ZSZ Staszic CKU Ostroda - Seminarium branżowe
 • 1 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  technik mechanik, technik logistyk, ślusarz, magazynier-logistyk, mechanik monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających
 • 2 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  krawiec (krawiectwo jachtowe), tapicer (tapicerstwo jachtowe), technik mechanik (budowa i projektowanie jachtów), szkutnik (patent sternika motorowodnego)
 • 3 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik logistyk, technik mechanik, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, magazynier logistyk
 • 4 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  monter zabudowy i robót wykończeniowych, monter sieci i instalacji sanitarnych, dekarz
 • 5 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  gwarancja zatrudnienia u naszych partnerów
baner
35,10,0,50,1
25,600,60,1,2000,5000,25,800
90,150,0,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,0,5000
0,1,1,1,0,38,15,5,2,1,0,20,0,0

Seminarium branżowe

dsc 1177Dzięki gościnności Pani Dyrektor Anny Teodorowicz w Zespole Szkół Zawodowych im. S. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego, szkole o ponad 70-letniej tradycji w kształceniu zawodowym odbyło się seminarium branżowe. Jest to już kolejne po Olsztynie i Elblągu spotkanie  lokalnych przedsiębiorców  z pracownikami oświaty.

Przedsiębiorcy z branży meblarskiej, usługowej, turystyczno-gastronomicznej, jachtowej, spożywczej, mechanicznej oraz budowlanej zostali zapoznani ze zmianami w kształceniu zawodowym.

Starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Olsztynie, z-ca koordynatora do spraw kształcenia zawodowego Grażyna Dywańska przedstawiła główne cele zmian w edukacji zawodowej oraz rolę pracodawcy w systemie kształcenia zawodowego. Zwróciła uwagę, że wprowadzanie dualnego systemu kształcenia powinno odpowiadać potrzebom gospodarki oraz uwzględniać potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy. Podkreśliła, że priorytetem MEN jest aktywne włączanie pracodawców w proces tworzenia nowych zawodów, do opracowywania – we współpracy ze szkołami – programów nauczania dla zawodu oraz do realizacji procesu kształcenia praktycznego uczniów. Wskazała ponadto na rolę doradztwa zawodowego w systemie edukacji.

Kwestię tę rozwinęła pani Beata Mioduszewska psycholog i jednocześnie powiatowy lider doradców zawodowych. Wskazała na pilną potrzebę kształtowania orientacji zawodowej we wczesnym etapie edukacji – na poziomie szkół podstawowych.

O przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu już od najmłodszych lat mówiła również pani Danuta Oleksiak dyrektor W-M ODN w Elblągu.

Wizytator KO Alicja Pogorzelska podsumowała II edycję Programu Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu „Laboratorium – Mój Profil”, zapowiedziała kontynuację Programu w kolejnym roku szkolnym we wszystkich powiatach województwa warmińsko-mazurskiego również ostródzkim. Głównym celem programu jest organizacja wyjazdów studyjnych uczniów szkół podstawowych do zakładów pracy.

Wicedyrektor „Staszica” Dariusz Marchlewski  przedstawił ideę tworzenia klas patronackich, wskazując jednocześnie na problemy i zagrożenia wynikające z takiej formy kształcenia zawodowego w odniesieniu do lokalnego rynku pracy. Mówiono również o wspólnej odpowiedzialności zainteresowanych stron za proces edukacji zawodowej młodzieży.

W dyskusji Pracodawcy zwracali uwagę na potrzebę kształcenia wśród młodzieży takich cech jak: obowiązkowość, sumienność i sprawność motoryczna.

Galeria zdjęć

Copyright © 2019. ZSZ Staszic CKU Rights Reserved.


Facebook