Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego

Kształcenie praktyczne odbywać się będzie w warsztatach samochodowych przy wsparciu organizacyjnym Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Ostródzie. 

Wybierając ten zawód będziesz zobowiązany do podpisania umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego(pracownik młodociany)

– czas trwania nauki 3 lata

Uczeń zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie po zakończeniu  klasy trzeciej.

  •   kwalifikacja – MOT.02. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Uwaga!

Możliwość zdobycia prawa jazdy kategorii B za darmo!

Co będę umieć?

  • diagnozować, naprawiać i regulować: silnik, skrzynię biegów, sprzęgło, układ hamulcowy, kierowniczy, zawieszenie, itp.
  • przyjmować samochody do naprawy i diagnozować je, posługując się specjalistycznym sprzętem
  • ustalać i usuwać usterki w zespołach i układach pojazdów
  • myć oraz czyścić części i podzespoły
  • dorabiać i dopasowywać części nieznormalizowane

Co mogę robić jak skończę taką szkołę?

  • mogę być zatrudniony w stacjach obsługi pojazdów, warsztatach zajmujących się naprawą i diagnostyką pojazdów samochodowych, firmach zajmujących się sprzedażą i dystrybucją części samochodowych, salonach samochodowych
  • mogę otworzyć własny warsztat diagnostyki i naprawy pojazdów
  • mogę kontynuować naukę uzyskując nowe kwalifikacje w tym zawodzie