Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego

dsc 00047 września w naszej szkole odbyło się Narodowe Czytanie w ramach ogólnopolskiej  akcji, która odbywa się pod patronatem Pary Prezydenckiej. Ideą tego wydarzenia jest propagowanie literatury narodowej poprzez publiczne odczytywanie obszernych części dzieł literackich.  Tegoroczna edycja była jubileuszową, dziesiątą odsłoną akcji, podczas której czytano komedię Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej”.

W Narodowym Czytaniu w naszej szkole uczestniczyli zarówno nauczyciele jak i uczniowie.

W problematykę sztuki Gabrieli Zapolskiej wprowadzili nas: pani Agata Krajewska, Paulina Zelmańska oraz Kacper Kottewicz.

Kwestie głównych bohaterów- Anieli i Felicjana Dulskich- przedstawili nauczyciele: pani Agnieszka Luczek i pan Krzysztof Zakrzewski. Czytającymi były także uczennice klasy 3 Trf: Hania Gula jako Hanka, Julia Bilik – Hesia, Oliwia Jaros- Mela, Natalia Pietrowicz- Juliasiewiczowa. Kwestie Zbyszka odczytał Szymon Ługiewicz z klasy 4 Tl; narratorem całego spotkania był Mikołaj Śliwiński z klasy 4 Tl.

Czytanie wybranych fragmentów sztuki odbyło się w klimacie mieszczańskiego salonu sprzed lat. Portret Gabrieli Zapolskiej, który zawisł w salonie wykonała uczennica klasy 3 Tfr- Julia Bilik.

Czytający zebrali zasłużone, gromkie brawa od zgromadzonej publiczności.  Na widowni zasiedli uczniowie klas pierwszych i klasy nagrodzone za najwyższą frekwencję w poprzednim roku szkolnym.

Tegoroczne szkolne Narodowe Czytanie, swoim wystąpieniem zakończyła pani dyrektor Anna Teodorowicz.

Organizatorzy (Marta Zwalińska , Małgorzata Kierozalska, Katarzyna Kulaszewicz) serdecznie dziękują wszystkim nauczycielom, którzy wsparli organizację całej akcji: Joannie Sadowskiej, Annie Kowalczyk, Agnieszce Turulskiej, Agacie Krajewskiej, Andrzejowi Filipiukowi, Arkowi Stano, Mateuszowi Orkiszowi, Marcinowi Żmijewskiemu i Tomaszowi Laskowskiemu.

Galeria zdjęć