynikających z nieprzestrzegania prawa i regulaminu szkoły. Serdecznie dziękujemy policjantom za współpracę.

Fryzjerki Staszica na Targach Trendy Hair  Fashion

W weekend 17-18 września  w Nadarzynie koło Warszawy odbyły się międzynarodowe targi Beauty Forum & Hair, w których uczestniczyli uczniowie kształcący się w zawodach fryzjerskich oraz reklamy pod opieką Agnieszki Mierzejewskiej. Czas spędzony na targach wypełniły pokazy branżowe, wykłady, konkursy i prezentacje firm i ekspertów działających w branży kosmetyczno - fryzjerskiej, za sprawą których można było pogłębić wiedzę, poznawać sposoby promocji marki oraz ich atrakcyjne usługi i produkty wraz z najnowszymi trendami. Świetnie spędzony wspólny czas, wspólna podróż i spotkanie w McDonaldzie pozwoliły uczestnikom zacieśnić relacje, a nawet zaprezentować umiejętności taneczne i wokalne.

W czwartek 22 września uczniowie naszej szkoły wzięli udział w pielgrzymce Szkół Ponadpodstawowych do Sanktuarium Maryjnego w Lubajnach. To już kolejny raz idziemy do matki Bożej prosić o pomyślność i Boże błogosławieństwo w nowym roku szkolnym.

Szkoła to nie tylko nauka

Szkoła to nie tylko nauka, to wspólny czas na lekcjach, na przerwach, na wycieczkach i innych spotkaniach integracyjnych. Klasa II fk spędziła ten wspólny czas na seansie filmowym w kinie Helios w Olsztynie 27 września.

Próbna ewakuacja uczniów i pracowników

27 września odbyła się próbna ewakuacja uczniów i pracowników. Osiągnęliśmy bardzo dobry czas zbiórki. Jesteśmy zdyscyplinowani, a przez to bezpieczni

Mistrzostwa Powiatu Ostródzkiego Licealiada Warmińsko- Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego  w piłce nożnej dziewcząt

 

Na boisku szkolnym Liceum Ogólnokształcącego w Ostródzie, odbyły się Mistrzostwa Powiatu Ostródzkiego Licealiada Warmińsko- Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego  w piłce nożnej dziewcząt. Nasze dziewczyny walczyły dzielnie zajmując trzecie miejsce. Gratulacje dziewczyny. Drużynę przygotował nauczyciel wychowania fizycznego Mateusz Orkisz.

Dzień chłopaka

Dziewczęta naszej szkoły nie zapominają o swoich kolegach. W Dniu Chłopaka częstowały chłopców słodkościami, obdarowywały pięknym uśmiechem i życzeniami

XXIV Warmińsko – Mazurskie Dni Rodziny

Nagroda Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w XVIII Wojewódzkim Konkursie Plastycznym i Grafiki Komputerowej „Rodzina z wartościami to silna rodzina” ogłoszonym w ramach XXIV Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny otrzymał Kacper Kottewicz

Nagroda Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego w XVIII Wojewódzkim Konkursie Plastycznym i Grafiki Komputerowej „Rodzina z wartościami to silna rodzina” ogłoszonym w ramach XXIV Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny otrzymała Dorota Wiśniewska

Dzień Edukacji Narodowej

Tradycyjnie 14 października obchodziliśmy DEN. Jest to święto nauczycieli, uczniów i pracowników oświaty. Z tej okazji zebraliśmy się na uroczystym apelu. Swoją obecnością zaszczyciło nas wielu gości. DEN to okazja do nagrodzenia nauczycieli, którzy wyróżniają się w pracy pedagogicznej. Nagrodzeni zostali także pracownicy administracji i uczniowie. Akademię uświetnił występ Szkolnej Grupy Wokalnej.

Uczeń klasy I Tl Kornel Janiszewski zdobył I miejsce w XII Turnieju Karate Kyokushin o Puchar Prezydenta miasta Ciechanów

Różowy październik

Październik jest miesiącem profilaktyki raka piersi. W tym miesiącu 160 uczniów miało możliwość wzięcia udziału w  kampanii. W szkole zorganizowano ciekawe wykłady, przygotowano broszury i ulotki. Tradycyjnie już prelekcję wygłosiła pani Ewa Wawrzonkowska z Ostródzkiego Towarzystwa Amazonki.

Najpierw trzeba poznać, a później już nie da się nie pokochać, czyli lekcja patriotyzmu lokalnego.

25 października młodzież naszej szkoły miała okazję uczestniczyć w wykładzie z zakresu edukacji regionalnej. Spotkanie poprowadził pan Krzysztof Kowalczyk, przewodnik turystyczny z Zachodniomazurskiego Stowarzyszenia Przewodników. Uczniowie klas: 4 Tl i 1 Tl poznali ciekawe miejsca powiatu ostródzkiego, słuchali o historii Warmii i Mazur, a także o aspektach związanych z pracą przewodnika. Pan Krzysztof Kowalczyk pokazywał , że przewodnicy nie tylko dzielą się wiedzą z różnych dziedzin (również z zakresu poprawnego komunikowania się) i przekazują znaczące informacje związane z odwiedzanymi przez turystów miejscami oraz sprawują opiekę nad odwiedzającymi. To praca to także działanie na rzecz patriotyzmu i miłości do naszych małych ojczyzn. Spotkanie współorganizowały nauczycielki: A. Turulska i M. Zwalińska.

Warmińsko – Mazurski Tydzień Kariery

Z okazji Warmińsko – Mazurskiego Tygodnia Kariery gościliśmy w szkole doradcę zawodowego p. Adriana Godlewskiego oraz p. Mariusza Bojarowskiego – dyrektora PUP w Ostródzie. Uczniowie klas IV technikum i III branżowych otrzymali wiele praktycznych informacji związanych z obecną sytuacją na rynku pracy, a także dowiedzieli się o tym, jakie usługi są świadczone przez PUP w Ostródzie, z których będą mogli wkrótce skorzystać. Organizatorem spotkania była p. Hanna Klonowska i Danuta Piękoś - Janulis

Medal dla „Staszica”

Jedną z wielu tradycji Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie jest odbywająca się co roku uroczystość Pasowania na ucznia zawodu rzemieślniczego oraz „wyzwolenia na czeladnika”. W tym roku było wyjątkowo!

Głównym organizatorem uroczystości jest Rzemiosło, a dokładnie Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Ostródzie, a korzenie tej tradycji sięgają ponad 700 lat. Aktu „pasowania na ucznia” i „wyzwolenia na czeladnika” dokonał Starszy Cechu pan Andrzej Siwczak. Zaszczytu pasowania na ucznia szkoły branżowej pierwszego stopnia w zawodzie rzemieślniczym dostąpiło ponad 100 uczniów w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, cukiernik, elektryk,  krawiec, kucharz, monter sieci i instalacji sanitarnych oraz stolarz.

Dla społeczności „Staszica” tegoroczne wydarzenie było szczególnie ważne, ponieważ szkoła dostąpiła wielkiego zaszczytu – za zasługi, Prezydium Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego postanowiło uhonorować ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie Platynowym Medalem im. Jana Kilińskiego. To jedno z najwyższych i najważniejszych odznaczeń, które od dziś zdobić będzie Sztandar naszej szkoły i przypominać o wkładzie wniesionym w rozwój rzemiosła w regionie.

W tej pięknej uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście i uczniowie „Staszica”. Wśród zaproszonych gości byli między innymi: Pan Piotr Turowski Dyrektor Departamentu Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego, Pan Andrzej Wiczkowski – Starosta Powiatu Ostródzkiego, Pan Zbigniew Michalaka –Burmistrz Miasta Ostróda, Pan Grzegorz Kastrau – Zastępca Wójta Gminy Ostróda, Pan Adam Przybysz – Prezes Warmińsko – Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie, Pani Anna Teodorowicz – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie, Pan Dariusz Marchlewski – Wicedyrektor ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie, Pan Mariusz Bojarowski - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie, Pani Anna Zajączkowska Kierownik Wydziału Oświaty i CKZ
W-MIRiP w Olsztynie, Pani Agnieszka Drwiega Inspektor Wydziału Oświaty i CKZ W-MIRiP w Olsztynie, Pani Teresa Wojtowicz – Kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Ostródzie, Pan Piotr Kaszczyński – Kierownik Szkolenia Praktycznego ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie, Mistrzowie szkolący, Wychowawcy Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Ostródzie, Pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Ostródzie, Nauczyciele i wychowawcy ostródzkiego „Staszica”.

Szkoła pamięta..

Pamiętamy... W październiku i listopadzie  nasi wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu 'Klub Ośmiu' odwiedzają ostródzkie cmentarze i zapalając symboliczną lampkę pokazują, że społeczność naszej szkoły pamięta o tych nauczycielach i pracownikach szkoły, którzy odeszli. Jako pierwszy obraliśmy w tym roku cmentarz na ul. Chrobrego, później udamy się też na ul. Spokojną.

Święto szkoły

w „Staszicu” odbyło się Święto Patrona Szkoły. Po uroczystej części apelu, na której można było zapoznać się z sylwetką Stanisława Staszica, pani Dyrektor Anna Teodorowicz przekazała przewodniczącemu Samorządu Uczniowskiego symboliczny klucz do bram szkoły, tym samym oddając młodzieży szkołę we władanie na czas Otrzęsin Klas Pierwszych. Pierwszoklasiści po prezentacji zawodów, w których się kształcą, wzięli udział w kilku konkurencjach przygotowanych przez starsze koleżanki i kolegów z Samorządu Uczniowskiego. Wychowawcy i „kociaki” musieli między innymi wykazać się umiejętnościami muzycznymi, plastycznymi, czy też wiedzą o szkole. Pierwszaki spisały się na medal i zasłużyły na miano pełnoprawnych członków społeczności uczniowskiej Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie.

„Orlęta. Grodno ‘39”

Uczniowie z klasy I T L i II BS ei obejrzeli film „Orlęta. Grodno ‘39”
w kinie Helios w Olsztynie pod opieką Agnieszki Turulskiej, Anny Grabowskiej i Teresy Wojtowicz. Film poprzedzony był prelekcją nt. wydarzeń historycznych z okresu napaści  ZSRR na Polskę we wrześniu 1939. Akcja filmu przedstawia dramatyczny obraz wojny widziany oczami dwunastoletniego chłopca, Leona. Ujmujące widowisko, przepełnione faktami historycznymi
i bohaterską walką o wolność ojczyzny. Uczniowie mogli  zobaczyć jakie zło czyni  wojna, a dzieci i młodzież bohatersko bronią miasta, stając się ofiarami niezwykłego okrucieństwa okupantów.

          W drodze powrotnej uczniowie zwiedzili olsztyńską Starówkę. Wyrazili swoje zadowolenie ze spędzenia dnia poza szkolną ławką.  Docenili to, że mogli bardziej zintegrować się i  spędzić razem wolny czas.

Praca profilaktyczno-wychowawcza

W ramach pracy profilaktyczno-wychowawczej szkoła i policja utrzymują stałą, bieżącą współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń.  Uczniowie klas pierwszych  technikum uczestniczyli w spotkaniu z aspirantem sztabowym, panem M. Olszewskim oraz aspirantem, panem P. Koterwas. Podejmowano m.in. tematykę związaną z zagrożeniami przestępczością oraz demoralizacją młodzieży w środowisku lokalnym, odpowiedzialnością nieletnich za popełnione czyny karalne, zasadami bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

WORLD CAFE na lekcjach języka polskiego

 W klasie II Tfr miała miejsce edukacja z wykorzystaniem metody WORLD CAFE. Podczas rozmów stoliczkowych uczniowie prowadzili ukierunkowaną dyskusję na tematy inspirowane treścią „Skąpca” Moliera. Wymieniali poglądy m.in. o roli rodziny w życiu człowieka, konsumpcjonizmie, wartościach nadrzędnych, o tym, co postawić na pierwszym miejscu, by być szczęśliwym  i spełnionym człowiekiem. W swoich wypowiedziach odwoływali się do artykułu „Być czy mieć”  opublikowanego na stronie: https://osrodkiterapii.pl/byc-czy-miec/ . Dzięki wykorzystaniu tego sposobu współpracy, młodzież  mogła przedyskutować własne doświadczenia                            w kontekście poruszanych tematów. Przy okazji odbywali trening sprawności komunikacyjnych, takich jak: prezentowanie swojego punktu widzenia, obronę własnego stanowiska za pomocą argumentów, aktywnego słuchania. W atmosferze szacunku, poczucia bezpieczeństwa i  odpowiedzialności za słowa uczyli się empatii. Lekcję  z elemenatmi procesu terapeutyczngo przygotowała i poprowadziła  p. Agata Krajewska

11 Listopada Święto Odzyskania Niepodległości

W Staszicu  obchodzimy Dzień Niepodległości bardzo uroczyście. Od samego rana przywitały nas pieśni patriotyczne. Aby podkreślić wagę święta na telebimach możemy oglądać zdjęcia  i rysunki przedstawiające bohaterów naszej wolności.Nauczyciele języka polskiego i historii przeprowadzili lekcje patriotyczne przybliżające uczniom rangę i wagę obchodzonego Święta. O godzinie 11.11 cała społeczność szkolna w ramach akcji „Szkoła do Hymnu” odśpiewała Hymn Państwowy. Przedstawiliśmy również młodzieży krótki rys historyczny dróg do wolności. Uczniowie wybranych klas technikum wzięli udział w konkursie historycznym dotyczącym odzyskania niepodległości.

Cały dzień w Staszicu upłynął w świątecznym i patriotycznym nastroju.

Narodowe Święto Niepodległości - 11 Listopada

W piątek, 11 listopada, w dniu Narodowego Święta Niepodległości odbyły się w naszym mieście uroczystości dla uczczenia 104. rocznicy wyzwolenia Polski spod jarzma zaborców. W obchodach święta każdego roku bierze udział nasza szkoła.  Tradycyjnie wystawiliśmy Sztandar Szkoły, a delegacja nauczycieli złożyła wiązankę kwiatów pod pomnikiem Magna Res Liberta w ostródzkim parku.

Czym jest patriotyzm? –konkurs

Podsumowując wydarzenia listopadowe związane z obchodami Święta Odzyskania  Niepodległości, uczniowie klas szkoły  branżowej,  w ramach lekcji historii i języka polskiego, brali udział w konkursie na najciekawszą pracę pisemną pt. „Czym dla Ciebie jest patriotyzm”? Spośród wielu  wypowiedzi nagrodzono trzy najciekawsze prace:  I miejsce zajął Jakub Pawlus  z  klasy  IIei, II miejsce – Aleksandra Graszek  klasy  I ei i III miejsce – Monika Krawczyk z klasy I w. Wszystkim biorącym udział w Konkursach  serdecznie gratulujemy.

Otwarta Firma- Światowy Dzień Przedsiębiorczości

W ramach programu Otwarta Firma- Światowy Dzień Przedsiębiorczości na zajęciach podstaw działalności gospodarczej  w klasie III Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie fryzjer pani Sylwia Brosze z MCK  w Ostródzie przybliżyła uczniom informacje z zakresu stosunku pracy, stron stosunku pracy, podstawowych zasad regulujących warunki nawiązania stosunku pracy, rodzajów umów o pracę oraz obowiązków pracodawcy wynikających z zatrudnienia pracownika. Spotkanie zorganizowała Hanna Klonowska i Danuta Piękoś-Janulis.

Uczyliśmy się o stresie

 

Raczej nikomu nie trzeba mówić, że stres pełni ważną funkcję w życiu człowieka, jest czymś w rodzaju alarmu. Naszych przodków ostrzegał przed drapieżnikami lub innymi niebezpieczeństwami, współcześnie automatyczna reakcja na stres uruchamia się w momencie doświadczania presji, kłopotów życiowych czy konfliktów. Każdego może stresować coś innego i każdy może inaczej sobie ze stresem radzić.

 O sposobach skutecznej samoregulacji (z ang. „selfreg”)  uczyli się uczniowie klas III wf oraz II ei. Spośród ośmiu poznanych narzędzi, m.in. wizualizacji, mapy uczuć czy uważnego słuchania, najbardziej interesujące okazały się: technika SNAP – STOP –zatrzymaj się , NOW – pomyśl o tym, co pomoże ci zachować spokój AND PLAN – zaplanuj działania, które zmniejszą natężenie trudności, oraz jedna z technik  „na tu i teraz”: odliczanie wstecz od 123 z przeskokiem co dziewięć. Koniecznie je przetestujcie! Zajęcia z elementami procesu terapeutycznego przeprowadziła Agata Krajewska.

Z wycieczek czerpiemy radość

    Wycieczki to moment, kiedy wydostajemy się ze szkolnych murów i poznajemy się w zupełnie innych warunkach. Nauczyciel na chwilę staje się przewodnikiem, a uczeń towarzyszem podróży. Dzięki wspólnym outdoorowym wypadom nie tylko budujemy pozytywne skojarzenia ze szkołą, przełamujemy rutynę, spędzamy czas śmiejąc się i rozmawiając, lecz także uczymy się wspólnego planowania, rozwijamy zdolność do współpracy, a dzięki wspólnym spacerom obniżamy poziom stresu. PO PROSTU JESTEŚMY RAZEM.

Czy warto obejrzeć kolejną część serii „Listy do M”? Naszym zdaniem tak, ponieważ pod maską pełnej humoru świątecznej atmosfery filmu kryją się ważkie tematy. Dlatego też produkcję Łukasza Jaworskiego uczyniliśmy inspiracją do rozmów na temat samotności, miłości, więzi, kłamstwa, potrzeby bliskości, poszukiwania drogi życiowej i zarządzania czasem.

         

Wyróżnienie w konkursie fotograficznym

Konkurs fotograficzny pt. „Podróże w naturze – wodny świat zdjęcia wart” zorganizowany przez W-MODN ECEE w Elblągu dla uczniów
i nauczycieli z województwa warmińsko-mazurskiego został rozstrzygnięty. Cieszymy się bardzo, bo pośród nagrodzonych uczestników znalazła się także nasza uczennica – Joanna Balcerzak. Jej fotografia została doceniona wyróżnieniem w kategorii szkół ponadpodstawowych. Joanna odebrała dyplom z rąk Pani dyrektor Anny Teodorowicz. Gratulujemy sukcesu i życzymy wielu fotograficznych inspiracji!

Ogólnopolska Olimpiada "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych"

W ZSZ im. S Staszica i CKU odbył się pierwszy etap szkolny Ogólnopolskiej Olimpiady "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych". Do drugiego wojewódzkiego etapu zakwalifikowali się uczniowie klasy III technikum fryzjerskiego i klasy II technikum mechanicznego: Milena Mówińska, Sebastian Dziwisz i Leon Kosiarek. Opiekę nad uczniami sprawowała Hanna Klonowska i Danuta Piękoś-Janulis.

„Planowanie kariery szansą na rozwój”  Targi Pracy

 

Pod takim hasłem 23 listopada br. w naszej szkole odbyły się Targi Pracy skierowane do uczniów klas kończących Branżowej Szkoły           i Technikum oraz absolwentów. Organizatorem wydarzenia było Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Ostródzie, Centrum Edukacji        i Pracy Młodzieży w Elblągu oraz doradcy zawodowi Staszica.

Wśród ostródzkich firm i pracodawców, którzy zaprezentowali swoje przedsiębiorstwa oraz przedstawili oferty pracy byli: Powiatowy Urząd Pracy, Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców,Wojskowe Centrum Rekrutacji, R-GOL Sp. z o.o., Castor sp. z o.o. – Producent domów drewnianych, ModelArt.sp.z o.o., Budocentrum, Serwis Samochodowy-  Andrzej Zwierzyński, Zakład Fryzjerski „Venus”- Honorata Banasiuk, Barber Shop-MAREK- FRYZJER MĘSKI – Krzysztofa Dmowska. Absolwenci i uczniowie w zawodzie fryzjer i Barber pod kierunkiem trychologa Honoraty Banasiuk prezentowali uczestnikom Targów swoje umiejętności            w zakresie pielęgnacji włosów oraz trychologii. Młodzież odwiedzająca Targi mogła skorzystać z pomocy pośrednika pracy, który przybliżył im tajniki skutecznego poruszania się po rynku pracy, aby znaleźć pracę, staż lub praktykę oraz z porad doradców zawodowych.

Targi Pracy spotkały się z dużym zainteresowaniem zarówno ze strony pracodawców i uczniów. Organizatorzy zadeklarowali kontynuowanie działań w kolejnym roku.

"BohaterON

"BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, kształtować postawy patriotyczne." Tradycyjnie nasza szkoła włączyła się w tę akcję, a inicjatorami tego byli: Pan Krzysztof Świątek, Pani Anna Rutkiewicz wraz z wolontariuszami. Uczniowie klas Technikum i Szkoły Branżowej I stopnia (4 Tfr, 3Tmf, 3w, 3we) wzięli udział w specjalnych lekcjach historii o Powstaniu Warszawskim, z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych udostępnionych przez autorów kampanii. Pracując w zespołach tworzyli mapy myślowe, prowadzili dyskusje dzieląc się własnymi refleksjami na temat sytuacji powstańców i mieszkańców Warszawy. Stworzyli również własne graficzne i tekstowe projekty aby wyrazić swoją dumę oraz wdzięczność. Niewątpliwie historia życia uczestników Powstania wzbudziła we współczesnych młodych ludziach wiele emocji o czym świadczą Ich prace.

Zobaczcie, jak bawiliśmy się na Andrzejkach '22 w Staszicu.

 

Dziękujemy Samorządowi Uczniowskiemu za świetną organizację tego wydarzenia i pamięć, że nie samą nauką uczeń żyje.

Dziękujemy za pomoc Paniom z biblioteki szkolnej, kołom: fotograficznym i influencerskim, klasom: 4Tlg , 4Tlp i Tml, za piękny wystrój, nagłośnienie, zdjęcia i wróżby oraz wszystkim klasom za zaangażowanie w pyszny poczęstunek. Szczególnie dziękujemy Pani Dyrektor za udzielenie zgody na zorganizowanie zabawy    i zaufanie jakim nas obdarzyła. Powtórzmy to za rok!

Biała Wstążka

W tym roku Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego włączył się w kampanię Biała Wstążka. Celem kampanii jest wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i dzieci. Wychowawcy klas na godzinach wychowawczych poprowadzili lekcję wychowawczą zgodnie                 z tematem kampanii. Przygotowana została tematyczna gazetka szkolna, a w ramach zaakcentowania działań uczestnikom przypinano białe wstążki.

Ogólnopolska Konferencja Wolontariuszy i Opiekunów w Białymstoku

Cztery nasze wolontariuszki - Natalia Pietrowicz (IV TrfP), Wiktoria Wieczorek, Joanna Balcerzak (obie IV TfrG) oraz Oliwia Drożdż (3 Tl) wspólnie z opiekunką p. Anną Rutkiewicz - uczestniczyły w ostatni weekend  w Ogólnopolskiej Konferencji Wolontariuszy i Opiekunów w Białymstoku. Wydarzenie zorganizowały wspólnie: Fundacja 'Świat na Tak' oraz miasto Białystok. W piątek wieczorem nasze wolontariuszki obejrzały spektakl 'Czilo' przygotowany przez uczniów białostockiego liceum, natomiast w sobotę przysłuchiwały się debacie 'Czy wolontariat daje moc?", a po południu można było wziąć udział w warsztatach dla młodzieży oraz zwiedzić Białystok. Jedna z naszych wolontariuszek - Oliwia - czynnie pomagała w organizacji robiąc zdjęcia podczas oficjalnej części konferencji. Sobotni wieczór to czas budowania relacji i integracji, niedziela była już czasem wyjazdu. Następne spotkanie - za rok!

Znów daliśmy radę!

 

Schemat działania był prosty - wolontariusze naszego 'Klubu Ośmiu' pieką ciasta, przynoszą je do szkoły i rozdają prawie za darmo -   w zamian za przyniesienie dowolnych artykułów spożywczych lub chemii używanej w gospodarstwie domowym. W taki właśnie sposób przeprowadziliśmy we wtorek 29.11. zbiórkę najpotrzebniejszych artykułów do 'Szlachetnej Paczki' oraz dla ludzi potrzebujących. Ciasta chętnie kupowali uczniowie, nauczyciele, a także rodzice. Łącznie z wszystkimi przyniesionymi wcześniej artykułami, jak i zakupami, które jeszcze zrobimy, wartość naszej pomocy spokojnie przekroczyła 700 PLN! Wciąż można przynosić potrzebne rzeczy - zbiórkę zamykamy 8 grudnia - wtedy też zobaczymy, ile łącznie zebraliśmy. Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą akcję!   :) 

Pomagamy Ukrainie

Nasza Szkoła otrzymała podziękowanie za współorganizowanie akcji „Pomagamy dzieciom z Kijowa” – zebrane przez nas słodycze, latarki, kubki termiczne, koce i power banki pojechały do szkoły w Kijowie. Koordynatorką akcji była p. Magdalena Palińska – opiekun Klubu Wolontariatu „Klub Ośmiu” w ZSP w Łukcie. Dziękujemy wszystkim, którzy dołączyli się do tego przedsięwzięcia!

Krwiodawstwo

w naszej szkole odbyła się akcja "młoda krew ratuje życie" Do akcji włączyło się ponad 20 osób, które po raz pierwszy zgłosiły się do honorowego krwiodawstwa. Uzyskaliśmy bardzo dobry wynik, krew oddało 12 osób. Zebraliśmy ponad 5,5 l krwi. Dając dobry przykład młodzieży  do  akcji włączył się opiekun szkolnego koła PCK i HDK pan Mateusz Orkisz, który jest zasłużonym, honorowym dawcą krwi. Pamiętajcie krwi nie da się wyprodukować, honorowe oddawanie krwi ratuje życie. Wiosną też zorganizujemy akcję „młoda krew ratuje życie” Zapraszamy.

Święty Mikołaj w Staszicu

 

Każdego roku do młodzieży Staszica w grudniu zagląda Św. Mikołaj. W tym roku też był u nas, częstował pysznymi cukierkami. Mikołaju czekamy na Ciebie.

XX Powiatowa Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS

W Zespole Szkół Zawodowych im. Sandora Petofi odbyła się  XX Powiatowa Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS. Naszą szkołę reprezentowali: Milena Mówińska, Miłosz Kozłowski z klasy III Tmf oraz Hanna Gula z klasy IV TfrP. Milenie gratulujemy zajęcia III miejsca.

XVII Spartakiada Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w „Staszicu”

W naszej szkole odbyła się XVII Spartakiada Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Głównym organizatorem było Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Ostródzie. My, jako szkoła mieliśmy zaszczyt być współorganizatorem tego wydarzenia. W zawodach sportowych brało udział 12 drużyn z województwa warmińsko-mazurskiego. Wszyscy uczestniczy wykazali się ogromnym zaangażowaniem w poszczególnych konkurencjach. Doping publiczności zagrzewał do walki! Spartakiadę swoją obecnością zaszczyciło wielu znamienitych gości, którzy na zakończenie zmagań sportowych wręczali uczestnikom zasłużone nagrody, puchary i medale. Duże podziękowania należą się naszej młodzieży, która wspomagała drużyny w ich zmaganiach, umilała czas muzyką i tańcem.

Jasełka

W Staszicu odbyło się kolejne spotkanie z rodzicami. Wielkim zaskoczeniem była niespodzianka, którą  uczniowie przygotowali swoim rodzicom. Grupa młodzieży pod kierunkiem Pana Wojciecha Kuczyńskiego  wystawiła spektakl „Jasełka 2022”. Było dużo radości, wzruszeń i zadumy. Występ teatralny wzbogaciła Szkolna Grupa Wokalna pod kierunkiem Pani Agaty Krajewskiej. Dziękujemy aktorom i nauczycielom wspomagającym za niespodziankę.

Świąteczny konkurs

 

Rozstrzygnięto konkurs na najbardziej świąteczne drzwi do sali lekcyjnej. Komisja w składzie: Pani dyrektor Anna Teodorowicz, Pani Katarzyna Laskowska- przedstawiciel Rady Rodziców, Pani Katarzyna Kulaszewicz- przedstawiciel Rady Pedagogicznej oraz Natalia Pietrowicz  i Mikołaj Misiak z Samorządu Uczniowskiego przyznała nagrody:

I miejsce - klasa IV TLG za przystrojenie drzwi sali nr 6

II miejsce - klasa IV TfrP za ozdobienie drzwi sali nr 211

III miejsce – klasa I F za  przystrojenie drzwi sali nr 115

Wyróżniono również pracę klasy II Tml doceniając wkład  i zaangażowanie uczniów w jej przygotowanie. Laureatom gratulujemy!

XVI Klasowe Mistrzostwa Staszica w Piłce Nożnej 2022

Po dwóch latach przerwy,  spowodowanej pandemią koronowirusa,  w okresie  17 listopada – 21 grudnia 2022 r. w Zespole Szkół Zawodowych im. S. Staszica i CKU Ostróda odbywały się Klasowe Mistrzostwa Szkoły w Piłce Nożnej 2022. Do rozgrywek zgłosiło się 6 klasowych drużyn (łącznie 50-ciu piłkarzy), rozegrano 19 meczów, strzelono 143 bramki

Nasi Wolontariusze po raz kolejny docenieni!

W sali sesyjnej Ostródzkiego Starostwa Powiatowego ogłoszone zostały wyniki kolejnej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych'”. Aleksandra Jasińska z klasy IV TrfG otrzymała wyróżnienie (co pięknie wieńczy jej czteroletnią działalność jako wolontariuszki w naszym "Klubie Ośmiu"), natomiast Kacper Kottewicz z klasy III Tl otrzymał tytuł "Wspaniały Powiatu Ostródzkiego" czyli najlepszego wolontariusza powiatu! Kacper już w tym tygodniu będzie reprezentował nasz Powiat podczas ogólnopolskich przesłuchań kandydatów do krajowej "Ósemki Wspaniałych'.  Życzymy powodzenia! Trzymamy kciuki!

Studniówka

Piękna zabawa, moc emocji i wspólna zabawa do białego rana. Studniówka klasy IV Tlg z wychowawcą A. Demską i IV TfrG.z wychowawcą W. Olszewską

Uczciliśmy w „Staszicu”  Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Uroczysty apel, a właściwie montaż słowno – muzyczny, wspaniały występ Szkolnej Grupy Wokalnej to działania którymi uczciliśmy   Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.  Tego dnia zgromadziliśmy się na sali gimnastycznej, aby uczestniczyć w niezwykłej lekcji historii. Uczniowie Kacper Kottewicz, Mikołaj Misiak, Adam Wańkowicz, Julia Bilik, Loen Kosiorek, Jakub Werhun i Kornel Janiszewski przybliżyli nam trudne losy żołnierzy antykomunistycznego podziemia z lat 1945 – 1963. Historię Żołnierzy Wyklętych opowiedzianą przez młodzież przeplotła piosenka w wykonaniu Wiktorii Reptowskiej, Oliwii Węgrzynowskiej, Julii Płuciennik i Weroniki Wegrzynowskiej. Jako integralna część przedstawienia wystąpiła Szkolna Grupa Wokalna. Dziewczyny: Julka Sprawka, Otylia Otremba , Oliwia Rabij, Alona Klimenti, Amelia Borowiec, Julia Gałęza, Aleksandra Szczerbowska, Dominika Iwanowska, Iwona Szwarczyk  wykonały trzy utwory o charakterze patriotycznym: „Uwierz Polsko”, „Miasto 44” oraz „Mamo tyś płakała”. Nad przedstawieniem i występem wokalnym czuwały Małgorzata Kierozalska   i Agata Krajewska Nad nagłośnieniem czuwał pan Andrzej Filipiuk z zespołem uczniów: Michał Perowicz, Mateusz Rogoziński, Łukasz Romaszko i Miłosz Deląg.

Szachowy Turniej o Mistrzostwo „Staszica” 2023

Kolejne wydarzenie sportowe odbyło się w Zespole Szkół Zawodowych im. S.Staszica i CKU Ostróda. Tym razem uczniowie „Staszica” dostali szansę gry w turnieju szachowym o mistrzostwo szkoły.W rywalizacji  o miano najlepszego szachisty „Staszica” stanęło 15 zawodników i jedna zawodniczka. Turniej rozegrano systemem szwajcarskim, na dystansie 7 rund, tempo gry wynosiło 10 minut + 5 sekund, obowiązywały przepisy gry FIDE oraz Kodeks Szachowy Polskiego Związku Szachowego. Sędzia główny p.Mirosław Orłowski, posiadający licencję sędziego państwowego w szachach, w profesjonalny sposób czuwał nad przestrzeganiem zasad i reguł gry oraz podejmował rozstrzygające decyzje w sytuacjach spornych . Mistrzem „Staszica” został Kacper Jaskorzyński z 3 TL.

Konkurs Wiedzy o Gospodarce i Funduszach Unijnych

W  Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu odbył się Finał Konkursu Wiedzy o Gospodarce i Funduszach Unijnych, który został zorganizowany przez Instytut Ekonomiczny ANS w Elblągu. W konkursie wzięli udział uczniowie, którzy zakwalifikowali się do rundy finałowej: Natalia Matusik z kl. IITr oraz Amelia Milewska i Szymon Cichocki z kl. II Tml.  W tym roku o atrakcyjne nagrody rywalizowało 33 uczniów, którzy zostali wyłonieni spośród 12 szkół średnich. Uczniowie byli bardzo zadowoleni z nagród oraz formy samego konkursu. Inicjatywa zainteresowania młodych ludzi ekonomią, promowaniem postaw przedsiębiorczych oraz pobudzaniem   i rozwijaniem umiejętności w zakresie wykorzystania funduszy unijnych bardzo przypadła im do gustu. Dodatkową atrakcją dla młodzieży był wykład na temat terroryzmu, który przeprowadził Dyrektor IE ANS w Elblągu mgr inż. Krzysztof Starańczak. Patronatem konkurs objęli: Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, Prezydent Miasta Elbląg Witold Wróblewski, Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni.

„Poznajemy Bank Centralny”.

Nasza szkoła bierze udział w III edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego NBP. Hasło przewodnie tegorocznych działań brzmi: „Poznajemy Bank Centralny”. Dzięki zaangażowaniu w akcję, zainicjowaną przez Panie Hannę Klonowską i Danutę Piękoś-Janulis, młodzież „Staszica” przekonała się, że z powodzeniem można łączyć treści języka polskiego – jako przedmiotu - z zagadnieniami ze świata ekonomii.

Uczniowie klas III Tl, II Tfr i I Tl, 17 marca wzięli udział w lekcji otwartej z udziałem szkolnego eksperta z dziedziny ekonomii - Pani Hanny Klonowskiej. Lekcja miała formułę rywalizacji drużynowej, podczas której – na podstawie tekstów źródłowych (w tym. m.in. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim) - uczniowie poszukiwali związków frazeologicznych z komponentem „bank” w polszczyźnie, wyjaśniali, czym jest Narodowy Bank Polski oraz wymieniali jego najważniejsze organy; podawali też zagrożenia wynikające z niestabilności systemu pieniężnego. Zajęcia pt. „Język polski vs ekonomia? Masz to jak w banku!” przygotowała Pani Agata Krajewska. Walczymy o tytuł Złotej Szkoły NBP – życzcie nam powodzenia!

Spotkanie z „Terytorialsami”

Spotkanie informacyjno- rekrutacyjne dla uczniów klas III BS i klas III i IV technikum z przedstawicielami 42 Brygady Lekkiej Piechoty w Morągu. Mobilny Zespół Rekrutów  w składzie: por. Bernard Kalinowski, st. szer. Patrycja Sawicka, szer. Agata Gałęza oraz szer. Patryk Pierzchalski zapoznali młodzież ze specyfiką służby w Wojskach Obrony Terytorialnej i pielęgnowanymi przez żołnierzy tradycjami. Charakterystyka funkcjonowania WOT pozwala w pełni realizować się zawodowo oraz wypełniać obowiązki związane z obronnością kraju. Przyszli żołnierze WOT mogą liczyć na ekwiwalent finansowy za gotowość do służy wojskowej. Podczas spotkania rekruterzy udzielili odpowiedzi na pytania dotyczące służby, a osoby zainteresowane miały możliwość złożenia wniosku o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej.

eko – planeta - ogólnopolski konkurs ekologiczny

Ideą Konkursu było upowszechnienie wiedzy o ochronie środowiska i zagrożeniach wynikających z rozwoju gospodarczego, aktywizacja miłośników ojczystej przyrody poprzez prezentowanie i honorowanie ich osiągnięć, poszerzenie wśród młodzieży wiedzy o przyrodzie Polski. Nasze uczennice przygotowały albumy pt. „Nasi czworonożni przyjaciele” Wyróżnienie zdobyła Wiktoria Badaszewska.

Malowane kamienie z Mazur

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie „Malowane kamienie z Mazur”. Prace szkolnych laureatów biorą udział w etapie powiatowym.

Akcja społeczno-edukacyjna "Żonkile"

80 rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim- największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie. Tego dnia Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie organizuje corocznie akcję społeczno-edukacyjną "Żonkile".  Do działań tych włączają się szkoły, biblioteki i inne instytucje z całej Polski. Nasza szkoła kolejny już raz dołączyła do tego grona. Akcji od początku towarzyszy hasło : "Łączy nas pamięć", które podkreśla siłę wspólnoty, znaczenie solidarności, potrzebę dialogu ponad podziałami. Organizatorzy wierzą, że pamięć o przeszłości jest jedną z nadrzędnych wartości, które nas jednoczą i nadają nam wspólną tożsamość –  niezależnie od światopoglądu. Uczniowie naszej szkoły, nawiązując do tego przesłania, obdarowali rówieśników, nauczycieli i pracowników szkoły, wykonanymi przez siebie, papierowymi żonkilami, które są symbolem zbiorowej  PAMIĘCI.

W klasach odbyły się związane z tematem powstania lekcje historii i języka polskiego. Były one połączone z pokazem animacji, opartej na motywach książki „Zdążyć przed Panem Bogiem”  Hanny Krall i stały się okazją do refleksji, rozmów oraz dyskusji.

Mamy Mistrza Europy

Jakub Olszewski z klasy II Tml został Mistrzem Europy Juniorów w wioślarstwie.  Kuba reprezentował Polskę we francuskim Brive la Gaillarde.

Mecz piłki nożnej nauczyciele – maturzyści

 

Wielkie wydarzenie, tuż przed zakończeniem roku szkolnego dla klas maturalnych, rozegrano mecz piłki nożnej maturzyści - nauczyciele. Z początku zawodnicy traktowali rozgrywkę jako zabawę, ale z czasem apetyt na zwycięstwo rósł. Zabawowa forma przerodziła się w ostrą rywalizację. Ostatecznie mecz wygrali nauczyciele.

Żywa Biało - Czerwona

 

Święto 3 – maja uczciliśmy stworzeniem żywej biało – czerwonej. Tym samym wzięliśmy udział w akcji powiatowej. Nasze zdjęcia publikowane były na stronach Starostwa Powiatowego

Wspomnienia z Kotliny Kłodzkiej

Uczniowie naszej szkoły spędzili fantastyczne dni na wycieczce w Kotlinie Kłodzkiej. Główną bazą noclegową była Polanica Zdrój – przepiękny kurort obfitujący w wody lecznicze. Każdego dnia realizowane były wycieczki w przepiękne miejsca. Młodzież zwiedziła Skalne Miasto w Czechach, Błędne Skały w Górach Stołowych oraz Wrocław z przepięknym Rynkiem i Afrykanarium. Wszyscy wrócili zadowoleni, pełni wrażeń i naładowani pozytywną energią. Opiekunami wycieczki byli: Agnieszka Luczek
i Krzysztof Zakrzewski.

Dzień Otwarty  w Staszicu

Dzień Otwarty Szkoły. Gościliśmy tego dnia młodzież wraz z nauczycielami  i rodzicami, która przybyła z ostródzkich szkół podstawowych oraz powiatu ostródzkiego. Młodzież zapoznała się z ofertą kształcenia Branżowej Szkoły I Stopnia i Technikum. Miała też możliwość  wzięcia udziału
w konkursach, grach, zawodach, rebusach zawodowych i językowych. Imprezę wsparli i udział w niej wzięli: Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Ostródzie, Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Ostródzie (OHP), Animex Foods Sp. z o. o. Oddział w Morlinach, Cukiernia E. Sobotka, Galeria fryzur Ostróda Anna Dmowska, Mebel Line Sławomir Polewaczyk, Dormatech Meble Andrzej Sienkiewicz oraz firma Iwony Kozłowskiej. Mamy nadzieję, że młodzież dobrze poznała zasady funkcjonowania naszej szkoły
i z pewnością, z niektórymi z nich, spotkamy się we wrześniu.

Staszicówka

Jak co roku uczniowie i nauczyciele mieli okazję złapać chwilę oddechu podczas „Staszicówki”, która w tym roku odbyła się w formie gry miejskiej. Grę przygotował Samorząd Uczniowski, opiekunki Samorządu  oraz nauczyciele przedmiotów. Celem gry było zdobycie jak największej ilości punktów w jak najkrótszym czasie. Najlepszą okazała się klasa IIITmf.

Kacper Kottewicz Wspaniałym Polski!

Za wielkim wyróżnieniem na szczeblu powiatowym przyszło kolejne, jakże cenne - Kacper Kottewicz uczeń klasy 3 TL został krajowym laureatem 29. Finału Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu wspaniałych”! Uroczysta Ogólnopolska Gala Konkursu odbyła się w hotelu Radisson w Ostródzie. Jej organizatorem było Starostwo Powiatowe w Ostródzie, a patronat nad nią sprawował Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Gustaw Marek Brzezin."Dobrze wiedzieć,  że w gonitwie naszych czasów są młodzi ludzie, którzy mają potrzebę niesienia pomocy innym" – niech te słowa z wypowiedzi marszałka  Gustawa Marka Brzezina przypominają nie tylko Kacprowi czy innym wolontariuszom "Staszica", ale też nam wszystkim o tym, że dobro zawsze wraca!