Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego

Kształcenie praktyczne odbywać się będzie w nowocześnie wyposażonych pracowniach szkolnych oraz przedsiębiorstwach produkcyjnych.
– czas trwania nauki 5 lat

  Zdobędę dwie kwalifikacje:

 • MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających
 • MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki;
 •  wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;
 •  wykonywania programu obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;
 • obsługi programów wspomagających komputerowe projektowanie i wytwarzanie części maszyn
 • do aktywnego zachowania się na rynku pracy.

Co mogę robić jak skończę taką szkołę?

 • mogę być zatrudniony w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego
  i maszynowego, spożywczego i jachtowego w działach utrzymania ruchu oraz produkcyjnych
 • mogę być zatrudniony w przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń
 • mogę kontynuować naukę na studiach z preferencją kierunków politechnicznych

ZAWÓD POSZUKIWANY PRZEZ PRACODAWCÓW!

ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI!!

 

 TMCNCs1TMCNCs2