Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego

Rok szkolny 2018 – 2019

3 września uczniowie i nauczyciele szkoły młodzieżowej oficjalnie przywitali nowy rok szkolny 2018/2019. Uroczystości rozpoczęło wprowadzenie pocztu sztandarowego i odśpiewanie hymnu państwowego. Dyrektor szkoły Pani Anna Teodorowicz podziękowała za wieloletnią pracę odchodzącym na emeryturę nauczycielom                      i pracownikom  administracji i obsługi;  Paniom: Annie Grygier, Krystynie Oparze, Danucie Kończewskiej, Irenie Rybińskiej, Danucie Podlewskiej oraz Panu Wojciechowi Łukasikowi.  Pani dyrektor powitała całą brać szkolną, a w szczególności uczniów, którzy rozpoczynają edukację w naszej szkole w dwóch klasach technikum                   i dwóch klasach Branżowej Szkoły I stopnia.

W zainaugurowanym prze Parę Prezydencką Narodowym Czytaniu „Przedwiośnia”  wzięli udział także uczniowie „Staszica”: Gabriela Chodup, Oliwia Nowakowska, Aleksandra Powierża, Patrycja Pisarkiewicz, Erika Syrzycka i Weronika Niekochańska z klasy II Tlr. Zorganizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną akcja odbyła się   8 września 2018 r.  w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie  i zapoczątkowała tegoroczne obchody 100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI. Czytane przez zaproszonych gości:  m.in. Andrzeja Wiczkowskiego - Starostę Ostródzkiego, Dariusza Bujaka - Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie, Marzenę Skuratko-Wacławek - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Stanisława Orzechowskiego - Radnego Powiatu Ostródzkiego oraz Janinę Brzuzę - studentkę Uniwersytetu III-go Wieku epizody, dostarczyły słuchaczom wielu niezapomnianych przeżyć. Gościnnie wystąpił Chór Liceum Ogólnokształcącego, a czytane wypisy były przeplatane scenami z filmowej realizacji „Przedwiośnia” z 2001 roku, w reż. Filipa Bajona        Spotkanie zakończył konkurs. Dziewczyny ze „Staszica” wywalczyły własny egzemplarz lektury, prawidłowo odpowiadając na pytanie konkursowe.

9 września odbyły się Dożynki Powiatu Ostródzkiego. W tym roku dekorację sceny przygotowali nauczyciele ze Staszica. Mamy nadzieję, że godnie oddaliśmy klimat dożynkowyi dekoracje podobały się świętującym.

14 września Pani Dyrektor Anna Teodorowicz podpisała umowę dotyczącą dostępu do bezpłatnego szybkiego Internetu w ramach programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, którego Operatorem jest Państwowy Instytut Badawczy NASK. To bardzo ważny krok w rozwoju szkoły. Za sprawą wdrożenia tego rządowego projektu, „Staszic” zapewni wszystkim uczniom i nauczycielom szybki, ale przede wszystkim bezpieczny Internet.

20 września odbyła się X Powiatowa  Pielgrzymka Młodzieży do Lubajn.

Przy pięknej letniej pogodzie młodzież Staszica wędrowała do sanktuarium                 z pieśnią na ustach. Było to piękne doświadczenie wiary przeżywane przez młodych ludzi. Po dotarciu na miejsce pielgrzymi  wzięli udział w mszy świętej.

Po nabożeństwie na wszystkich uczestników pieszej pielgrzymki czekał poczęstunek. Pielgrzymka miała na celu wspólne przeżycie duchowe                             i zachęcenie do modlitwy.

30 września obchodzimy Dzień Chłopaka. Jest to święto wszystkich chłopaków.

W ten dzień dziewczyny składają im życzenia, przygotowują niespodzianki oraz obdarowują prezentami. W związku z tym, że w tym roku Dzień Chłopaka przypada w niedzielę, w naszej szkole obchodziliśmy go w piątek 28 września. Dziewczęta z Samorządu Uczniowskiego obdarowały wszystkich chłopców słodkimi upominkami.

Z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości uczniowie ze Staszica przygotowali inscenizację Hołdu Ruskiego. Kto słyszał o Hołdzie Ruskim? Część osób poprawi nas myśląc o słynnym Hołdzie Pruskim, jednak niesłusznie. Dziś mało kto wie, że nie tylko zachodni sąsiedzi kłaniali się polskiemu królowi, lecz również wschodni i jest to przez niektórych uważane za jeden z największych triumfów w historii Polski. Odbył się on za panowania Zygmunta III Wazy. Rzeczpospolita toczyła w tym czasie liczne wojny. Jedną z nich była wojna  z Rosją i bitwa pod Kłuszynem w 1610 roku. Tam po zwycięskiej bitwie,  hetman Stanisław Żółkiewski aresztował cara Wasyla Szujskiego i  jego brata,  wielkiego kniazia Dymitra. W roku 1611  hetman Żółkiewski doprowadził na Zamek Królewski  cara Wasyla Szujskiego oraz dowódcę armii rosyjskiej Dymitra. Złożyli oni hołd królowi polskiemu.

W środę 10 października na ostródzkim zamku uczniowie ze Staszica wystawili inscenizację tego ważnego i mało znanego wydarzenia historycznego.

W przedstawieniu udział wzięli M. Laskowski, S. Kołecki, M. Kłosowski,                O. Kazimierski, P. Otręba, D. Wiktorowicz, F. Zelmański, P. Redek , W.Jarzynka, P. Książak, D. Piekarski, T Sieradzki

Nad przygotowaniem przedstawienia, tekstem i oprawą artystyczną czuwali Pani Małgorzata Kierozalska i Pan Sławomir Kalwiński.

Pomoc krawiecką niosły nauczycielki ze Staszica p. Hanna Klonowska i p. Elżbieta Rzepka oraz uczestnik  Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych przy naszej szkole p. Agnieszka Fabisiak.

12 października  obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Na uroczystym apelu zgromadzili się nauczyciele i pracownicy oraz uczniowie Staszica i ich rodzice. Po powitaniach i życzeniach od uczniów, głos zabrała Pani dyrektor szkoły Anna Teodorowicz. Pani dyrektor życzyła nauczycielom wszystkiego najlepszego, wyróżniła także nagrodzonych nauczycieli. W tym roku nagrodę Dyrektora Szkoły otrzymali Honorata Banasiuk, Katarzyna Ćwirynkało, Andrzej Filipiuk, Sławomir Kalwiński, Piotr Kaszczyński, Małgorzata Kierozalska, Hanna Klonowska, Agata Krajewska, Elżbieta Kujawa, Tomasz Laskowski, Agnieszka Luczek, Kamila Ostrowska, Wioletta Olszewska, Elżbieta Rudzińska, Dariusz Rybiński, Krzysztof Świątek. Nagrodzono również pracowników administracji i obsługi. Nagrody otrzymali Maciej Śmiglak, Ewa Baca, Stanisław Karewicz, Bernarda Grabowska i Zofia Machnacz. Na zakończenie uroczystości wystąpili  uczniowie, wystawili oni spektakl „Hałd Ruski”. Inscenizacja przygotowana była  w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości. W przedstawieniu udział wzięli   M. Laskowski, S. Kołecki, M. Kłosowski, O. Kazimierski, P. Otręba, D. Wiktorowicz, F. Zelmański, P. Redek , W. Jarzynka, P. Książak,                  D. Piekarski,   T. Sieradzki. Po uroczystości szkolnej odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej. W gościnnych progach naszej szkoły powitaliśmy dostojnych gości. Zaszczycili nas obecnością Starosta Andrzej Wiczkowski, Marszałek Urzędu Województwa W-M Pan Marek Gustaw Brzezin, Dziekan- Ksiądz prałat Roman Wiśniowiecki, Radni Powiatu Ostródzkiego, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Powiatu Ostródzkiego Pani Marzena Skuratko-Wacławek, dyrektorzy szkół i placówek Oświatowych Powiatu Ostródzkiego, Komendant OHP w Ostródzie Pani Teresa Wojtowicz, przedstawiciele Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Starszy Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców Pan Andrzej Siwczak oraz dyrektor biura Pani Sylwia Tumińska, nauczyciele szkół Powiatu Ostródzkiego, pracodawcy, nauczyciele emerytowani Staszica. Uroczystości urozmaiciły piosenki                           w wykonaniu uczennic Staszica:  Dominiki Wilków, Nicoli Falęckiej i Klaudii Nowikiewicz, które przygotowywała Pani E. Kujawa. Po przemówieniach i życzeniach skierowanych do nauczycieli Starosta Ostródzki nagrodził wyróżniających się    w pracy nauczycieli. Za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w sporcie Starosta nagrodził uczniów szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych Powiatu Ostródzkiego. Ta miła uroczystość była okazją do spotkania i uczczenia Dnia Nauczyciela.
19 października dyrektor szkoły Anna Teodorowicz oraz starszy cechu Andrzej Siwczak podpisali porozumienie dotyczące objęcia patronatem klasy kształcące się w oddziałach wielozawodowych. Tego dnia w Staszicu odbyła się również uroczystość pasowania na ucznia    w zawodzie rzemieślniczym oraz wyzwalanie na czeladnika. Starszy Cechu, Andrzej Siwczak dokonał pasowania tradycyjną Szablą Kilińskiego. Uczniowie naszej szkoły złożyli ślubowanie na sztandar Cechu. W tej pięknej uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście i uczniowie „Staszica”. Wśród gości był Starosta Powiatu Ostródzkiego Andrzej Wiczkowski, Burmistrz Ostródy Czesław Najmowicz, Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Olsztynie Antoni Górski, Komendant Hufca Pracy Teresa Wojtowicz, Dyrektor ZSZ im. S. Staszica i CKU Anna Teodorowicz, Kierownik Szkolenia Praktycznego ze „Staszica” Piotr Kaszczyński, rzemieślnicy, rodzice, uczniowie i nauczyciele.

Pan Andrzej Siwczak podarował naszej szkole wspaniały prezent. W dowód dobrej współpracy otrzymaliśmy dmuchawę do liści. Ułatwi ona pracę panu konserwatorowi.

6 i 7 listopada  cała społeczność Staszica brała udział
w wyborach. Frekwencja była wysoka bo aż 77% uprawnionych oddało swój głos. Do Zarządu Samorządu Uczniowskiego kandydowały trzy osoby:  Gabriela Chodup II TLR,  Patrycja Pisarkiewicz    II TLR, Filip Zelmański II TLR. Nad prawidłowością przebiegu wyborów czuwała Komisja Wyborcza. Po zakończeniu głosowania i zamknięciu lokalu wyborczego dokonano podliczenia głosów i ogłoszenia wyników wyborów. Miło Nam poinformować społeczność STASZICA, że nową Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została Gabriela Chodup otrzymując 100 głosów, Zastępcą Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego został Filip Zelmański, który otrzymał
68 głosów, zaś protokolantem została Patrycja Pisarkiewicz.

9 listopada o godzinie 11.11. w ramach projektu „Rekord dla Niepodległej”  ogłoszonego przez Minister Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej w Staszicu  odśpiewaliśmy cztery zwrotki Hymnu  Narodowego. W odświętnie udekorowanej sali gimnastycznej zgromadziła się młodzież              i nauczyciele.  Po wprowadzeniu Sztandaru szkoły, kilka ciepłych słów odnoszących się do 100-lecia odzyskania niepodległości powiedziała  pani dyrektor Anna Teodorowicz.  Wysłuchaliśmy też krótkiej historii naszego hymnu narodowego. Punktualnie o godzinie 11.11 społeczność szkolna rozpoczęła śpiewanie hymnu. Po tej doniosłej w swoim wymiarze chwili młodzież Staszica obejrzała montaż słowno – muzyczny przygotowany specjalnie na ten dzień. Mateusz Laskowski oraz Michał Kłosowski zaprezentowali krótką historię odzyskiwania niepodległości. Wymowę historycznych wydarzeń wzmocniła recytacja wierszy i muzyka. Piękną patriotyczną pieśń pt. „Ojczyzno ma” wykonała Dominika Wilków. Uroczystość w części dotyczącej hymnu narodowego i wspólnego śpiewania przygotowała pani Agata Krajewska, a część artystyczną przygotowała pani Małgorzata Kierozalska.

Po części artystycznej nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Niepodległa” i wręczenie nagród i dyplomów. W kategorii prac indywidualnych I m-ce zajęła Joanna Drozińska z klasy II TLR, II m-ce Julia Badaszewska z klasy I TRAF, a III m-ce Klaudia Wierszewska z klasy IIIwf.               W kategorii prac grupowych zwyciężył zespół Sara Rucińska, Filip Zelmański, Alicja Jaroszek i Natalia Szulczewska. Konkurs przygotowali M. Kierozalska              i S. Kalwiński.

„BohaterON” – tak nazywa się ogólnopolska akcja pisania pocztówek                         z podziękowaniami, adresowanych do uczestników Powstania Warszawskiego w 1944 roku. Wolontariusze oraz uczniowie ze Staszica przygotowali pocztówki, które za pośrednictwem organizującej od kilku lat tę akcję Fundacji „Sensoria” zostaną rozdystrybuowane do powstańców. Część z tych pocztówek ma charakter bardzo osobisty  i widać zaangażowanie młodzieży w tworzenie                i pisanie życzeń do ludzi, którzy przelewali krew za ojczyznę. Organizatorami akcji byli opiekunowie wolontariatu: Wioletta Dawidczyk oraz Krzysztof Świątek.

13 listopada obchodziliśmy najważniejsze święto – Dzień Patrona.  Jak co roku, na uroczystym apelu, zatrzymaliśmy się na chwilę nad postacią Stanisława Staszica. Zgodnie z tradycją uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły.  Kolejnym elementem  obchodów święta szkoły były otrzęsiny klas pierwszych. Klasy zaprezentowały w różnoraki sposób kierunki w jakich się kształcą. Pierwszaki brały udział w różnych konkurencjach np. „dojenie krowy” – czyli  wydojenie gumowych rękawiczek wypełnionych mlekiem. Inna konkurencja pod hasłem „trzep mocniej” miała na celu ubicie białek na sztywno. Wszystko byłoby ok. gdyby nie to, że niektórzy uczniowie nie wiedzieli że najpierw trzeba oddzielić białko od żółtka. Nasze kotki świetnie sobie radziły podczas grupowego śpiewania tekstów z gazet. Wychowawcy klas pierwszych również mieli do wykonania nie łatwe zadanie, musieli odgadnąć tytuły utworów. Konkurencji było jeszcze kilka. Walka wyrównana. Impreza była udana.

14 listopada w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie odbył się szkolny etap Olimpiady wiedzy o HIV / AIDS. Uczniowie, którzy wzięli w nim udział skorzystali ze szkolenia przygotowanego przez mgr Annę Skibę-Stradomską z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Trud przygotowań znalazł swoje odzwierciedlenie w bardzo dobrych wynikach.  Do kolejnego etapu zakwalifikowane zostały trzy osoby: Weronika Brzozowska z klasy 4 Tlf, Paulina Nowikiewicz z 1 Traf i Mikołaj Śliwiński z 1 Tl.

14 listopada do „Staszica” przyjechał pan Robert Kurko, który prowadzi zakład wyrabiający wędliny tradycyjnymi metodami.  Spotkanie odbyło się w ramach warsztatów kulinarnych dla młodzieży szkół ponadpodstawowych poświęconych żywności tradycyjnej organizowanych przez KOWR w Olsztynie. Pan Robert przywiózł ze sobą przenośną wędzarnię, w której wędziły się przygotowane wcześniej szyneczki. Opowiadał młodzieży o sposobach peklowania mięsa, metodach wędzenia. Spotkanie zakończyło się degustacją i zarazem porównaniem wędliny tzw. sklepowej z tą która pochodziła z wędzarni pana Roberta. Smak idealny, zaskoczenie wielkie.

14 listopada 2018 pełnoletni uczniowie naszej szkoły wzięli udział w kolejnej akcji programu „Młoda Krew Ratuje Życie”. Młodzi krwiodawcy są dumą naszej szkoły. Znowu pokazali, że człowiek jest wielki, szlachetny                               i bezinteresowny w tak ważnych sprawach.

15 listopada Maciej Maliszewski, pod opieką Hufca Pracy                                            w Ostródzie wziął udział w uroczystej gali finałowej podsumowującej Ogólnopolski Konkurs Historyczny OHP pt. „100 Bohaterów na 100-lecie Niepodległości” w Lublinie. Celem konkursu było kreowanie zainteresowań historią Polski, pogłębienie wiedzy o dziedzictwie narodowym oraz kształtowanie szacunku wobec bohaterów.  Maciej startował w kat. IV - wybitni Polacy, przedstawiciele różnych grup społecznych i wybierając postać Fryderyka Chopina zajął miejsce II. To bardzo duży sukces! Wręczenie nagród oraz uroczysta gala, była zwieńczeniem trzydniowych obchodów z okazji Święta Niepodległości. Całe wydarzenie zostało uświetnione wystawą prac konkursowych oraz koncertem patriotycznym w wykonaniu młodzieży                         i wychowawców OHP i młodzieżowej orkiestry dętej. Podczas wyjazdu do Lublina finaliści z całej Polski mieli okazję uczestniczyć w wycieczce lubelskim szlakiem niepodległościowym połączonym z miejską grą na terenie miasta, spacerze po Starym Mieście, a także warsztatach survivalowych i grach terenowych. Ponadto brali udział w spotkaniu podsumowującym działania młodzieży na kresowych cmentarzach i wystawie dokumentującej pobyt – Wołyń 2018.

1 grudnia to Światowy Dzień Walki z AIDS. W tym roku, już po raz osiemnasty, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie zorganizowała z tej okazji Powiatową Olimpiadę Wiedzy o HIV/AIDS.  Wśród uczestników znaleźli się też nasi uczniowie, którzy zostali wyłonieni jako najlepsi na etapie szkolnym.

6 grudnia został rozstrzygnięty konkurs na najbardziej świąteczną salę lekcyjną.

Oceny dokonano według następujących kryteriów: pomysłowość, wkład pracy, estetyka wykonania, samodzielność wykonania ozdób, oddanie atmosfery Świąt Bożego Narodzenia.

Udział w „Szlachetnej Paczce” i zbiórka karmy prowadzona we współpracy                  z supermarketem „Carrefour” to kolejne inicjatywy wolontariuszy z „Klubu Ośmiu” ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie. Dzięki zebranym artykułom sprawiliśmy radosne święta potrzebującym, a zebrana w czasie akcji karma pomoże zwierzętom ze schroniska w Lidzbarku.

W tym roku Dzień Wolontariusza obchodziliśmy w Centrum Użyteczności Publicznej – po raz pierwszy inaczej niż zwykle. W podziękowaniu za całoroczną pomoc innym Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Ostródzie zorganizował XII spotkanie integracyjne dla wolontariuszy ze szkół powiatu ostródzkiego. Prawie 100 osób spędzało czas bawiąc się z animatorami. Nie zabrakło też pysznego posiłku. Wszystko trwało prawie 4 godziny. Wszyscy zgodnie stwierdziliśmy, że za rok idziemy jeszcze liczniejszą grupą!

Po raz pierwszy od wielu lat jedna z naszych uczennic - Paulina Zelmańska                 z klasy I Tl - została laureatką ogólnopolskiego konkursu "Barwy Wolontariatu" Realizowane od roku 2001 konkursy Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu stwarzają możliwość zaprezentowania wyjątkowych wolontariuszy, a  także by w szczególny sposób podziękować wolontariuszom, na co dzień pracującym                w różnych środowiskach. Konkurs i kończąca go Gala Wolontariatu od roku 2006 organizowane są pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Dyplom Paulina otrzymała pod koniec grudnia - nie udało jej się pojawić na uroczystej Gali Wolontariatu w Olsztynie ze względu na obowiązki szkolne. Gratulujemy postawy i wyjątkowego wyróżnienia!

11 grudnia odbyły się Klasowe Mistrzostwa Szkoły w Przeciąganiu Liny.               W zawodach wzięły udział drużyny pięcioosobowe z czterech klas. Uczniowie rywalizowali w systemie każdy z każdym. Wyniki klasyfikacji przedstawiały się następująco: I miejsce klasa III Tlma, II miejsce II ws i trzecie miejsce I w i czwarte III ie. W nagrodę wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali pizzę. Organizatorami mistrzostw byli Sławomir Kalwiński, Arkadiusz Stano i Tomasz Laskowski.

9 stycznia odbył się XII Ostródzki Konkurs Kolęd i Pastorałek. Dominika Wilków zajęła II miejsce. W kategorii zespół wokalny nasze uczennice Dominika Wilków, Nikola Falęcka, Klaudia Nowikiewicz zajęły III miejsce. Uczennice przygotowała Elżbieta Kujawa.

5 lutego w Staszicu po raz kolejny świętowaliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu. Nasza młodzież aktywnie uczestniczyła w grach dydaktycznych mających na celu uświadomienie konieczności stosowania zasad bezpieczeństwa cyfrowego. W tym roku hasło przewodnie brzmiało „Działajmy Razem”. Wierzymy, że wszyscy nasi uczniowie będą przeciwstawiali się cyberprzemocy. Quiz internetowy wygrała klasa IV TLF.

 Jak co roku z Zespole Szkół Zawodowych im. S. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego odbyły się Targi Edukacyjne Powiatu Ostródzkiego. Swoją ofertę na rok szkolny 2019/20 zaprezentowały szkoły i placówki oświatowe naszego powiatu. Głównym organizatorem Targów było Starostwo Powiatowe w Ostródzie. Otwarcie Targów zainaugurował Starosta Powiatu Pan Andrzej Wiczkowski, który witając przybyłych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych życzył im dobrych i trafnych wyborów swojej dalszej drogi edukacyjno-zawodowej. Swoją obecnością zaszczycili Nas: Wicestarosta Powiatu  Pan Jan Kacprzyk,  Pan Bogdan Bartnicki zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa w imieniu Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pani Elżbieta Dziubińska radna powiatu i przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Pani Beata Mazur przewodnicząca Rady Powiatu, Pani Marzena Skuratko - Wacławek Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. W wydarzeniu uczestniczyli także dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek powiatowych. Nie zabrakło również obecności instytucji, które od lat wspierają szkolnictwo zawodowe „Staszica”: Hufca Pracy Ostróda z Komendantem Panią Teresą Wojtowicz na czele oraz Cechu Rzemieślników  i Przedsiębiorców w Ostródzie z Dyrektorem Biura Panią Sylwią Tumińską oraz przedstawiciele Wagon Service Ostróda: Pani Agnieszka Jaroszewska i Pani Magdalena Kozakiewicz. Targi uświetniły występy uczniów ostródzkich szkół średnich, którzy prezentowali umiejętności zawodowe kierunków, w jakich się kształcą, jak również swoje zainteresowania i pasje. Młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych miała możliwość zapoznania się  z bardzo bogatą ofertą szkół  i placówek oraz wziąć aktywny udział w warsztatach zawodoznawczych. Mogli również skorzystać z porad doradców zawodowych. Miejmy nadzieję, że w przyszłości umożliwi to młodzieży podjęcie świadomej decyzji o dalszej karierze edukacyjno – zawodowej.

15 lutego w Centrum Użyteczności Publicznej odbyły się powiatowe  eliminacje „Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej” Naszą szkołę reprezentowali uczniowie Aleksandra Nojman i Szymon Ługiewicz.

W klasyfikacji drużynowej nasz zespół zajął 3 miejsce. Uczniów przygotował p. Andrzej Filipiuk.

27 lutego do szkoły przyjechali przedstawiciele  42 Batalionu Lekkiej Piechoty  z Morąga starszy chorąży sztabowy Wojciech Gudaczewski , starszy szeregowy Karol Stypółkowski.  Zapoznali młodzież z misją WOT oraz przedstawili główne zadania  obrony terytorialnej. W spotkaniu udział wzięły klasy IIIsk, IIIwf, IIIie, IV TLF, IIITLMA. „Zawsze gotowi, zawsze blisko”  to motto Wojsk Obrony Terytorialnej.

1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W Staszicu młodzież przygotowała montaż słowno-muzyczny. W pięknej leśnej scenerii Michał Kłosowski, Rajan Głuch i Szyman Ługiewicz przedstawili tło historyczne, fragmenty filmów, poezję oraz muzykę poświęconą pamięci żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, którzy walczyli                      o prawo do życia w wolnej i suwerennej Polsce. Na apelu ogłoszono też wyniki konkursu na najlepszą prezentację multimedialną poświęconą Żołnierzom Niezłomnym. I miejsce zajęła Paulina Zelmańska. Konkurs przygotował Sławomir Kalwiński, przedstawienie Małgorzata Kierozalska.

11 marca podopieczni Hufców Pracy z Ostródy i Giżycka rozpoczęli kluczowy etap projektu ,,Inwestycja w przyszłość - postaw na sukces z programu Erazmus+” - trzytygodniowy staż zawodowy w hiszpańskiej Maladze. Uczestnicy projektu pracują w miejscowych salonach fryzjerskich i zakładach stolarskich, a komunikację z pracodawcami i personelem ułatwia ukończony w kraju kurs języka hiszpańskiego. W Maladze młodzież również doskonali swoje umiejętności językowe podczas zajęć konwersacyjnych z native speakerem. Spotkania nastawione są przede wszystkim na komunikację i przełamywanie bariery językowej. Podczas trzytygodniowego pobytu w Andaluzji, oprócz nauki, młodzież zdobędzie bezcenne doświadczenia powstałe w wyniku codziennego obcowania z odmienną, hiszpańską kulturą. W jej zrozumieniu i poznaniu z pewnością pomogą planowane aktywności kulturowe tj. wieczór tapas, rejs statkiem czy wycieczka na Gibraltar.

19 marca  w Zespole Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły w Mrągowie  odbył się XXIV Wojewódzki Konkurs Kulinarny o tytuł „Mistrza Szkolnej Patelni”. Tematem przewodnim była „Piąta ćwiartka na talerzu – przez żołądek do serca.” Uczniowie przygotowywali potrawy z podrobów drobiowych i produktów regionalnych. Celem konkursu jest m.in.: popularyzacja potraw kuchni lokalnej, promocja szkolnictwa zawodowego, doskonalenie zawodowe i organizacyjne nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursów, doskonalenie umiejętności kulinarnych, rozbudzanie inicjatywy, pomysłowości i kreatywności uczniów, kształcących się w zawodach związanych z gastronomią. W konkursie oprócz naszego zespołu zmagały się zespoły z dziesięciu najlepszych szkół gastronomicznych w województwie oraz zespół z rosyjskiej szkoły gastronomicznej w Gusiewie. Prace uczniów oceniało jury techniczne i jury degustacyjne, w skład których weszli renomowani szefowie kuchni. Przewodniczącym jury degustacyjnego był pan Dariusz Struciński,                               a przewodniczącym jury technicznego był pan Mariusz Gachewicz.  Zaszczytne trzecie miejsce zdobyły uczennice naszej szkoły  z klasy III sk w zawodzie kucharz: Agata Mucha i Monika Połocka. Agata odbywa praktykę zawodową                 w restauracji Dario Bowling w Ostródzie, a Monika w restauracji Austeria                 w Rychnowie. Uczennice przygotowywała do konkursu pani Anna Żukowska.

29 marca Aleksandra Nojman, Szymon Ługiewicz z klasy I Tl oraz  Jakub Szabelski z klasy II Tlr reprezentowali naszą szkołę w Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Niestety w tym roku nie zakwalifikowali się do finału. Następny turniej już za rok, będziemy trzymać kciuki.

1 kwietnia   w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie nasz uczeń Szymon Kołecki został jednym z ośmiu najlepszych wolontariuszy Powiatu Ostródzkiego.  Za swoje zaangażowanie   w wolontariat  otrzymał podobnie jak cała ósemka nagrodzonych  podziękowania, statuetkę, dyplom, oraz niespodziankę,  ufundowany przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie wyjazd na Ogólnopolski finał konkursu "Ośmiu Wspaniałych", który odbędzie się w czerwcu w Trzebiatowie. Szymon aktywnie pomagał w tym roku jako wolontariusz m.in. w akcji "Szlachetna Paczka", oraz włączał się aktywnie w działania szkolnego Klubu Wolontariatu.  Dominika Wilków została wyróżniona m.in. za umiejętne łączenie nauki w szkole z działalnością                       w wolontariacie. Oboje działają w szkolnym Klubie Wolontariatu „Klub Ośmiu" w naszej szkole.

3 kwietnia młodzież „Staszica” pod opieką Sławomira Kalwińskiego i Justyny Rochmińskiej zwiedziła Muzeum II wojny światowej w Gdańsku. Celem wycieczki było kształtowanie świadomości historycznej poprzez poszerzanie wiedzy na temat II wojny światowej od której w tym roku we wrześniu minie 80 lat. Wystawa w muzeum podzielona była na kilka części i ukazywała sytuację w przededniu II wojny światowej, przyczyny jej wybuchu  oraz przebieg działań wojennych na całym świecie. Można było obejrzeć wstrząsające filmy dokumentalne, rysunki więźniów obozów koncentracyjnych, plakaty propagandowe, dokumenty oraz zdjęcia. Ciekawych wrażeń dostarczył spacer uliczką przedwojennego miasta, a także fragmenty zniszczeń wojennych. Bardzo cenne były również filmy z wywiadami osób, które przeżyły horror wojny. Młodzież była pod wrażeniem tego bliskiego spotkania z historią. Taka forma zajęć pozwala młodzieży w praktyce poznawać trudne karty historii naszego państwa.

3 kwietnia w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie odbył się XIV Powiatowy Konkurs Piosenki Religijnej „Sursum Corda”. W tym roku naszą szkołę reprezentowała nowa ekipa tj. Justyna Furman i Joanna Wielichowska z klasy Iwf. W kategorii solista Joasia zaśpiewała piosenkę pt. „Alelluja”.                       W duecie dziewczęta śpiewały piosenkę pt. „List do Boga”.  Joasia i Justyna pierwszy raz brały udział w tym konkursie. Opiekunem dziewcząt była Elżbieta Kujawa.

4 kwietnia odbył się Międzyszkolny Turniej STRONG-MAN Szkół Podstawowych. Uczniowie z czterech szkół podstawowych i trzecich klas gimnazjów rywalizowali w czterech konkurencjach: przerzucanie opony ciągnikowej na dystansie połowy długości boiska do siatkówki, rzut oponą samochodową, wyciskanie sztangi około 25 kg w czasie 30 s, przeciąganie liny. Zawodnicy byli klasyfikowani zarówno indywidualnie jak i drużynowo. Ostatecznie w klasyfikacji drużynowej zwyciężyła Szkoła Podstawowa im. Żołnierza Polskiego w Durągu, drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II z Ostródy, trzecie miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 z Ostródy i czwarte Szkoła Podstawowa im. Jarosława Iwaszkiewicza z Dąbrówna. Klasyfikacja indywidualna przedstawiała się następująco: I miejsce Maciej Sadowski – SP nr 3 w Ostródzie, II miejsce Dawid Sikorski – SP nr 4 w Ostródzie, III miejsce Wiktor Sulkowski- SP w Durągu. Organizatorami i sędziami zawodów byli nauczyciele wychowania fizycznego: Sławomir Kalwiński, Tomasz Laskowski i Arkadiusz Stano.

4 kwietnia maturzyści  zmierzyli się z maturą z religii. Uczniowie klasy IV Tlf pisali swój pierwszy egzamin maturalny.

30 kwietnia odbyło się zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych. Podczas uroczystości wręczono wyróżniającym się uczniom nagrody I i II stopnia. Nagrodzono maturzystów także za frekwencję, dobre wyniki w sporcie                        i udział w konkursach.  W trakcie uroczystości maturzyści otrzymali świadectwa  maturalne z religii.

4 maja uczniowie  Staszica kolejny raz wyjechali na czterodniową integracyjną wycieczkę  do Władysławowa. Wycieczka została zorganizowana przez Samorząd Uczniowski. Głównym celem wycieczki była integracja zespołu uczniowskiego.  W ciągu czterech dni wiele się działo….. , zwiedzanie, zabawy integracyjne na plaży, grillowanie, odwiedziny Fokarium na Helu. Wszyscy stwierdzili,  że już we wrześniu przyszłego roku szkolnego trzeba powtórzyć taki wyjazd.

11 maja odbyły się XXIX Ostródzie Biegi Uliczne. Uczennice naszej szkoły Klaudia Krzyżaniak z klasy I Traf  oraz Karolina Grusanc z klasy Iwf  biegły na dystansie 1200 m . Dziewczęta w klasyfikacji drużynowej zdobyły 2 miejsce.

Uczniowie naszej szkoły z klasy 1 Traf (Julia Badaszewska, Wiktoria Makowska, Paulina Nowikiewicz, Amelia Kaczmarek, Jakub Koziej, Natalia Witka, Justyna Kopczyńska) wraz z wychowawcą Anną Rutkiewicz przygotowali film krótkometrażowy na konkurs dla szkół ponadgimnazjalnych "Szkoła wolna od używek", który został organizowany przez Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie. Celem konkursu była aktywna promocja                i edukacja w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Na początku kwietnia film klasy 1 Traf wybrany został jako najlepszy w szkole, 6 maja wygraliśmy etap powiatowy, a 20 maja - etap wojewódzki! Teraz stajemy do walki - wraz z 15 najlepszymi filmami z pozostałych województw - o pierwsze miejsce w kraju! Wygrana w Konkursie jest ogromnym wyróżnieniem nie tylko dla wychowawcy i uczniów klasy 1 Traf, ale też dla całej społeczności Staszica w Ostródzie, jak również miasta i powiatu ostródzkiego.

20 maja  minęło 100 lat od urodzin jednego z najwybitniejszych pisarzy polskich XX wieku. Z tej okazji Sejm Rzeczypospolitej Polskiej mianował Gustawa Herlinga-Grudzińskiego patronem roku. Nasi uczniowie postanowili dowiedzieć się o twórcy czegoś więcej, biorąc udział w konkursie szkolnym. Bezkonkurencyjną zwyciężczynią tegorocznej rywalizacji okazała się Paulina Zelmańska, uczennica klasy I Tl, która rozwiązała zadania konkursowe bezbłędnie i zajęła  I MIEJSCE! Wyróżnienia zdobyli: Alicji Skoczeń i Maciek Walczak z klasy III wf oraz Szymon Ługiewicz  z klasy I Tl.

Szkolny konkurs ortograficzny „Stasiek” Czy dbacie o poprawność ortograficzną? Pamiętacie pisownię: gdzieniegdzie, po prostu,  w ogóle, pośrodku, na ukos? Tegoroczni laureaci Szkolnego Konkursu Ortograficznego „Stasiek”- TAK! I miejsce Aleksandra Kotarba – kl. II Tlr II miejsce /ex aequo/ Joanna Drozińska, Alicja Żaczek – kl. II Tlr, III miejsce /ex aequo/ Klaudia Krzyżaniak – kl. I Traf, Kamila Sierzputowska – kl. II Tlr, wyróżnienie – Cezary Soćko – kl. II Tlr

22 maja w ostródzkim Amfiteatrze miały miejsce obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Z tej okazji została tam zorganizowana impreza, której celem była integracja, a także budowanie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością oraz zachęcenie osób pełnosprawnych do budowania sieci ich społecznego wsparcia. Pogoda dopisała, były konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zdjęcia i, co najciekawsze, występy muzyczne. Wśród muzyków, którzy uświetnili imprezę były nasze uczennice: Justyna Furman, Joanna Wielichowska i  Kasia Klocek z klasy I wf BSI oraz Nikola Falęcka i Klaudia Nowikiewicz z klasy II if BSI. Dziewczyny dały świetny pokaz swoich umiejętności, który spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem przez publiczność.

31 maja odbyła się „Staszicówka”. To znak, że koniec roku już blisko. Było bardzo miło i bardzo smacznie.

6 czerwca  na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie odbył się III Wojewódzki Konkurs Ekonomiczny "Moja Firma, Moja Przyszłość”, skierowany m.in. do szkół ponagimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego. Organizatorami konkursu była Szkoła Podstawowa im. Marii Zientary-Malewskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dywitach, Wydział Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie, Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie oraz Gmina Dywity. Zadaniem uczniów było opracowanie projektu biznesplanu
w oparciu o model Canvas. III miejsce w finale wojewódzkim zajęli: Aleksandra Nojman i Szymon Ługiewicz - uczniowie z klasy ITL w zawodzie technik logistyk. Komisja wyróżniła również projekt biznesplanu  Patrycji Pisarkiewicz i Wiktorii Kupniewskiej z klasy IITlr w zawodzie: technik logistyk i technik organizacji.

19 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Pani dyrektor Anna Teodorowicz podziękowała uczniom, nauczycielom  i pracownikom szkoły za pracę w minionym roku szkolnym. Wyróżniającym się w nauce uczniom wręczyła dyplomy i statuetki. Dyplomy otrzymali także uczniowie, którzy brali udział w różnego rodzaju konkursach, występach wokalnych, olimpiadach. Pożegnaliśmy również odchodzącą na emeryturę  Panią Alinę Nowohońską.