• Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2019/20 godz. 1600

10 września

5 listopada

26 listopada /tylko IV klasa/

17 grudnia

31 marca 24 marca

2 czerwca

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

TERMINY ZESPOŁÓW WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/20 godz. 1500

3 września

2 grudnia

14 stycznia

7 kwietnia

16 czerwca

+ terminy dodatkowe ustalane wg potrzeb przez wychowawców klas w porozumieniu z pedagogiem i oligofrenopedagogiem.