Rozpoczęliśmy realizację projektu w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus +, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna,Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego pt. „Staże zagraniczne atutem przyszłego pracownika” 2019-1-PL01-KA102-063421. Celem projektu jest rozszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych i językowych 16 uczniów/nnicZespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie z kierunku technik logistyk poprzez realizację zagranicznych staży zawodowych w Grecji w roku szkolnym 2019/2020.

Tym samym rozpoczynamy rekrutację do projektu!

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie z kierunku technik logistyk, zapraszamy do złożenia formularza rekrutacyjnego w sekretariacie szkoły w wersji papierowej od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30. Złożony dokument powinien być czytelnie wypełniony, własnoręcznie podpisany, zawierać miejscowość oraz datę wypełnienia dokumentu.

Regulamin rekrutacji wraz z formularz jest dostępny w sekretariacie szkoły, u wychowawców klas oraz do pobrania i wydrukowania tutaj[link].

Uczniowie zakwalifikowani do projektu zostaną poinformowani osobiście, telefonicznie lub listownie, jak również poprzez opublikowaną listę na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do sekretariatu szkoły.

2019 plakat promocyjny eras plus