Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica

i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie