• Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego

Z powodu sytuacji panującej w kraju termin rozpoczęcia rekrutacji do szkół ponadpodstawowych zostaje przesunięty.

Nowy harmonogram został umieszczony w zakładce REKRUTACJA.

Obowiązuje również nowy regulamin.