ZSZ Staszic CKU Ostroda - Klasy Patronackie w Staszicu
 • 1 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  technik mechanik, technik logistyk, ślusarz, magazynier-logistyk, mechanik monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających
 • 2 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  krawiec (krawiectwo jachtowe), tapicer (tapicerstwo jachtowe), technik mechanik (budowa i projektowanie jachtów), szkutnik (patent sternika motorowodnego)
 • 3 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik logistyk, technik mechanik, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, magazynier logistyk
 • 4 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  monter zabudowy i robót wykończeniowych, monter sieci i instalacji sanitarnych, dekarz
 • 5 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  gwarancja zatrudnienia u naszych partnerów
baner
35,10,0,50,1
25,600,60,1,2000,5000,25,800
90,150,0,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,0,5000
0,1,1,1,0,38,15,5,2,1,0,20,0,0

Klasy Patronackie w Staszicu

dsc 0157Analizując potrzeby i oczekiwania uczniów wybierających naukę w branżowej szkole I stopnia oraz wychodząc naprzeciw lokalnej sytuacji na rynku pracy,
19 października 2018r. dyrektor szkoły Anna Teodorowicz oraz starszy cechu Andrzej Siwczak podpisali porozumienie dotyczące objęcia patronatem klasy kształcące się w oddziałach wielozawodowych.

Dziś na rynku pracy liczą się przede wszystkim kompetencje i konkretny zawód. Naszym wspólnym celem jest identyfikacja potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych oraz wykształcenie pod własne potrzeby dobrze przygotowanego pracownika, który będzie posiadał konkretne umiejętności.

Przy wyborze zawodu należy zwrócić uwagę na szkoły, które mają podpisane umowy patronackie, ponieważ klasy patronackie najlepiej zrealizują plany dotyczące rozwoju kariery zawodowej, są przyszłością edukacji zawodowej.

Tego dnia w Staszicu odbyła się również uroczystość pasowania na ucznia w zawodzie rzemieślniczym oraz wyzwalanie na czeladnika. Starszy Cechu, Andrzej Siwczak dokonał pasowania tradycyjną Szablą Kilińskiego. Uczniowie naszej szkoły złożyli ślubowanie na sztandar Cechu. W tej pięknej uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście i uczniowie „Staszica”. Wśród gości był Starosta Powiatu Ostródzkiego Andrzej Wiczkowski, Burmistrz Ostródy Czesław Najmowicz, Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Olsztynie Antoni Górski, Komendant Hufca Pracy Teresa Wojtowicz, Dyrektor ZSZ im. S. Staszica i CKU Anna Teodorowicz, Kierownik Szkolenia Praktycznego ze „Staszica” Piotr Kaszczyński, rzemieślnicy, rodzice, uczniowie i nauczyciele.

Uroczystość przygotowała dyrektor Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Ostródzie pani Sylwia Tumińska.

Galeria zdjęć

Copyright © 2019. ZSZ Staszic CKU Rights Reserved.


Facebook